Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak YANSITMA KURAL SETİ 'ni bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı Yansıtma Hesap Kodu Yansıtma Hesap Hesap Adı
123.01 Ziraat Bankası 810.03.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI 810.09.01.04 Mevduattan Alınan Faizler
610.01 Satılan Mallardan İadeler 810.03.99.01 Ticari Mal Satış Gelirlerinden Ret ve İadeler
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.01 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.02 Laboratuvar Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.03 Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.04 Tıbbi Uygulama Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.05 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.06 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.07 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.08 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.09 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.10 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.11 Diyaliz Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.12 Hasta Nakil Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.13 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.14 Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşme Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.01.99 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.02.08 Av Yaban Hayatı Gelirleri İadesi
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.02.10 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtlarından Elde Edilecek Gelirler
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.04.23 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri  
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.07.01 Huzurevi Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.07.02 Kreş Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.07.03 Bakımevi Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.07.04 Otelcilik Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.07.99 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.10.01 Kurs Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.10.02 Eğitim Hizmeti Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.10.03 Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.10.04 Bilirkişi Hizmet Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.03.12.03 Tahlil ve Analiz Gelirleri
610.02 Hizmet Satışlarından İadeler 810.09.04.01 Kira Gelirleri
610.03 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirlerinden İadeler 810.03.01.13 Mesai Dışı İlave Çalışma Gelirleri
610.05 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirlerinden İadeler 810.03.10.05 Üniversite Sanayi İşbirliği Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.01.99 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.02.99 Diğer Orman Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.03.99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.04.99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.05.02 Belgelendirme Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.05.99 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.06.99 Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.07.99 Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.08.99 Diğer Gelirler
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.03.99.01 Ticari Mal Satış Gelirlerinden Ret ve İadeler
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.06.02.99 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.08.01.01 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
610.09 Diğer Satışlardan İadeler 810.09.01.04 Mevduattan Alınan Faizler
611.01 Satılan Mallardan İskontolar 810.03.06.01 Basılı Yayın Gelirleri
612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-) 810.03.02.08 Av Yaban Hayatı Gelirleri İadesi
612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-) 810.09.01.04 Mevduattan Alınan Faizler
642.10 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler 810.09.01.08 Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler

Faydalı Linkler