Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak "2017 YILINDA KULLANILACAK HESAP PLANI" nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu 1 Hesap Kodu 2 Hesap Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5 Hesap Adı
9NAZIM HESAPLAR
90TEMİNAT ALINAN DEĞERLER
900ALINAN TEMİNATLAR HESABI
90001Banka Teminat Mektupları
90002Şahsi Kefalet Belgeleri
90003Garanti Mektupları
90004Alınan Avans Teminatları
90010Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler
901ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
90101Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı
91TEMİNAT VERİLEN DEĞERLER
910VERİLEN TEMİNATLAR HESABI
91001Verilen Teminatlar
911VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
912Gayrimenkul İpotekleri Hesabı
913Gayrimenkul İpotekleri Alacaklı Hesabı
92KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESAPLARI
920KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESABI
92001Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
921KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI
93VERGİ DIŞI GELİRLER HESAPLARI
930VERGİ DIŞI GELİRLER HESABI
93001Vergi Dışı Gelirler
931VERGİ DIŞI GELİRLER ALACAKLI HESABI
94DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESAPLARI
940DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI
94001Demirbaş Giderleri
941DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI
95ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESAPLARI
950ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESABI
95001Ariyet Verilen Değerler
951ARİYET VERİLEN DEĞERLER ALACAKLI HESABI
96KONSİNYE MALLAR HESAPLARI
960KONSİNYE MALLAR HESABI
96001Konsinye Mallar
961KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI
97ÖDENEK HESAPLARI
970KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
97001Personel Giderleri
9700101Memurlar
970010101Temel Maaşlar
97001010101Temel Maaşlar
97001010102Taban Aylık
970010102Zamlar ve Tazminatlar
97001010201Zamlar ve Tazminatlar
970010103Ödenekler
97001010301Ödenekler
970010104Sosyal Haklar
97001010401Sosyal Haklar
970010105Ek Çalışma Karşılıkları
97001010501Ek Çalışma Karşılıkları
97001010502İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97001010503Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97001010504Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
970010106Ödül ve İkramiyeler
97001010601Ödül ve İkramiyeler
970010109Diğer Giderler
97001010901Diğer Giderler
9700102Sözleşmeli Personel
970010201Ücretler
97001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97001020103Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97001020104Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97001020105Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
970010202Zamlar ve Tazminatlar
97001020201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97001020203Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97001020204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97001020205Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97001020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
970010203Ödenekler
97001020301657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97001020303Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97001020304Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97001020305Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97001020390Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
970010204Sosyal Haklar
97001020401657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97001020403Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97001020404Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97001020405Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97001020490Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
970010205Ek Çalışma Karşılıkları
97001020501657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97001020503Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97001020504Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97001020505Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97001020590Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970010206Ödül ve İkramiyeler
97001020601657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97001020603Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97001020604Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97001020605Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97001020690Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970010209Diğer Giderler
97001020901657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97001020903Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97001020904Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97001020905Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97001020990Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
9700103İşçiler
970010301Ücretler
97001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri
97001030102Geçici İşçilerin Ücretleri
97001030103375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97001030104375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
970010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97001030201Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97001030202Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97001030203375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97001030204375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
970010303Sosyal Haklar
97001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97001030302Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97001030303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97001030304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
970010304Fazla Mesailer
97001030401Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97001030402Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97001030403375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97001030404375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
970010305Ödül ve İkramiyeler
97001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97001030502Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97001030503375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97001030504375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
970010309Diğer Ödemeler
97001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97001030902Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
97001030903375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
97001030904375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
9700104Geçici Personel
970010401Ücretler
97001040101Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97001040102Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97001040103Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97001040104657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97001040105Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97001040190Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
970010402Fazla Mesailer
97001040204657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
970010403Sosyal Haklar
97001040304657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
970010404Ek Ödemeler
97001040404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
97002Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
9700201Memurlar
970020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97002010602Sağlık Primi Ödemeleri
9700202Sözleşmeli Personel
970020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97002020401İşsizlik Sigortası Fonuna
970020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
97002020601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97002020602Sağlık Primi Ödemeleri
9700203İşçiler
970020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97002030401İşsizlik Sigortası Fonuna
970020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
97002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97002030602Sağlık Primi Ödemeleri
9700204Geçici Personel
970020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97002040401İşsizlik Sigortası Fonuna
970020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
97002040601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97002040602Sağlık Primi Ödemeleri
97003Mal ve Hizmet Alım Giderleri
9700301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
970030101Hammadde Alımları
97003010101Hammadde Alımları
970030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97003010201Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
970030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97003010301Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97003010401Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97003010501Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970030106Kimyevi Ürün Alımları
97003010601Kimyevi Ürün Alımları
970030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97003010701Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970030108Metal Ürünü Alımları
97003010801Metal Ürünü Alımları
970030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
97003010901Diğer Mal ve Malzeme Alımları
9700302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
970030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97003020101Kırtasiye Alımları
97003020102Büro Malzemesi Alımları
97003020103Periyodik Yayın Alımları
97003020104Diğer Yayın Alımları
97003020105Baskı ve Cilt Giderleri
97003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
970030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
97003020201Su Alımları
97003020202Temizlik Malzemesi Alımları
97003020203Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
970030203Enerji Alımları
97003020301Yakacak Alımları
97003020302Akaryakıt ve Yağ Alımları
97003020303Elektrik Alımları
97003020390Diğer Enerji Alımları
970030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97003020401Yiyecek Alımları
97003020402İçecek Alımları
97003020403Yem Alımları
97003020490Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
970030205Giyim ve Kuşam Alımları
97003020501Giyecek Alımları
97003020502Spor Malzemeleri Alımları
97003020503Tören Malzemeleri Alımları
97003020504Bando Malzemeleri Alımları
97003020505Kuşam Alımları
97003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
970030206Özel Malzeme Alımları
97003020601Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
97003020602Tıbbi Malzeme Alımları
97003020603Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
97003020604Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
97003020605Tıbbi İlaç Alımları
97003020606Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
97003020690Diğer Özel Malzeme Alımları
970030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97003020701Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97003020703Mühimmat Alımları
97003020705Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
97003020711Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97003020712Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97003020722Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97003020790Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
970030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
97003020990Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
9700303Yolluklar
970030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97003030201Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
970030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97003030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
970030305Yolluk Tazminatları
97003030501Seyyar Görev Tazminatları
97003030502Arazi Tazminatları
9700304Görev Giderleri
970030402Yasal Giderler
97003040202Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
97003040203Kusursuz Tazminatlar
97003040204Mahkeme Harç ve Giderleri
97003040205Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
97003040290Diğer Yasal Giderler
970030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
97003040301Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97003040302İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
970030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
97003040401Arkeolojik Kazı Giderleri
97003040402Restorasyon ve Yenileme Giderleri
97003040403Kültür Varlıkları Alımı
97003040404Sergi Giderleri
97003040490Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
970030409Diğer Görev Giderleri
97003040906375 Sayılı KHK kapsamında yüklenicilere yapılacak tazminat ödemeleri
97003040990Diğer Görev Giderleri
9700305Hizmet Alımları
970030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
97003050102Araştırma ve Geliştirme Giderleri
97003050103Bilgisayar Hizmeti Alımları
97003050104Müteahhitlik Hizmetleri
97003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri
97003050106Enformasyon ve Raporlama Giderleri
97003050107Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
97003050108Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
97003050109Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
97003050110İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97003050111Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97003050150Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97003050151Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97003050152Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97003050153Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97003050154Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97003050155Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97003050156Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97003050157Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97003050158Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97003050159Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97003050160Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97003050161Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97003050162Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97003050163Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97003050164Personel Hizmet Alım Gideri
97003050165Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97003050166Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97003050167Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97003050168Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97003050169Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97003050170Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97003050171İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97003050172Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97003050173Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97003050174Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97003050175Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97003050176Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97003050177Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97003050178Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97003050179İlaç Hazırlama Hizmet Alım Giderleri
97003050180Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri
97003050181Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri
97003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970030502Haberleşme Giderleri
97003050201Posta ve Telgraf Giderleri
97003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97003050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97003050205Uydu Haberleşme Giderleri
97003050206Hat Kira Giderleri
97003050290Diğer Haberleşme Giderleri
970030503Taşıma Giderleri
97003050301Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97003050302Yolcu Taşıma Giderleri
97003050303Yük Taşıma Giderleri
97003050304Geçiş Ücretleri
97003050390Diğer Taşıma Giderleri
970030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
97003050401İlan Giderleri
97003050402Sigorta Giderleri
97003050403Komisyon Giderleri
97003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
970030505Kiralar
97003050501Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97003050502Taşıt Kiralaması Giderleri
97003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri
97003050504Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97003050505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
97003050506Lojman Kiralama Giderleri
97003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
97003050508Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97003050509Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97003050510Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97003050511Tersane Kiralaması Giderleri
97003050512Personel Servisi Kiralama Giderleri
97003050590Diğer Kiralama Giderleri
970030509Diğer Hizmet Alımları
97003050901Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
97003050902Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
97003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
97003050904Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
97003050910Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97003050911Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97003050990Diğer Hizmet Alımları
9700306Temsil ve Tanıtma Giderleri
970030601Temsil Giderleri
97003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970030602Tanıtma Giderleri
97003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
9700307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
970030701Menkul Mal Alım Giderleri
97003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
97003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
97003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
97003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
97003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
970030702Gayri Maddi Hak Alımları
97003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
97003070202Fikri Hak Alımları
97003070290Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
970030703Bakım ve Onarım Giderleri
97003070301Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
97003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
97003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
97003070304İş Makinası Onarım Giderleri
97003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
9700308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
970030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97003080101Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080102Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080103Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080104Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080190Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
970030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080201Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
970030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080301Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
970030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080401Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
970030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080501Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080502Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
970030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97003080601Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
970030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97003080970Yayla Tesis Giderleri
97003080971Bahçe Tanzimi Giderleri
9700309Tedavi ve Cenaze Giderleri
970030908Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
97003090890Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
97005Cari Transferler
9700501Görev Zararları
970050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97005010205Sosyal Güvenlik Kurumuna
9700503Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
970050301Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97005030105Memurların Öğle Yemeğine Yardım
97005030180Ulusal Fona
97005030190Diğerlerine
9700504Hane Halkına Yapılan Transferler
970050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
970050409105947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
9700506Yurtdışına Yapılan Transferler
970050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97005060201Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
970050609Diğer Yurtdışı Transferleri
97005060901Diğer Yurtdışı Transferleri
9700508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
970050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
97005080106Hazine Hissesi
97005080107SHÇEK Hissesi
97005080108Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97005080109Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97005080110Bilimsel Araştırma Proje Payları
97005080111Ödenecek İşletme Masrafları
97005080112Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97005080113Ödenecek Amortisman Hissesi
97005080114Kurum Harcama Payı
97005080190Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
970050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
97005080204Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
97005080208Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97005080210Bilimsel Araştırma Proje Payı
97005080215Ağaçlandırma Fonuna
97005080290Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
970050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97005080505Belediye projeleri destek payı
97005080590Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
970050809Diğerlerine Verilen Paylar
97005080990Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
9700509Diğer Transferler
970050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97005090201Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
970050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97005090501Islahçı Hakkı Ödemeleri
970050909Diğer Transferler
97005090901İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
97005090990Diğer Transferler
97006Sermaye Giderleri
9700601Mamul Mal Alımları
970060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
97006010101Büro Mefruşatı Alımları
97006010102İşyeri Mefruşatı Alımları
97006010103Okul Mefruşatı Alımları
97006010104Hastane Mefruşatı Alımları
97006010105Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
97006010190Diğer Mefruşat Alımları
970060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97006010201Büro Makinaları Alımları
97006010202Bilgisayar Alımları
97006010203Tıbbi Cihaz Alımları
97006010204Laboratuar Cihazı Alımları
97006010205İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97006010290Diğer Makine Teçhizat Alımları
970060103Avadanlık Alımları
97006010301Tamir Bakım Aleti Alımları
97006010302Atölye Gereçleri Alımları
97006010303Tıbbi Gereçler Alımları
97006010304Laboratuar Gereçleri Alımları
97006010305Zirai Gereç Alımları
97006010390Diğer Avadanlık Alımları
970060104Taşıt Alımları
97006010401Kara Taşıtı Alımları
97006010430Demiryolu Taşıtı Alımları
97006010440Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
97006010441İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
97006010450Denizaltı Taşıtı Alımları
97006010460Havayolu Taşıtı Alımları
97006010470Uzay Taşıtı Alımları
97006010490Diğer Taşıt Alımları
970060105İş Makinası Alımları
97006010501Sabit iş Makinası Alımları
97006010530Hareketli İş Makinası Alımları
970060106Yayın Alımları ve Yapımları
97006010601Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
97006010602El Yazması Alımları ve Yapımları
97006010603Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
97006010604Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
97006010690Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
970060107Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
97006010701Arkeolojik Kazı Giderleri
97006010702Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
97006010703Eski Eser Alım ve Onarımları
97006010790Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
9700602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
970060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97006020101Proje Giderleri
97006020102Müşavirlik Giderleri
97006020103Kontrol Giderleri
97006020190Diğer Giderler
970060202Hammadde Alımları
97006020201Hammadde Alımları
970060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97006020301Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
970060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97006020401Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
970060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97006020501Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
970060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97006020601Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
970060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97006020701Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
970060208Metal Ürün Alımları
97006020801Metal Ürün Alımları
970060209Diğer Alımlar
97006020901Diğer Alımlar
9700603Gayri Maddi Hak Alımları
970060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97006030101Bilgisayar Yazılımı Alımları
970060302Harita Plan Proje Alımları
97006030201Harita Alımları
97006030202Plan Proje Alımları
970060303Lisans Alımları
97006030301Lisans Alımları
970060304Patent Alımları
97006030401Patent Alımları
970060309Diğer Fikri Hak Alımları
97006030901Diğer Fikri Hak Alımları
9700604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
970060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97006040101Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040102Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040103İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040104Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040105Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040106Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040107Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040108Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040109İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040110Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040190Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970060402Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97006040201Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040202Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040203Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040204Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040205Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040206İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040207Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040290Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97006040301Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040302Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040303Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97006040390Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
970060404Gemi Alımları
97006040401Yolcu Gemisi Alımları
97006040402Yük Gemisi Alımları
97006040403Araştırma Gemisi Alımları
97006040404Feribot Alımları
97006040405Tanker Alımları
970060405Tersane Alımları
97006040501Tersane Alımları
97006040502Yüzer Tersane Alımları
9700605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
970060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97006050101Proje Giderleri
97006050102Müşavirlik Giderleri
97006050103Kontrol Giderleri
97006050190Diğer Giderler
970060502Malzeme Giderleri
97006050201İnşaat Malzemesi Giderleri
97006050202Elektrik Tesisatı Giderleri
97006050203Sıhhi Tesisat Giderleri
97006050204Özel Tesisat Giderleri
97006050290Diğer Giderler
970060503Taşıma Giderleri
97006050301Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97006050302Yolcu Taşıma Giderleri
97006050303Yük Taşıma Giderleri
97006050390Diğer Taşıma Giderleri
970060504Enerji Giderleri
97006050401Yakacak Alımları
97006050402Akaryakıt ve Yağ Alımları
97006050403Elektrik Alımları
97006050490Diğer Enerji Alımları
970060505Haberleşme Giderleri
97006050501Posta ve Telgraf Giderleri
97006050502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97006050503Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97006050504Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97006050505Uydu Haberleşme Giderleri
97006050506Hat Kira Giderleri
97006050590Diğer Haberleşme Giderleri
970060506Kira Giderleri
97006050601Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97006050602Taşıt Kiralaması Giderleri
97006050603İş Makinası Kiralaması Giderleri
97006050604Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97006050605Bina Kiralaması Giderleri
97006050606Arazi Kiralaması Giderleri
97006050607Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97006050608Uçak Kiralaması Giderleri
97006050609Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97006050610Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
97006050690Diğer Kiralamalar
970060507Müteahhitlik Giderleri
97006050701Hizmet Binası
97006050702Hizmet Tesisleri
97006050703Lojmanlar
97006050704Sosyal Tesisler
97006050705Gemiler
97006050706Yüzer Tersaneler
97006050707Yol Yapım Giderleri
97006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
97006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
97006050790Diğerleri
970060509Diğer Giderler
97006050901Diğer Giderler
9700606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
970060601Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97006060101Proje Giderleri
97006060102Müşavirlik Giderleri
97006060103Kontrol Giderleri
97006060190Diğer Giderler
970060602Malzeme Giderleri
97006060201Malzeme Giderleri
970060603Taşıma Giderleri
97006060301Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97006060302Yolcu Taşıma Giderleri
97006060303Yük Taşıma Giderleri
97006060390Diğer Taşıma Giderleri
970060604Enerji Giderleri
97006060401Yakacak Alımları
97006060402Akaryakıt ve Yağ Alımları
97006060403Elektrik Alımları
97006060490Diğer Enerji Alımları
970060605Haberleşme Giderleri
97006060501Posta ve Telgraf Giderleri
97006060502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97006060503Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97006060504Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97006060505Uydu Haberleşme Giderleri
97006060506Hat Kira Giderleri
97006060590Diğer Haberleşme Giderleri
970060606Kira Giderleri
97006060601Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97006060602Taşıt Kiralaması Giderleri
97006060603İş Makinası Kiralaması Giderleri
97006060604Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97006060605Bina Kiralaması Giderleri
97006060606Arazi Kiralaması Giderleri
97006060607Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97006060608Uçak Kiralaması Giderleri
97006060609Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97006060690Diğer Kiralamalar
970060607Müteahhitlik Giderleri
97006060701Müteahhitlik Giderleri
970060609Diğer Giderler
97006060901Diğer Giderler
9700607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
970060701Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97006070101Proje Giderleri
97006070102Müşavirlik Giderleri
97006070103Kontrol Giderleri
97006070190Diğer Giderler
970060702Malzeme Giderleri
97006070201İnşaat Malzemesi Giderleri
97006070202Elektrik Tesisatı Giderleri
97006070203Sıhhi Tesisat Giderleri
97006070204Özel Tesisat Giderleri
97006070290Diğer Giderler
970060703Taşıma Giderleri
97006070301Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97006070302Yolcu Taşıma Giderleri
97006070303Yük Taşıma Giderleri
97006070390Diğer Taşıma Giderleri
970060704Enerji Giderleri
97006070401Yakacak Alımları
97006070402Akaryakıt ve Yağ Alımları
97006070403Elektrik Alımları
97006070490Diğer Enerji Alımları
970060705Haberleşme Giderleri
97006070501Posta ve Telgraf Giderleri
97006070502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97006070503Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97006070504Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97006070505Uydu Haberleşme Giderleri
97006070506Hat Kira Giderleri
97006070590Diğer Haberleşme Giderleri
970060706Kira Giderleri
97006070601Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97006070602Taşıt Kiralaması Giderleri
97006070603İş Makinası Kiralaması Giderleri
97006070604Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97006070605Bina Kiralaması Giderleri
97006070606Arazi Kiralaması Giderleri
97006070607Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97006070608Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97006070609Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97006070610Tersane Kiralaması Giderleri
97006070690Diğer Kiralamalar
970060707Müteahhitlik Giderleri
97006070701Hizmet Binası
97006070702Hizmet Tesisleri
97006070703Lojmanlar
97006070704Sosyal Tesisler
97006070705Gemiler
97006070706Yüzer Tersaneler
97006070790Diğerleri
970060709Diğer Giderler
97006070901Diğer Giderler
9700609Diğer Sermaye Giderleri
970060902Yolluk Giderleri
97006090201Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970060909Diğer Sermaye Giderleri
97006090901Diğer Sermaye Giderleri
97007Sermaye Transferleri
9700701Yurtiçi Sermaye Transferleri
970070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97007010101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97008Borç Verme ve Geri Ödeme
9700801Yurtiçi Borç Verme
970080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97008011001Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
970080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97008011101Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97010Ek Ödeme
9701001Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
970100101Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
97010010101Memur
97010010102Sözleşmeli Personel
97010010103İşçi
97010010104Geçici Personel
9701002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
970100201Sabit Ek Ödemeler
97010020101Memur
97010020102Sözleşmeli Personel
970100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
97010020201Memur
97010020202Sözleşmeli Personel
97010020203İşçi
97010020204Geçici Personel
970100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
97010020301Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
97010020302Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
97010020303Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
97010020304Yöneticilik Payı
97010020305Uluslararası Sağlık Hizmeti Kapsamında Yapılan Ek Ödeme
9701003Diğer Ek Ödemeler
970100301Diğer Ek Ödemeler
97010030101Diğer Ek Ödemeler
97010030102Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
97011Gider Bütçesi Dengeleme Payı
9701101Yedek Ödenek
971BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
97101Bütçe Başlangıç Ödeneği
9710101Personel Giderleri
971010101Memurlar
97101010101Temel Maaşlar
97101010101Temel Maaşlar
97101010101Taban Aylık
97101010102Zamlar ve Tazminatlar
97101010102Zamlar ve Tazminatlar
97101010103Ödenekler
97101010103Ödenekler
97101010104Sosyal Haklar
97101010104Sosyal Haklar
97101010105Ek Çalışma Karşılıkları
97101010105Ek Çalışma Karşılıkları
97101010105İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97101010105Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97101010105Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
97101010106Ödül ve İkramiyeler
97101010106Ödül ve İkramiyeler
97101010109Diğer Giderler
97101010109Diğer Giderler
971010102Sözleşmeli Personel
97101010201Ücretler
97101010201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97101010201Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97101010201Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97101010201Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97101010201Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
97101010202Zamlar ve Tazminatlar
97101010202657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97101010202Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97101010202Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97101010202Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97101010202Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97101010203Ödenekler
97101010203657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97101010203Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97101010203Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97101010203Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97101010203Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97101010204Sosyal Haklar
97101010204657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97101010204Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97101010204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97101010204Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97101010204Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97101010205Ek Çalışma Karşılıkları
97101010205657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97101010205Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97101010205Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97101010205Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97101010205Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97101010206Ödül ve İkramiyeler
97101010206657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97101010206Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97101010206Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97101010206Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97101010206Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97101010209Diğer Giderler
97101010209657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97101010209Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97101010209Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97101010209Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97101010209Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971010103İşçiler
97101010301Ücretler
97101010301Sürekli İşçilerin Ücretleri
97101010301Geçici İşçilerin Ücretleri
97101010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97101010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97101010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97101010302Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97101010302Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97101010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97101010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97101010303Sosyal Haklar
97101010303Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97101010303Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97101010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97101010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97101010304Fazla Mesailer
97101010304Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97101010304Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97101010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97101010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97101010305Ödül ve İkramiyeler
97101010305Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97101010305Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97101010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97101010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97101010309Diğer Ödemeler
97101010309Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97101010309Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
97101010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
97101010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
971010104Geçici Personel
97101010401Ücretler
97101010401Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97101010401Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97101010401Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97101010401657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97101010401Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97101010401Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
97101010402Fazla Mesailer
97101010402657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
97101010403Sosyal Haklar
97101010403657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
97101010404Ek Ödemeler
97101010404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
9710102Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971010201Memurlar
97101020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97101020106Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97101020106Sağlık Primi Ödemeleri
971010202Sözleşmeli Personel
97101020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97101020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97101020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
97101020206Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97101020206Sağlık Primi Ödemeleri
971010203İşçiler
97101020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97101020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97101020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
97101020306Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97101020306Sağlık Primi Ödemeleri
971010204Geçici Personel
97101020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97101020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97101020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
97101020406Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97101020406Sağlık Primi Ödemeleri
9710103Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971010301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97101030101Hammadde Alımları
97101030101Hammadde Alımları
97101030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97101030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97101030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97101030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97101030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97101030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97101030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97101030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97101030106Kimyevi Ürün Alımları
97101030106Kimyevi Ürün Alımları
97101030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97101030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97101030108Metal Ürünü Alımları
97101030108Metal Ürünü Alımları
97101030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
97101030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971010302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97101030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97101030201Kırtasiye Alımları
97101030201Büro Malzemesi Alımları
97101030201Periyodik Yayın Alımları
97101030201Diğer Yayın Alımları
97101030201Baskı ve Cilt Giderleri
97101030201Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97101030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
97101030202Su Alımları
97101030202Temizlik Malzemesi Alımları
97101030202Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
97101030203Enerji Alımları
97101030203Yakacak Alımları
97101030203Akaryakıt ve Yağ Alımları
97101030203Elektrik Alımları
97101030203Diğer Enerji Alımları
97101030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97101030204Yiyecek Alımları
97101030204İçecek Alımları
97101030204Yem Alımları
97101030204Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97101030205Giyim ve Kuşam Alımları
97101030205Giyecek Alımları
97101030205Spor Malzemeleri Alımları
97101030205Tören Malzemeleri Alımları
97101030205Bando Malzemeleri Alımları
97101030205Kuşam Alımları
97101030205Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
97101030206Özel Malzeme Alımları
97101030206Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
97101030206Tıbbi Malzeme Alımları
97101030206Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
97101030206Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
97101030206Tıbbi İlaç Alımları
97101030206Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
97101030206Diğer Özel Malzeme Alımları
97101030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97101030207Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97101030207Mühimmat Alımları
97101030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
97101030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97101030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97101030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97101030207Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97101030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97101030209Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
97101030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971010303Yolluklar
97101030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97101030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97101030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97101030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97101030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97101030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97101030305Yolluk Tazminatları
97101030305Seyyar Görev Tazminatları
97101030305Arazi Tazminatları
971010304Görev Giderleri
97101030402Yasal Giderler
97101030402Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
97101030402Kusursuz Tazminatlar
97101030402Mahkeme Harç ve Giderleri
97101030402Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
97101030402Diğer Yasal Giderler
97101030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
97101030403Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97101030403İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97101030403Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
97101030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
97101030404Arkeolojik Kazı Giderleri
97101030404Restorasyon ve Yenileme Giderleri
97101030404Kültür Varlıkları Alımı
97101030404Sergi Giderleri
97101030404Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
97101030409Diğer Görev Giderleri
97101030409375 sayılı KHK kapsamında yüklenicilere yapılacak tazminat ödemeleri
97101030409Diğer Görev Giderleri
971010305Hizmet Alımları
97101030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97101030501Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
97101030501Araştırma ve Geliştirme Giderleri
97101030501Bilgisayar Hizmeti Alımları
97101030501Müteahhitlik Hizmetleri
97101030501Harita Yapım ve Alım Giderleri
97101030501Enformasyon ve Raporlama Giderleri
97101030501Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
97101030501Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
97101030501İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97101030501Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97101030501Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97101030501Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97101030501Personel Hizmet Alım Gideri
97101030501Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97101030501Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97101030501Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97101030501Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97101030501Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97101030501Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97101030501İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97101030501Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97101030501Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97101030501Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97101030501Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97101030501Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97101030501İlaç Hazırlama Hizmet Alım Giderleri
97101030501Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri
97101030501Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri
97101030501Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97101030502Haberleşme Giderleri
97101030502Posta ve Telgraf Giderleri
97101030502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97101030502Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97101030502Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97101030502Uydu Haberleşme Giderleri
97101030502Hat Kira Giderleri
97101030502Diğer Haberleşme Giderleri
97101030503Taşıma Giderleri
97101030503Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97101030503Yolcu Taşıma Giderleri
97101030503Yük Taşıma Giderleri
97101030503Geçiş Ücretleri
97101030503Diğer Taşıma Giderleri
97101030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
97101030504İlan Giderleri
97101030504Sigorta Giderleri
97101030504Komisyon Giderleri
97101030504Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
97101030505Kiralar
97101030505Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97101030505Taşıt Kiralaması Giderleri
97101030505İş Makinası Kiralaması Giderleri
97101030505Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97101030505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
97101030505Lojman Kiralama Giderleri
97101030505Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
97101030505Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97101030505Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97101030505Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97101030505Tersane Kiralaması Giderleri
97101030505Personel Servisi Kiralama Giderleri
97101030505Diğer Kiralama Giderleri
97101030509Diğer Hizmet Alımları
97101030509Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
97101030509Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
97101030509Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
97101030509Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
97101030509Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97101030509Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97101030509Diğer Hizmet Alımları
971010306Temsil ve Tanıtma Giderleri
97101030601Temsil Giderleri
97101030601Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97101030602Tanıtma Giderleri
97101030602Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971010307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
97101030701Menkul Mal Alım Giderleri
97101030701Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
97101030701Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
97101030701Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
97101030701Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
97101030701Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
97101030702Gayri Maddi Hak Alımları
97101030702Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
97101030702Fikri Hak Alımları
97101030702Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
97101030703Bakım ve Onarım Giderleri
97101030703Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
97101030703Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
97101030703Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
97101030703İş Makinası Onarım Giderleri
97101030703Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971010308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
97101030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97101030801Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030801Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030801Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030801Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030801Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97101030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030805Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
97101030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97101030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97101030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97101030809Yayla Tesis Giderleri
97101030809Bahçe Tanzimi Giderleri
971010309Tedavi ve Cenaze Giderleri
97101030908Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
97101030908Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
9710105Cari Transferler
971010501Görev Zararları
97101050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97101050102Sosyal Güvenlik Kurumuna
971010503Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
97101050301Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97101050301Memurların Öğle Yemeğine Yardım
97101050301Ulusal Fona
97101050301Diğerlerine
971010504Hane Halkına Yapılan Transferler
97101050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971010504095947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971010506Yurtdışına Yapılan Transferler
97101050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97101050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97101050609Diğer Yurtdışı Transferleri
97101050609Diğer Yurtdışı Transferleri
971010508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
97101050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
97101050801Hazine Hissesi
97101050801SHÇEK Hissesi
97101050801Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97101050801Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97101050801Bilimsel Araştırma Proje Payları
97101050801Ödenecek İşletme Masrafları
97101050801Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97101050801Ödenecek Amortisman Hissesi
97101050801Kurum Harcama Payı
97101050801Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97101050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
97101050802Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri İçin Aktarılan Tutarlar
97101050802Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97101050802Bilimsel Araştırma Proje Payı
97101050802Ağaçlandırma Fonuna
97101050802Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97101050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97101050805Belediye Projeleri Destek Payı
97101050805Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
97101050809Diğerlerine Verilen Paylar
97101050809Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
971010509Diğer Transferler
971010509015510 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Ek Karşılıklar (%20 Prim Ödeneği)
97101050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97101050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97101050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97101050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97101050909Diğer Transferler
97101050909İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
97101050909Diğer Transferler
9710106Sermaye Giderleri
971010601Mamul Mal Alımları
97101060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
97101060101Büro Mefruşatı Alımları
97101060101İşyeri Mefruşatı Alımları
97101060101Okul Mefruşatı Alımları
97101060101Hastane Mefruşatı Alımları
97101060101Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
97101060101Diğer Mefruşat Alımları
97101060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97101060102Büro Makinaları Alımları
97101060102Bilgisayar Alımları
97101060102Tıbbi Cihaz Alımları
97101060102Laboratuar Cihazı Alımları
97101060102İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97101060102Diğer Makine Teçhizat Alımları
97101060103Avadanlık Alımları
97101060103Tamir Bakım Aleti Alımları
97101060103Atölye Gereçleri Alımları
97101060103Tıbbi Gereçler Alımları
97101060103Laboratuar Gereçleri Alımları
97101060103Zirai Gereç Alımları
97101060103Diğer Avadanlık Alımları
97101060104Taşıt Alımları
97101060104Kara Taşıtı Alımları
97101060104Demiryolu Taşıtı Alımları
97101060104Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
97101060104İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
97101060104Denizaltı Taşıtı Alımları
97101060104Havayolu Taşıtı Alımları
97101060104Uzay Taşıtı Alımları
97101060104Diğer Taşıt Alımları
97101060105İş Makinası Alımları
97101060105Sabit iş Makinası Alımları
97101060105Hareketli İş Makinası Alımları
97101060106Yayın Alımları ve Yapımları
97101060106Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
97101060106El Yazması Alımları ve Yapımları
97101060106Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
97101060106Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
97101060106Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
97101060107Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
97101060107Arkeolojik Kazı Giderleri
97101060107Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
97101060107Eski Eser Alım ve Onarımları
97101060107Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971010602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
97101060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97101060201Proje Giderleri
97101060201Müşavirlik Giderleri
97101060201Kontrol Giderleri
97101060201Diğer Giderler
97101060202Hammadde Alımları
97101060202Hammadde Alımları
97101060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97101060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97101060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97101060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97101060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97101060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97101060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97101060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97101060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97101060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97101060208Metal Ürün Alımları
97101060208Metal Ürün Alımları
97101060209Diğer Alımlar
97101060209Diğer Alımlar
971010603Gayri Maddi Hak Alımları
97101060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97101060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97101060302Harita Plan Proje Alımları
97101060302Harita Alımları
97101060302Plan Proje Alımları
97101060303Lisans Alımları
97101060303Lisans Alımları
97101060304Patent Alımları
97101060304Patent Alımları
97101060309Diğer Fikri Hak Alımları
97101060309Diğer Fikri Hak Alımları
971010604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97101060401Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060401Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97101060402Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060402Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97101060403Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060403Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060403Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060403Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97101060404Gemi Alımları
97101060404Yolcu Gemisi Alımları
97101060404Yük Gemisi Alımları
97101060404Araştırma Gemisi Alımları
97101060404Feribot Alımları
97101060404Tanker Alımları
97101060405Tersane Alımları
97101060405Tersane Alımları
97101060405Yüzer Tersane Alımları
971010605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
97101060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97101060501Proje Giderleri
97101060501Müşavirlik Giderleri
97101060501Kontrol Giderleri
97101060501Diğer Giderler
97101060502Malzeme Giderleri
97101060502İnşaat Malzemesi Giderleri
97101060502Elektrik Tesisatı Giderleri
97101060502Sıhhi Tesisat Giderleri
97101060502Özel Tesisat Giderleri
97101060502Diğer Giderler
97101060503Taşıma Giderleri
97101060503Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97101060503Yolcu Taşıma Giderleri
97101060503Yük Taşıma Giderleri
97101060503Diğer Taşıma Giderleri
97101060504Enerji Giderleri
97101060504Yakacak Alımları
97101060504Akaryakıt ve Yağ Alımları
97101060504Elektrik Alımları
97101060504Diğer Enerji Alımları
97101060505Haberleşme Giderleri
97101060505Posta ve Telgraf Giderleri
97101060505Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97101060505Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97101060505Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97101060505Uydu Haberleşme Giderleri
97101060505Hat Kira Giderleri
97101060505Diğer Haberleşme Giderleri
97101060506Kira Giderleri
97101060506Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97101060506Taşıt Kiralaması Giderleri
97101060506İş Makinası Kiralaması Giderleri
97101060506Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97101060506Bina Kiralaması Giderleri
97101060506Arazi Kiralaması Giderleri
97101060506Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97101060506Uçak Kiralaması Giderleri
97101060506Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97101060506Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
97101060506Diğer Kiralamalar
97101060507Müteahhitlik Giderleri
97101060507Hizmet Binası
97101060507Hizmet Tesisleri
97101060507Lojmanlar
97101060507Sosyal Tesisler
97101060507Gemiler
97101060507Yüzer Tersaneler
97101060507Yol Yapım Giderleri
97101060507İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
97101060507Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
97101060507Diğerleri
97101060509Diğer Giderler
97101060509Diğer Giderler
971010606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
97101060601Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97101060601Proje Giderleri
97101060601Müşavirlik Giderleri
97101060601Kontrol Giderleri
97101060601Diğer Giderler
97101060602Malzeme Giderleri
97101060602Malzeme Giderleri
97101060603Taşıma Giderleri
97101060603Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97101060603Yolcu Taşıma Giderleri
97101060603Yük Taşıma Giderleri
97101060603Diğer Taşıma Giderleri
97101060604Enerji Giderleri
97101060604Yakacak Alımları
97101060604Akaryakıt ve Yağ Alımları
97101060604Elektrik Alımları
97101060604Diğer Enerji Alımları
97101060605Haberleşme Giderleri
97101060605Posta ve Telgraf Giderleri
97101060605Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97101060605Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97101060605Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97101060605Uydu Haberleşme Giderleri
97101060605Hat Kira Giderleri
97101060605Diğer Haberleşme Giderleri
97101060606Kira Giderleri
97101060606Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97101060606Taşıt Kiralaması Giderleri
97101060606İş Makinası Kiralaması Giderleri
97101060606Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97101060606Bina Kiralaması Giderleri
97101060606Arazi Kiralaması Giderleri
97101060606Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97101060606Uçak Kiralaması Giderleri
97101060606Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97101060606Diğer Kiralamalar
97101060607Müteahhitlik Giderleri
97101060607Müteahhitlik Giderleri
97101060609Diğer Giderler
97101060609Diğer Giderler
971010607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97101060701Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97101060701Proje Giderleri
97101060701Müşavirlik Giderleri
97101060701Kontrol Giderleri
97101060701Diğer Giderler
97101060702Malzeme Giderleri
97101060702İnşaat Malzemesi Giderleri
97101060702Elektrik Tesisatı Giderleri
97101060702Sıhhi Tesisat Giderleri
97101060702Özel Tesisat Giderleri
97101060702Diğer Giderler
97101060703Taşıma Giderleri
97101060703Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97101060703Yolcu Taşıma Giderleri
97101060703Yük Taşıma Giderleri
97101060703Diğer Taşıma Giderleri
97101060704Enerji Giderleri
97101060704Yakacak Alımları
97101060704Akaryakıt ve Yağ Alımları
97101060704Elektrik Alımları
97101060704Diğer Enerji Alımları
97101060705Haberleşme Giderleri
97101060705Posta ve Telgraf Giderleri
97101060705Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97101060705Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97101060705Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97101060705Uydu Haberleşme Giderleri
97101060705Hat Kira Giderleri
97101060705Diğer Haberleşme Giderleri
97101060706Kira Giderleri
97101060706Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97101060706Taşıt Kiralaması Giderleri
97101060706İş Makinası Kiralaması Giderleri
97101060706Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97101060706Bina Kiralaması Giderleri
97101060706Arazi Kiralaması Giderleri
97101060706Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97101060706Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97101060706Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97101060706Tersane Kiralaması Giderleri
97101060706Diğer Kiralamalar
97101060707Müteahhitlik Giderleri
97101060707Hizmet Binası
97101060707Hizmet Tesisleri
97101060707Lojmanlar
97101060707Sosyal Tesisler
97101060707Gemiler
97101060707Yüzer Tersaneler
97101060707Diğerleri
97101060709Diğer Giderler
97101060709Diğer Giderler
971010609Diğer Sermaye Giderleri
97101060902Yolluk Giderleri
97101060902Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97101060909Diğer Sermaye Giderleri
97101060909Diğer Sermaye Giderleri
9710107Sermaye Transferleri
971010701Yurtiçi Sermaye Transferleri
97101070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97101070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
9710108Borç Verme ve Geri Ödeme
971010801Yurtiçi Borç Verme
97101080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97101080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97101080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97101080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
9710110Ek Ödeme
971011001Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97101100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97101100101Memur
97101100101Sözleşmeli Personel
97101100101İşçi
97101100101Geçici Personel
971011002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
97101100201Sabit Ek Ödemeler
97101100201Memur
97101100201Sözleşmeli Personel
97101100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
97101100202Memur
97101100202Sözleşmeli Personel
97101100202İşçi
97101100202Geçici Personel
97101100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
97101100203Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
97101100203Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
97101100203Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
97101100203Yöneticilik Payı
97101100203Uluslararası Sağlık Hizmeti Kapsamında Yapılan Ek Ödeme
971011003Diğer Ek Ödemeler
97101100301Diğer Ek Ödemeler
97101100301Diğer Ek Ödemeler
97101100301Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
9710111Gider Bütçesi Dengeleme Payı
971011101Yedek Ödenek
97102010101Taban Aylık
97103010101Taban Aylık
97104Aktarmalarla Eklenen Ödenek
9710401Personel Giderleri
971040101Memurlar
97104010101Temel Maaşlar
97104010101Temel Maaşlar
97104010101Taban Aylık
97104010102Zamlar ve Tazminatlar
97104010102Zamlar ve Tazminatlar
97104010103Ödenekler
97104010103Ödenekler
97104010104Sosyal Haklar
97104010104Sosyal Haklar
97104010105Ek Çalışma Karşılıkları
97104010105Ek Çalışma Karşılıkları
97104010105İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97104010105Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97104010105Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
97104010106Ödül ve İkramiyeler
97104010106Ödül ve İkramiyeler
97104010109Diğer Giderler
97104010109Diğer Giderler
971040102Sözleşmeli Personel
97104010201Ücretler
97104010201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97104010201Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97104010201Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97104010201Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97104010201Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
97104010202Zamlar ve Tazminatlar
97104010202657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97104010202Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97104010202Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97104010202Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97104010202Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97104010203Ödenekler
97104010203657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97104010203Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97104010203Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97104010203Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97104010203Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97104010204Sosyal Haklar
97104010204657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97104010204Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97104010204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97104010204Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97104010204Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97104010205Ek Çalışma Karşılıkları
97104010205657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97104010205Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97104010205Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97104010205Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97104010205Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97104010206Ödül ve İkramiyeler
97104010206657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97104010206Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97104010206Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97104010206Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97104010206Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97104010209Diğer Giderler
97104010209657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97104010209Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97104010209Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97104010209Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97104010209Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971040103İşçiler
97104010301Ücretler
97104010301Sürekli İşçilerin Ücretleri
97104010301Geçici İşçilerin Ücretleri
97104010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97104010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97104010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97104010302Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97104010302Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97104010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97104010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97104010303Sosyal Haklar
97104010303Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97104010303Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97104010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97104010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97104010304Fazla Mesailer
97104010304Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97104010304Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97104010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97104010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97104010305Ödül ve İkramiyeler
97104010305Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97104010305Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97104010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97104010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97104010309Diğer Ödemeler
97104010309Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97104010309Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
97104010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
97104010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
971040104Geçici Personel
97104010401Ücretler
97104010401Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97104010401Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97104010401Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97104010401657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97104010401Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97104010401Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
97104010402Fazla Mesailer
97104010402657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
97104010403Sosyal Haklar
97104010403657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
97104010404Ek Ödemeler
97104010404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
9710402Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971040201Memurlar
97104020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97104020106Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97104020106Sağlık Primi Ödemeleri
971040202Sözleşmeli Personel
97104020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97104020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97104020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
97104020206Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97104020206Sağlık Primi Ödemeleri
971040203İşçiler
97104020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97104020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97104020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
97104020306Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97104020306Sağlık Primi Ödemeleri
971040204Geçici Personel
97104020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97104020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97104020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
97104020406Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97104020406Sağlık Primi Ödemeleri
9710403Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971040301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97104030101Hammadde Alımları
97104030101Hammadde Alımları
97104030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97104030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97104030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97104030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97104030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97104030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97104030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97104030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97104030106Kimyevi Ürün Alımları
97104030106Kimyevi Ürün Alımları
97104030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97104030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97104030108Metal Ürünü Alımları
97104030108Metal Ürünü Alımları
97104030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
97104030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971040302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97104030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97104030201Kırtasiye Alımları
97104030201Büro Malzemesi Alımları
97104030201Periyodik Yayın Alımları
97104030201Diğer Yayın Alımları
97104030201Baskı ve Cilt Giderleri
97104030201Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97104030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
97104030202Su Alımları
97104030202Temizlik Malzemesi Alımları
97104030202Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
97104030203Enerji Alımları
97104030203Yakacak Alımları
97104030203Akaryakıt ve Yağ Alımları
97104030203Elektrik Alımları
97104030203Diğer Enerji Alımları
97104030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97104030204Yiyecek Alımları
97104030204İçecek Alımları
97104030204Yem Alımları
97104030204Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97104030205Giyim ve Kuşam Alımları
97104030205Giyecek Alımları
97104030205Spor Malzemeleri Alımları
97104030205Tören Malzemeleri Alımları
97104030205Bando Malzemeleri Alımları
97104030205Kuşam Alımları
97104030205Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
97104030206Özel Malzeme Alımları
97104030206Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
97104030206Tıbbi Malzeme Alımları
97104030206Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
97104030206Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
97104030206Tıbbi İlaç Alımları
97104030206Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
97104030206Diğer Özel Malzeme Alımları
97104030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97104030207Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97104030207Mühimmat Alımları
97104030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
97104030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97104030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97104030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97104030207Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97104030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97104030209Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
97104030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971040303Yolluklar
97104030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97104030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97104030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97104030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97104030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97104030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97104030305Yolluk Tazminatları
97104030305Seyyar Görev Tazminatları
97104030305Arazi Tazminatları
971040304Görev Giderleri
97104030402Yasal Giderler
97104030402Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
97104030402Kusursuz Tazminatlar
97104030402Mahkeme Harç ve Giderleri
97104030402Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
97104030402Diğer Yasal Giderler
97104030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
97104030403Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97104030403İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97104030403Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
97104030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
97104030404Arkeolojik Kazı Giderleri
97104030404Restorasyon ve Yenileme Giderleri
97104030404Kültür Varlıkları Alımı
97104030404Sergi Giderleri
97104030404Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
97104030409Diğer Görev Giderleri
97104030409375 sayılı KHK kapsamında yüklenicilere yapılacak tazminat ödemeleri
97104030409Diğer Görev Giderleri
971040305Hizmet Alımları
97104030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97104030501Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
97104030501Araştırma ve Geliştirme Giderleri
97104030501Bilgisayar Hizmeti Alımları
97104030501Müteahhitlik Hizmetleri
97104030501Harita Yapım ve Alım Giderleri
97104030501Enformasyon ve Raporlama Giderleri
97104030501Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
97104030501Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
97104030501İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97104030501Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97104030501Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97104030501Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97104030501Personel Hizmet Alım Gideri
97104030501Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97104030501Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97104030501Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97104030501Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97104030501Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97104030501Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97104030501İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97104030501Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97104030501Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97104030501Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97104030501Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97104030501Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97104030501İlaç Hazırlama Hizmet Alım Giderleri
97104030501Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri
97104030501Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri
97104030501Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97104030502Haberleşme Giderleri
97104030502Posta ve Telgraf Giderleri
97104030502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97104030502Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97104030502Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97104030502Uydu Haberleşme Giderleri
97104030502Hat Kira Giderleri
97104030502Diğer Haberleşme Giderleri
97104030503Taşıma Giderleri
97104030503Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97104030503Yolcu Taşıma Giderleri
97104030503Yük Taşıma Giderleri
97104030503Geçiş Ücretleri
97104030503Diğer Taşıma Giderleri
97104030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
97104030504İlan Giderleri
97104030504Sigorta Giderleri
97104030504Komisyon Giderleri
97104030504Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
97104030505Kiralar
97104030505Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97104030505Taşıt Kiralaması Giderleri
97104030505İş Makinası Kiralaması Giderleri
97104030505Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97104030505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
97104030505Lojman Kiralama Giderleri
97104030505Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
97104030505Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97104030505Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97104030505Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97104030505Tersane Kiralaması Giderleri
97104030505Personel Servisi Kiralama Giderleri
97104030505Diğer Kiralama Giderleri
97104030509Diğer Hizmet Alımları
97104030509Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
97104030509Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
97104030509Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
97104030509Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
97104030509Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97104030509Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97104030509Diğer Hizmet Alımları
971040306Temsil ve Tanıtma Giderleri
97104030601Temsil Giderleri
97104030601Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97104030602Tanıtma Giderleri
97104030602Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971040307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
97104030701Menkul Mal Alım Giderleri
97104030701Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
97104030701Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
97104030701Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
97104030701Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
97104030701Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
97104030702Gayri Maddi Hak Alımları
97104030702Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
97104030702Fikri Hak Alımları
97104030702Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
97104030703Bakım ve Onarım Giderleri
97104030703Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
97104030703Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
97104030703Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
97104030703İş Makinası Onarım Giderleri
97104030703Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971040308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
97104030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97104030801Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030801Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030801Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030801Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030801Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97104030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030805Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
97104030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97104030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97104030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97104030809Yayla Tesis Giderleri
97104030809Bahçe Tanzimi Giderleri
9710405Cari Transferler
971040501Görev Zararları
97104050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97104050102Sosyal Güvenlik Kurumu' na
971040503Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
97104050301Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97104050301Memurların Öğle Yemeğine Yardım
97104050301Diğerlerine
971040504Hane Halkına Yapılan Transferler
97104050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971040504095947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971040506Yurtdışına Yapılan Transferler
97104050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97104050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97104050609Diğer Yurtdışı Transferleri
97104050609Diğer Yurtdışı Transferleri
971040508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
97104050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
97104050801Hazine Hissesi
97104050801SHÇEK Hissesi
97104050801Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97104050801Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97104050801Bilimsel Araştırma Proje Payları
97104050801Ödenecek İşletme Masrafları
97104050801Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97104050801Ödenecek Amortisman Hissesi
97104050801Kurum Harcama Payı
97104050801Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97104050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
97104050802Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
97104050802Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97104050802Bilimsel Araştırma Proje Payı
97104050802Ağaçlandırma Fonuna
97104050802Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97104050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97104050805Belediye projeleri destek payı
97104050805Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
97104050809Diğerlerine Verilen Paylar
97104050809Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
971040509Diğer Transferler
97104050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97104050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97104050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97104050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97104050909Diğer Transferler
97104050909İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
97104050909Diğer Transferler
9710406Sermaye Giderleri
971040601Mamul Mal Alımları
97104060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
97104060101Büro Mefruşatı Alımları
97104060101İşyeri Mefruşatı Alımları
97104060101Okul Mefruşatı Alımları
97104060101Hastane Mefruşatı Alımları
97104060101Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
97104060101Diğer Mefruşat Alımları
97104060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97104060102Büro Makinaları Alımları
97104060102Bilgisayar Alımları
97104060102Tıbbi Cihaz Alımları
97104060102Laboratuar Cihazı Alımları
97104060102İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97104060102Diğer Makine Teçhizat Alımları
97104060103Avadanlık Alımları
97104060103Tamir Bakım Aleti Alımları
97104060103Atölye Gereçleri Alımları
97104060103Tıbbi Gereçler Alımları
97104060103Laboratuar Gereçleri Alımları
97104060103Zirai Gereç Alımları
97104060103Diğer Avadanlık Alımları
97104060104Taşıt Alımları
97104060104Kara Taşıtı Alımları
97104060104Demiryolu Taşıtı Alımları
97104060104Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
97104060104İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
97104060104Denizaltı Taşıtı Alımları
97104060104Havayolu Taşıtı Alımları
97104060104Uzay Taşıtı Alımları
97104060104Diğer Taşıt Alımları
97104060105İş Makinası Alımları
97104060105Sabit iş Makinası Alımları
97104060105Hareketli İş Makinası Alımları
97104060106Yayın Alımları ve Yapımları
97104060106Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
97104060106El Yazması Alımları ve Yapımları
97104060106Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
97104060106Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
97104060106Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
97104060107Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
97104060107Arkeolojik Kazı Giderleri
97104060107Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
97104060107Eski Eser Alım ve Onarımları
97104060107Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971040602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
97104060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97104060201Proje Giderleri
97104060201Müşavirlik Giderleri
97104060201Kontrol Giderleri
97104060201Diğer Giderler
97104060202Hammadde Alımları
97104060202Hammadde Alımları
97104060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97104060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97104060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97104060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97104060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97104060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97104060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97104060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97104060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97104060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97104060208Metal Ürün Alımları
97104060208Metal Ürün Alımları
97104060209Diğer Alımlar
97104060209Diğer Alımlar
971040603Gayri Maddi Hak Alımları
97104060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97104060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97104060302Harita Plan Proje Alımları
97104060302Harita Alımları
97104060302Plan Proje Alımları
97104060303Lisans Alımları
97104060303Lisans Alımları
97104060304Patent Alımları
97104060304Patent Alımları
97104060309Diğer Fikri Hak Alımları
97104060309Diğer Fikri Hak Alımları
971040604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97104060401Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060401Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97104060402Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060402Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97104060403Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060403Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060403Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060403Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97104060404Gemi Alımları
97104060404Yolcu Gemisi Alımları
97104060404Yük Gemisi Alımları
97104060404Araştırma Gemisi Alımları
97104060404Feribot Alımları
97104060404Tanker Alımları
97104060405Tersane Alımları
97104060405Tersane Alımları
97104060405Yüzer Tersane Alımları
971040605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
97104060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97104060501Proje Giderleri
97104060501Müşavirlik Giderleri
97104060501Kontrol Giderleri
97104060501Diğer Giderler
97104060502Malzeme Giderleri
97104060502İnşaat Malzemesi Giderleri
97104060502Elektrik Tesisatı Giderleri
97104060502Sıhhi Tesisat Giderleri
97104060502Özel Tesisat Giderleri
97104060502Diğer Giderler
97104060503Taşıma Giderleri
97104060503Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97104060503Yolcu Taşıma Giderleri
97104060503Yük Taşıma Giderleri
97104060503Diğer Taşıma Giderleri
97104060504Enerji Giderleri
97104060504Yakacak Alımları
97104060504Akaryakıt ve Yağ Alımları
97104060504Elektrik Alımları
97104060504Diğer Enerji Alımları
97104060505Haberleşme Giderleri
97104060505Posta ve Telgraf Giderleri
97104060505Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97104060505Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97104060505Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97104060505Uydu Haberleşme Giderleri
97104060505Hat Kira Giderleri
97104060505Diğer Haberleşme Giderleri
97104060506Kira Giderleri
97104060506Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97104060506Taşıt Kiralaması Giderleri
97104060506İş Makinası Kiralaması Giderleri
97104060506Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97104060506Bina Kiralaması Giderleri
97104060506Arazi Kiralaması Giderleri
97104060506Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97104060506Uçak Kiralaması Giderleri
97104060506Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97104060506Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
97104060506Diğer Kiralamalar
97104060507Müteahhitlik Giderleri
97104060507Hizmet Binası
97104060507Hizmet Tesisleri
97104060507Lojmanlar
97104060507Sosyal Tesisler
97104060507Gemiler
97104060507Yüzer Tersaneler
97104060507Yol Yapım Giderleri
97104060507İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
97104060507Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
97104060507Diğerleri
97104060509Diğer Giderler
97104060509Diğer Giderler
971040606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
97104060601Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97104060601Proje Giderleri
97104060601Müşavirlik Giderleri
97104060601Kontrol Giderleri
97104060601Diğer Giderler
97104060602Malzeme Giderleri
97104060602Malzeme Giderleri
97104060603Taşıma Giderleri
97104060603Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97104060603Yolcu Taşıma Giderleri
97104060603Yük Taşıma Giderleri
97104060603Diğer Taşıma Giderleri
97104060604Enerji Giderleri
97104060604Yakacak Alımları
97104060604Akaryakıt ve Yağ Alımları
97104060604Elektrik Alımları
97104060604Diğer Enerji Alımları
97104060605Haberleşme Giderleri
97104060605Posta ve Telgraf Giderleri
97104060605Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97104060605Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97104060605Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97104060605Uydu Haberleşme Giderleri
97104060605Hat Kira Giderleri
97104060605Diğer Haberleşme Giderleri
97104060606Kira Giderleri
97104060606Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97104060606Taşıt Kiralaması Giderleri
97104060606İş Makinası Kiralaması Giderleri
97104060606Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97104060606Bina Kiralaması Giderleri
97104060606Arazi Kiralaması Giderleri
97104060606Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97104060606Uçak Kiralaması Giderleri
97104060606Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97104060606Diğer Kiralamalar
97104060607Müteahhitlik Giderleri
97104060607Müteahhitlik Giderleri
97104060609Diğer Giderler
97104060609Diğer Giderler
971040607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97104060701Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97104060701Proje Giderleri
97104060701Müşavirlik Giderleri
97104060701Kontrol Giderleri
97104060701Diğer Giderler
97104060702Malzeme Giderleri
97104060702İnşaat Malzemesi Giderleri
97104060702Elektrik Tesisatı Giderleri
97104060702Sıhhi Tesisat Giderleri
97104060702Özel Tesisat Giderleri
97104060702Diğer Giderler
97104060703Taşıma Giderleri
97104060703Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97104060703Yolcu Taşıma Giderleri
97104060703Yük Taşıma Giderleri
97104060703Diğer Taşıma Giderleri
97104060704Enerji Giderleri
97104060704Yakacak Alımları
97104060704Akaryakıt ve Yağ Alımları
97104060704Elektrik Alımları
97104060704Diğer Enerji Alımları
97104060705Haberleşme Giderleri
97104060705Posta ve Telgraf Giderleri
97104060705Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97104060705Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97104060705Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97104060705Uydu Haberleşme Giderleri
97104060705Hat Kira Giderleri
97104060705Diğer Haberleşme Giderleri
97104060706Kira Giderleri
97104060706Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97104060706Taşıt Kiralaması Giderleri
97104060706İş Makinası Kiralaması Giderleri
97104060706Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97104060706Bina Kiralaması Giderleri
97104060706Arazi Kiralaması Giderleri
97104060706Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97104060706Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97104060706Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97104060706Tersane Kiralaması Giderleri
97104060706Diğer Kiralamalar
97104060707Müteahhitlik Giderleri
97104060707Hizmet Binası
97104060707Hizmet Tesisleri
97104060707Lojmanlar
97104060707Sosyal Tesisler
97104060707Gemiler
97104060707Yüzer Tersaneler
97104060707Diğerleri
97104060709Diğer Giderler
97104060709Diğer Giderler
971040609Diğer Sermaye Giderleri
97104060902Yolluk Giderleri
97104060902Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97104060909Diğer Sermaye Giderleri
97104060909Diğer Sermaye Giderleri
9710407Sermaye Transferleri
971040701Yurtiçi Sermaye Transferleri
97104070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97104070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
9710408Borç Verme ve Geri Ödeme
971040801Yurtiçi Borç Verme
97104080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97104080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97104080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97104080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
9710410Ek Ödeme
971041001Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97104100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97104100101Memur
97104100101Sözleşmeli Personel
97104100101İşçi
97104100101Geçici Personel
971041002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
97104100201Sabit Ek Ödemeler
97104100201Memur
97104100201Sözleşmeli Personel
97104100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
97104100202Memur
97104100202Sözleşmeli Personel
97104100202İşçi
97104100202Geçici Personel
97104100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
97104100203Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
97104100203Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
97104100203Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
97104100203Yöneticilik Payı
97104100203Uluslararası Sağlık Hizmeti Kapsamında Yapılan Ek Ödeme
971041003Diğer Ek Ödemeler
97104100301Diğer Ek Ödemeler
97104100301Diğer Ek Ödemeler
97104100301Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
97105Aktarmalarla Düşülen Ödenek
9710501Personel Giderleri
971050101Memurlar
97105010101Temel Maaşlar
97105010101Temel Maaşlar
97105010101Taban Aylık
97105010102Zamlar ve Tazminatlar
97105010102Zamlar ve Tazminatlar
97105010103Ödenekler
97105010103Ödenekler
97105010104Sosyal Haklar
97105010104Sosyal Haklar
97105010105Ek Çalışma Karşılıkları
97105010105Ek Çalışma Karşılıkları
97105010105İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97105010105Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97105010105Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
97105010106Ödül ve İkramiyeler
97105010106Ödül ve İkramiyeler
97105010109Diğer Giderler
97105010109Diğer Giderler
971050102Sözleşmeli Personel
97105010201Ücretler
97105010201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97105010201Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97105010201Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97105010201Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97105010201Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
97105010202Zamlar ve Tazminatlar
97105010202657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97105010202Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97105010202Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97105010202Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97105010202Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97105010203Ödenekler
97105010203657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97105010203Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97105010203Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97105010203Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97105010203Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97105010204Sosyal Haklar
97105010204657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97105010204Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97105010204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97105010204Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97105010204Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97105010205Ek Çalışma Karşılıkları
97105010205657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97105010205Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97105010205Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97105010205Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97105010205Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97105010206Ödül ve İkramiyeler
97105010206657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97105010206Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97105010206Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97105010206Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97105010206Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97105010209Diğer Giderler
97105010209657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97105010209Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97105010209Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97105010209Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97105010209Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971050103İşçiler
97105010301Ücretler
97105010301Sürekli İşçilerin Ücretleri
97105010301Geçici İşçilerin Ücretleri
97105010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97105010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97105010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97105010302Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97105010302Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97105010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97105010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97105010303Sosyal Haklar
97105010303Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97105010303Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97105010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97105010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97105010304Fazla Mesailer
97105010304Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97105010304Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97105010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97105010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97105010305Ödül ve İkramiyeler
97105010305Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97105010305Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97105010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97105010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97105010309Diğer Ödemeler
97105010309Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97105010309Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
97105010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
97105010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
971050104Geçici Personel
97105010401Ücretler
97105010401Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97105010401Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97105010401Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97105010401657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97105010401Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97105010401Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
97105010402Fazla Mesailer
97105010402657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
97105010403Sosyal Haklar
97105010403657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
97105010404Ek Ödemeler
97105010404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
9710502Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971050201Memurlar
97105020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97105020106Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97105020106Sağlık Primi Ödemeleri
971050202Sözleşmeli Personel
97105020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97105020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97105020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
97105020206Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97105020206Sağlık Primi Ödemeleri
971050203İşçiler
97105020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97105020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97105020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
97105020306Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97105020306Sağlık Primi Ödemeleri
971050204Geçici Personel
97105020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97105020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97105020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
97105020406Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97105020406Sağlık Primi Ödemeleri
9710503Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971050301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97105030101Hammadde Alımları
97105030101Hammadde Alımları
97105030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97105030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97105030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97105030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97105030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97105030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97105030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97105030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97105030106Kimyevi Ürün Alımları
97105030106Kimyevi Ürün Alımları
97105030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97105030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97105030108Metal Ürünü Alımları
97105030108Metal Ürünü Alımları
97105030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
97105030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971050302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97105030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97105030201Kırtasiye Alımları
97105030201Büro Malzemesi Alımları
97105030201Periyodik Yayın Alımları
97105030201Diğer Yayın Alımları
97105030201Baskı ve Cilt Giderleri
97105030201Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97105030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
97105030202Su Alımları
97105030202Temizlik Malzemesi Alımları
97105030202Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
97105030203Enerji Alımları
97105030203Yakacak Alımları
97105030203Akaryakıt ve Yağ Alımları
97105030203Elektrik Alımları
97105030203Diğer Enerji Alımları
97105030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97105030204Yiyecek Alımları
97105030204İçecek Alımları
97105030204Yem Alımları
97105030204Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97105030205Giyim ve Kuşam Alımları
97105030205Giyecek Alımları
97105030205Spor Malzemeleri Alımları
97105030205Tören Malzemeleri Alımları
97105030205Bando Malzemeleri Alımları
97105030205Kuşam Alımları
97105030205Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
97105030206Özel Malzeme Alımları
97105030206Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
97105030206Tıbbi Malzeme Alımları
97105030206Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
97105030206Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
97105030206Tıbbi İlaç Alımları
97105030206Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
97105030206Diğer Özel Malzeme Alımları
97105030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97105030207Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97105030207Mühimmat Alımları
97105030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
97105030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97105030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97105030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97105030207Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97105030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97105030209Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
97105030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971050303Yolluklar
97105030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97105030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97105030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97105030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97105030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97105030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97105030305Yolluk Tazminatları
97105030305Seyyar Görev Tazminatları
97105030305Arazi Tazminatları
971050304Görev Giderleri
97105030402Yasal Giderler
97105030402Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
97105030402Kusursuz Tazminatlar
97105030402Mahkeme Harç ve Giderleri
97105030402Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
97105030402Diğer Yasal Giderler
97105030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
97105030403Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97105030403İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97105030403Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
97105030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
97105030404Arkeolojik Kazı Giderleri
97105030404Restorasyon ve Yenileme Giderleri
97105030404Kültür Varlıkları Alımı
97105030404Sergi Giderleri
97105030404Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
97105030409Diğer Görev Giderleri
97105030409375 sayılı KHK kapsamında yüklenicilere yapılacak tazminat ödemeleri
97105030409Diğer Görev Giderleri
971050305Hizmet Alımları
97105030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97105030501Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
97105030501Araştırma ve Geliştirme Giderleri
97105030501Bilgisayar Hizmeti Alımları
97105030501Müteahhitlik Hizmetleri
97105030501Harita Yapım ve Alım Giderleri
97105030501Enformasyon ve Raporlama Giderleri
97105030501Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
97105030501Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
97105030501İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97105030501Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97105030501Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97105030501Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97105030501Personel Hizmet Alım Gideri
97105030501Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97105030501Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97105030501Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97105030501Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97105030501Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97105030501Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97105030501İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97105030501Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97105030501Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97105030501Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97105030501Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97105030501Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97105030501İlaç Hazırlama Hizmet Alım Giderleri
97105030501Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri
97105030501Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri
97105030501Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97105030502Haberleşme Giderleri
97105030502Posta ve Telgraf Giderleri
97105030502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97105030502Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97105030502Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97105030502Uydu Haberleşme Giderleri
97105030502Hat Kira Giderleri
97105030502Diğer Haberleşme Giderleri
97105030503Taşıma Giderleri
97105030503Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97105030503Yolcu Taşıma Giderleri
97105030503Yük Taşıma Giderleri
97105030503Geçiş Ücretleri
97105030503Diğer Taşıma Giderleri
97105030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
97105030504İlan Giderleri
97105030504Sigorta Giderleri
97105030504Komisyon Giderleri
97105030504Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
97105030505Kiralar
97105030505Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97105030505Taşıt Kiralaması Giderleri
97105030505İş Makinası Kiralaması Giderleri
97105030505Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97105030505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
97105030505Lojman Kiralama Giderleri
97105030505Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
97105030505Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97105030505Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97105030505Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97105030505Tersane Kiralaması Giderleri
97105030505Personel Servisi Kiralama Giderleri
97105030505Diğer Kiralama Giderleri
97105030509Diğer Hizmet Alımları
97105030509Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
97105030509Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
97105030509Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
97105030509Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
97105030509Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97105030509Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97105030509Diğer Hizmet Alımları
971050306Temsil ve Tanıtma Giderleri
97105030601Temsil Giderleri
97105030601Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97105030602Tanıtma Giderleri
97105030602Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971050307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
97105030701Menkul Mal Alım Giderleri
97105030701Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
97105030701Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
97105030701Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
97105030701Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
97105030701Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
97105030702Gayri Maddi Hak Alımları
97105030702Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
97105030702Fikri Hak Alımları
97105030702Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
97105030703Bakım ve Onarım Giderleri
97105030703Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
97105030703Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
97105030703Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
97105030703İş Makinası Onarım Giderleri
97105030703Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971050308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
97105030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97105030801Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030801Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030801Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030801Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030801Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97105030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030805Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
97105030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97105030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97105030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97105030809Yayla Tesis Giderleri
97105030809Bahçe Tanzimi Giderleri
9710505Cari Transferler
971050501Görev Zararları
97105050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97105050102Sosyal Güvenlik Kurumu' na
971050503Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
97105050301Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97105050301Memurların Öğle Yemeğine Yardım
97105050301Diğerlerine
971050504Hane Halkına Yapılan Transferler
97105050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971050504095947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971050506Yurtdışına Yapılan Transferler
97105050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97105050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97105050609Diğer Yurtdışı Transferleri
97105050609Diğer Yurtdışı Transferleri
971050508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
97105050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
97105050801Hazine Hissesi
97105050801SHÇEK Hissesi
97105050801Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97105050801Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97105050801Bilimsel Araştırma Proje Payları
97105050801Ödenecek İşletme Masrafları
97105050801Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97105050801Ödenecek Amortisman Hissesi
97105050801Kurum Harcama Payı
97105050801Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97105050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
97105050802Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
97105050802Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97105050802Bilimsel Araştırma Proje Payı
97105050802Ağaçlandırma Fonuna
97105050802Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97105050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97105050805Belediye projeleri destek payı
97105050805Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
97105050809Diğerlerine Verilen Paylar
97105050809Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
971050509Diğer Transferler
97105050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97105050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97105050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97105050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97105050909Diğer Transferler
97105050909İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
97105050909Diğer Transferler
9710506Sermaye Giderleri
971050601Mamul Mal Alımları
97105060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
97105060101Büro Mefruşatı Alımları
97105060101İşyeri Mefruşatı Alımları
97105060101Okul Mefruşatı Alımları
97105060101Hastane Mefruşatı Alımları
97105060101Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
97105060101Diğer Mefruşat Alımları
97105060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97105060102Büro Makinaları Alımları
97105060102Bilgisayar Alımları
97105060102Tıbbi Cihaz Alımları
97105060102Laboratuar Cihazı Alımları
97105060102İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97105060102Diğer Makine Teçhizat Alımları
97105060103Avadanlık Alımları
97105060103Tamir Bakım Aleti Alımları
97105060103Atölye Gereçleri Alımları
97105060103Tıbbi Gereçler Alımları
97105060103Laboratuar Gereçleri Alımları
97105060103Zirai Gereç Alımları
97105060103Diğer Avadanlık Alımları
97105060104Taşıt Alımları
97105060104Kara Taşıtı Alımları
97105060104Demiryolu Taşıtı Alımları
97105060104Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
97105060104İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
97105060104Denizaltı Taşıtı Alımları
97105060104Havayolu Taşıtı Alımları
97105060104Uzay Taşıtı Alımları
97105060104Diğer Taşıt Alımları
97105060105İş Makinası Alımları
97105060105Sabit iş Makinası Alımları
97105060105Hareketli İş Makinası Alımları
97105060106Yayın Alımları ve Yapımları
97105060106Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
97105060106El Yazması Alımları ve Yapımları
97105060106Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
97105060106Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
97105060106Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
97105060107Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
97105060107Arkeolojik Kazı Giderleri
97105060107Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
97105060107Eski Eser Alım ve Onarımları
97105060107Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971050602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
97105060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97105060201Proje Giderleri
97105060201Müşavirlik Giderleri
97105060201Kontrol Giderleri
97105060201Diğer Giderler
97105060202Hammadde Alımları
97105060202Hammadde Alımları
97105060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97105060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97105060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97105060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97105060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97105060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97105060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97105060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97105060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97105060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97105060208Metal Ürün Alımları
97105060208Metal Ürün Alımları
97105060209Diğer Alımlar
97105060209Diğer Alımlar
971050603Gayri Maddi Hak Alımları
97105060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97105060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97105060302Harita Plan Proje Alımları
97105060302Harita Alımları
97105060302Plan Proje Alımları
97105060303Lisans Alımları
97105060303Lisans Alımları
97105060304Patent Alımları
97105060304Patent Alımları
97105060309Diğer Fikri Hak Alımları
97105060309Diğer Fikri Hak Alımları
971050604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97105060401Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060401Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97105060402Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060402Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97105060403Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060403Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060403Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060403Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97105060404Gemi Alımları
97105060404Yolcu Gemisi Alımları
97105060404Yük Gemisi Alımları
97105060404Araştırma Gemisi Alımları
97105060404Feribot Alımları
97105060404Tanker Alımları
97105060405Tersane Alımları
97105060405Tersane Alımları
97105060405Yüzer Tersane Alımları
971050605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
97105060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97105060501Proje Giderleri
97105060501Müşavirlik Giderleri
97105060501Kontrol Giderleri
97105060501Diğer Giderler
97105060502Malzeme Giderleri
97105060502İnşaat Malzemesi Giderleri
97105060502Elektrik Tesisatı Giderleri
97105060502Sıhhi Tesisat Giderleri
97105060502Özel Tesisat Giderleri
97105060502Diğer Giderler
97105060503Taşıma Giderleri
97105060503Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97105060503Yolcu Taşıma Giderleri
97105060503Yük Taşıma Giderleri
97105060503Diğer Taşıma Giderleri
97105060504Enerji Giderleri
97105060504Yakacak Alımları
97105060504Akaryakıt ve Yağ Alımları
97105060504Elektrik Alımları
97105060504Diğer Enerji Alımları
97105060505Haberleşme Giderleri
97105060505Posta ve Telgraf Giderleri
97105060505Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97105060505Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97105060505Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97105060505Uydu Haberleşme Giderleri
97105060505Hat Kira Giderleri
97105060505Diğer Haberleşme Giderleri
97105060506Kira Giderleri
97105060506Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97105060506Taşıt Kiralaması Giderleri
97105060506İş Makinası Kiralaması Giderleri
97105060506Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97105060506Bina Kiralaması Giderleri
97105060506Arazi Kiralaması Giderleri
97105060506Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97105060506Uçak Kiralaması Giderleri
97105060506Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97105060506Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
97105060506Diğer Kiralamalar
97105060507Müteahhitlik Giderleri
97105060507Hizmet Binası
97105060507Hizmet Tesisleri
97105060507Lojmanlar
97105060507Sosyal Tesisler
97105060507Gemiler
97105060507Yüzer Tersaneler
97105060507Yol Yapım Giderleri
97105060507İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
97105060507Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
97105060507Diğerleri
97105060509Diğer Giderler
97105060509Diğer Giderler
971050606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
97105060601Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97105060601Proje Giderleri
97105060601Müşavirlik Giderleri
97105060601Kontrol Giderleri
97105060601Diğer Giderler
97105060602Malzeme Giderleri
97105060602Malzeme Giderleri
97105060603Taşıma Giderleri
97105060603Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97105060603Yolcu Taşıma Giderleri
97105060603Yük Taşıma Giderleri
97105060603Diğer Taşıma Giderleri
97105060604Enerji Giderleri
97105060604Yakacak Alımları
97105060604Akaryakıt ve Yağ Alımları
97105060604Elektrik Alımları
97105060604Diğer Enerji Alımları
97105060605Haberleşme Giderleri
97105060605Posta ve Telgraf Giderleri
97105060605Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97105060605Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97105060605Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97105060605Uydu Haberleşme Giderleri
97105060605Hat Kira Giderleri
97105060605Diğer Haberleşme Giderleri
97105060606Kira Giderleri
97105060606Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97105060606Taşıt Kiralaması Giderleri
97105060606İş Makinası Kiralaması Giderleri
97105060606Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97105060606Bina Kiralaması Giderleri
97105060606Arazi Kiralaması Giderleri
97105060606Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97105060606Uçak Kiralaması Giderleri
97105060606Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97105060606Diğer Kiralamalar
97105060607Müteahhitlik Giderleri
97105060607Müteahhitlik Giderleri
97105060609Diğer Giderler
97105060609Diğer Giderler
971050607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97105060701Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97105060701Proje Giderleri
97105060701Müşavirlik Giderleri
97105060701Kontrol Giderleri
97105060701Diğer Giderler
97105060702Malzeme Giderleri
97105060702İnşaat Malzemesi Giderleri
97105060702Elektrik Tesisatı Giderleri
97105060702Sıhhi Tesisat Giderleri
97105060702Özel Tesisat Giderleri
97105060702Diğer Giderler
97105060703Taşıma Giderleri
97105060703Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97105060703Yolcu Taşıma Giderleri
97105060703Yük Taşıma Giderleri
97105060703Diğer Taşıma Giderleri
97105060704Enerji Giderleri
97105060704Yakacak Alımları
97105060704Akaryakıt ve Yağ Alımları
97105060704Elektrik Alımları
97105060704Diğer Enerji Alımları
97105060705Haberleşme Giderleri
97105060705Posta ve Telgraf Giderleri
97105060705Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97105060705Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97105060705Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97105060705Uydu Haberleşme Giderleri
97105060705Hat Kira Giderleri
97105060705Diğer Haberleşme Giderleri
97105060706Kira Giderleri
97105060706Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97105060706Taşıt Kiralaması Giderleri
97105060706İş Makinası Kiralaması Giderleri
97105060706Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97105060706Bina Kiralaması Giderleri
97105060706Arazi Kiralaması Giderleri
97105060706Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97105060706Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97105060706Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97105060706Tersane Kiralaması Giderleri
97105060706Diğer Kiralamalar
97105060707Müteahhitlik Giderleri
97105060707Hizmet Binası
97105060707Hizmet Tesisleri
97105060707Lojmanlar
97105060707Sosyal Tesisler
97105060707Gemiler
97105060707Yüzer Tersaneler
97105060707Diğerleri
97105060709Diğer Giderler
97105060709Diğer Giderler
971050609Diğer Sermaye Giderleri
97105060902Yolluk Giderleri
97105060902Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97105060909Diğer Sermaye Giderleri
97105060909Diğer Sermaye Giderleri
9710507Sermaye Transferleri
971050701Yurtiçi Sermaye Transferleri
97105070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97105070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
9710508Borç Verme ve Geri Ödeme
971050801Yurtiçi Borç Verme
97105080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97105080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97105080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97105080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971050809Diğerlerine Verilen Paylar
97105080990Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
9710510Ek Ödeme
971051001Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97105100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97105100101Memur
97105100101Sözleşmeli Personel
97105100101İşçi
97105100101Geçici Personel
971051002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
97105100201Sabit Ek Ödemeler
97105100201Memur
97105100201Sözleşmeli Personel
97105100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
97105100202Memur
97105100202Sözleşmeli Personel
97105100202İşçi
97105100202Geçici Personel
97105100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
97105100203Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
97105100203Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
97105100203Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
97105100203Yöneticilik Payı
97105100203Uluslararası Sağlık Hizmeti Kapsamında Yapılan Ek Ödeme
971051003Diğer Ek Ödemeler
97105100301Diğer Ek Ödemeler
97105100301Diğer Ek Ödemeler
97105100301Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
97106İşletmeler Arası Aktarmalarla Eklenen Ödenek
9710601Personel Giderleri
971060101Memurlar
97106010101Temel Maaşlar
97106010101Temel Maaşlar
97106010101Taban Aylık
97106010102Zamlar ve Tazminatlar
97106010102Zamlar ve Tazminatlar
97106010103Ödenekler
97106010103Ödenekler
97106010104Sosyal Haklar
97106010104Sosyal Haklar
97106010105Ek Çalışma Karşılıkları
97106010105Ek Çalışma Karşılıkları
97106010105İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97106010105Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97106010105Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
97106010106Ödül ve İkramiyeler
97106010106Ödül ve İkramiyeler
97106010109Diğer Giderler
97106010109Diğer Giderler
971060102Sözleşmeli Personel
97106010201Ücretler
97106010201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97106010201Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97106010201Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97106010201Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97106010201Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
97106010202Zamlar ve Tazminatlar
97106010202657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97106010202Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97106010202Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97106010202Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97106010202Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97106010203Ödenekler
97106010203657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97106010203Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97106010203Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97106010203Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97106010203Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97106010204Sosyal Haklar
97106010204657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97106010204Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97106010204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97106010204Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97106010204Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97106010205Ek Çalışma Karşılıkları
97106010205657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97106010205Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97106010205Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97106010205Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97106010205Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97106010206Ödül ve İkramiyeler
97106010206657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97106010206Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97106010206Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97106010206Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97106010206Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97106010209Diğer Giderler
97106010209657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97106010209Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97106010209Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97106010209Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97106010209Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971060103İşçiler
97106010301Ücretler
97106010301Sürekli İşçilerin Ücretleri
97106010301Geçici İşçilerin Ücretleri
97106010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97106010302Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97106010302Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97106010303Sosyal Haklar
97106010303Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97106010303Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97106010304Fazla Mesailer
97106010304Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97106010304Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97106010305Ödül ve İkramiyeler
97106010305Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97106010305Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97106010309Diğer Ödemeler
97106010309Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97106010309Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
971060104Geçici Personel
97106010401Ücretler
97106010401Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97106010401Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97106010401Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97106010401657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97106010401Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97106010401Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
97106010402Fazla Mesailer
97106010402657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
97106010403Sosyal Haklar
97106010403657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
97106010404Ek Ödemeler
97106010404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
9710602Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971060201Memurlar
97106020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97106020106Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97106020106Sağlık Primi Ödemeleri
9710603Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971060301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971060302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97106030202Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
97106030207Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97106030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97106030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97106030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97106030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971060303Yolluklar
971060304Görev Giderleri
97106030409Diğer Görev Giderleri
97106030409Diğer Görev Giderleri
971060305Hizmet Alımları
97106030501İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97106030501Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97106030501Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97106030501Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97106030501Personel Hizmet Alım Gideri
97106030501Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97106030501Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97106030501Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97106030501Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97106030501Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97106030501Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97106030501İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97106030501Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97106030501Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97106030501Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97106030501Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97106030501Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97106030501Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97106030509Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97106030509Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971060306Temsil ve Tanıtma Giderleri
971060307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971060308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
97106030809Yayla Tesis Giderleri
97106030809Bahçe Tanzimi Giderleri
9710605Cari Transferler
971060501Görev Zararları
97106050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97106050102Sosyal Güvenlik Kurumu' na
971060503Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
97106050301Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97106050301Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971060504Hane Halkına Yapılan Transferler
97106050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971060504095947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971060506Yurtdışına Yapılan Transferler
97106050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97106050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971060508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
97106050801Hazine Hissesi
97106050801SHÇEK Hissesi
97106050801Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97106050801Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97106050801Bilimsel Araştırma Proje Payları
97106050801Ödenecek İşletme Masrafları
97106050801Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97106050801Ödenecek Amortisman Hissesi
97106050801Kurum Harcama Payı
97106050801Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97106050802Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
97106050802Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97106050802Bilimsel Araştırma Proje Payı
97106050802Ağaçlandırma Fonuna
97106050802Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97106050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97106050805Belediye projeleri destek payı
97106050805Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
97106050809Diğerlerine Verilen Paylar
971060509Diğer Transferler
97106050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97106050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97106050909Diğer Transferler
9710606Sermaye Giderleri
971060601Mamul Mal Alımları
971060602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971060603Gayri Maddi Hak Alımları
971060604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
97106060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97106060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971060605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971060606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971060607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971060609Diğer Sermaye Giderleri
971060801Yurtiçi Borç Verme
97106080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97106080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97106080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97106080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97106100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97106100203Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
97106100203Yöneticilik Payı
97106100301Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
97107İşletmeler Arası Aktarmalarla Düşülen Ödenek
9710701Personel Giderleri
971070101Memurlar
97107010101Taban Aylık
97107010105İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97107010105Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97107010105Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
971070102Sözleşmeli Personel
971070103İşçiler
971070104Geçici Personel
97107010401657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97107010401Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
97107010402Fazla Mesailer
97107010402657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
97107010403Sosyal Haklar
97107010403657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
97107010404Ek Ödemeler
97107010404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
9710702Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971070201Memurlar
971070202Sözleşmeli Personel
971070203İşçiler
971070204Geçici Personel
9710703Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971070301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971070302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97107030202Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
97107030207Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97107030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97107030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97107030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97107030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971070303Yolluklar
971070304Görev Giderleri
97107030409Diğer Görev Giderleri
97107030409Diğer Görev Giderleri
971070305Hizmet Alımları
97107030501İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97107030501Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97107030501Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97107030501Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97107030501Personel Hizmet Alım Gideri
97107030501Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97107030501Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97107030501Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97107030501Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97107030501Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97107030501Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97107030501İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97107030501Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97107030501Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97107030501Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97107030501Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97107030501Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97107030501Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97107030509Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97107030509Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
971070306Temsil ve Tanıtma Giderleri
971070307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
971070308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
97107030809Yayla Tesis Giderleri
97107030809Bahçe Tanzimi Giderleri
9710705Cari Transferler
971070501Görev Zararları
97107050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97107050102Sosyal Güvenlik Kurumu' na
971070503Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
97107050301Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97107050301Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971070504Hane Halkına Yapılan Transferler
97107050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971070504095947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971070506Yurtdışına Yapılan Transferler
97107050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97107050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971070508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
97107050801Hazine Hissesi
97107050801SHÇEK Hissesi
97107050801Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97107050801Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97107050801Bilimsel Araştırma Proje Payları
97107050801Ödenecek İşletme Masrafları
97107050801Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97107050801Ödenecek Amortisman Hissesi
97107050801Kurum Harcama Payı
97107050801Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97107050802Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
97107050802Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97107050802Bilimsel Araştırma Proje Payı
97107050802Ağaçlandırma Fonuna
97107050802Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97107050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97107050805Belediye projeleri destek payı
97107050805Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
97107050809Diğerlerine Verilen Paylar
971070509Diğer Transferler
97107050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97107050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97107050909Diğer Transferler
9710706Sermaye Giderleri
971070601Mamul Mal Alımları
971070602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971070603Gayri Maddi Hak Alımları
971070604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
97107060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97107060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
971070605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
971070606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
971070607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
971070609Diğer Sermaye Giderleri
971070801Yurtiçi Borç Verme
97107080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97107080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97107080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97107080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97107100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97107100203Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
97107100203Yöneticilik Payı
97107100301Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
97108Yıl İçinde Eklenen Ödenek
9710801Personel Giderleri
971080101Memurlar
97108010101Temel Maaşlar
97108010101Temel Maaşlar
97108010101Taban Aylık
97108010102Zamlar ve Tazminatlar
97108010102Zamlar ve Tazminatlar
97108010103Ödenekler
97108010103Ödenekler
97108010104Sosyal Haklar
97108010104Sosyal Haklar
97108010105Ek Çalışma Karşılıkları
97108010105Ek Çalışma Karşılıkları
97108010105İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97108010105Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97108010105Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
97108010106Ödül ve İkramiyeler
97108010106Ödül ve İkramiyeler
97108010109Diğer Giderler
97108010109Diğer Giderler
971080102Sözleşmeli Personel
97108010201Ücretler
97108010201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97108010201Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97108010201Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97108010201Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97108010201Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
97108010202Zamlar ve Tazminatlar
97108010202657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97108010202Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97108010202Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97108010202Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97108010202Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97108010203Ödenekler
97108010203657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97108010203Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97108010203Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97108010203Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97108010203Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97108010204Sosyal Haklar
97108010204657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97108010204Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97108010204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97108010204Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97108010204Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97108010205Ek Çalışma Karşılıkları
97108010205657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97108010205Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97108010205Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97108010205Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97108010205Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97108010206Ödül ve İkramiyeler
97108010206657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97108010206Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97108010206Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97108010206Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97108010206Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97108010209Diğer Giderler
97108010209657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97108010209Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97108010209Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97108010209Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97108010209Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971080103İşçiler
97108010301Ücretler
97108010301Sürekli İşçilerin Ücretleri
97108010301Geçici İşçilerin Ücretleri
97108010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97108010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97108010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97108010302Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97108010302Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97108010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97108010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97108010303Sosyal Haklar
97108010303Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97108010303Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97108010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97108010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97108010304Fazla Mesailer
97108010304Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97108010304Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97108010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97108010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97108010305Ödül ve İkramiyeler
97108010305Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97108010305Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97108010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97108010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97108010309Diğer Ödemeler
97108010309Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97108010309Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
97108010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
97108010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
971080104Geçici Personel
97108010401Ücretler
97108010401Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97108010401Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97108010401Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97108010401657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97108010401Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97108010401Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
97108010402Fazla Mesailer
97108010402657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
97108010403Sosyal Haklar
97108010403657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
97108010404Ek Ödemeler
97108010404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
9710802Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971080201Memurlar
97108020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97108020106Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97108020106Sağlık Primi Ödemeleri
971080202Sözleşmeli Personel
97108020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97108020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97108020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
97108020206Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97108020206Sağlık Primi Ödemeleri
971080203İşçiler
97108020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97108020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97108020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
97108020306Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97108020306Sağlık Primi Ödemeleri
971080204Geçici Personel
97108020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97108020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97108020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
97108020406Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97108020406Sağlık Primi Ödemeleri
9710803Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971080301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97108030101Hammadde Alımları
97108030101Hammadde Alımları
97108030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97108030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97108030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97108030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97108030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97108030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97108030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97108030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97108030106Kimyevi Ürün Alımları
97108030106Kimyevi Ürün Alımları
97108030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97108030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97108030108Metal Ürünü Alımları
97108030108Metal Ürünü Alımları
97108030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
97108030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971080302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97108030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97108030201Kırtasiye Alımları
97108030201Büro Malzemesi Alımları
97108030201Periyodik Yayın Alımları
97108030201Diğer Yayın Alımları
97108030201Baskı ve Cilt Giderleri
97108030201Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97108030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
97108030202Su Alımları
97108030202Temizlik Malzemesi Alımları
97108030202Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
97108030203Enerji Alımları
97108030203Yakacak Alımları
97108030203Akaryakıt ve Yağ Alımları
97108030203Elektrik Alımları
97108030203Diğer Enerji Alımları
97108030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97108030204Yiyecek Alımları
97108030204İçecek Alımları
97108030204Yem Alımları
97108030204Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97108030205Giyim ve Kuşam Alımları
97108030205Giyecek Alımları
97108030205Spor Malzemeleri Alımları
97108030205Tören Malzemeleri Alımları
97108030205Bando Malzemeleri Alımları
97108030205Kuşam Alımları
97108030205Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
97108030206Özel Malzeme Alımları
97108030206Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
97108030206Tıbbi Malzeme Alımları
97108030206Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
97108030206Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
97108030206Tıbbi İlaç Alımları
97108030206Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
97108030206Diğer Özel Malzeme Alımları
97108030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97108030207Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97108030207Mühimmat Alımları
97108030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
97108030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97108030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97108030207Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97108030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97108030209Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
97108030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971080303Yolluklar
97108030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97108030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97108030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97108030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97108030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97108030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97108030305Yolluk Tazminatları
97108030305Seyyar Görev Tazminatları
97108030305Arazi Tazminatları
971080304Görev Giderleri
97108030402Yasal Giderler
97108030402Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
97108030402Kusursuz Tazminatlar
97108030402Mahkeme Harç ve Giderleri
97108030402Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
97108030402Diğer Yasal Giderler
97108030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
97108030403Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97108030403İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97108030403Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
97108030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
97108030404Arkeolojik Kazı Giderleri
97108030404Restorasyon ve Yenileme Giderleri
97108030404Kültür Varlıkları Alımı
97108030404Sergi Giderleri
97108030404Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
97108030409Diğer Görev Giderleri
97108030409375 sayılı KHK kapsamında yüklenicilere yapılacak tazminat ödemeleri
97108030409Diğer Görev Giderleri
971080305Hizmet Alımları
97108030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97108030501Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
97108030501Araştırma ve Geliştirme Giderleri
97108030501Bilgisayar Hizmeti Alımları
97108030501Müteahhitlik Hizmetleri
97108030501Harita Yapım ve Alım Giderleri
97108030501Enformasyon ve Raporlama Giderleri
97108030501Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
97108030501Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
97108030501İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97108030501Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97108030501Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97108030501Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97108030501Personel Hizmet Alım Gideri
97108030501Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97108030501Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97108030501Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97108030501Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97108030501Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97108030501Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97108030501İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97108030501Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97108030501Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97108030501Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97108030501Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97108030501Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97108030501Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97108030501İlaç Hazırlama Hizmet Alım Giderleri
97108030501Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97108030502Haberleşme Giderleri
97108030502Posta ve Telgraf Giderleri
97108030502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97108030502Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97108030502Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97108030502Uydu Haberleşme Giderleri
97108030502Hat Kira Giderleri
97108030502Diğer Haberleşme Giderleri
97108030503Taşıma Giderleri
97108030503Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97108030503Yolcu Taşıma Giderleri
97108030503Yük Taşıma Giderleri
97108030503Geçiş Ücretleri
97108030503Diğer Taşıma Giderleri
97108030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
97108030504İlan Giderleri
97108030504Sigorta Giderleri
97108030504Komisyon Giderleri
97108030504Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
97108030505Kiralar
97108030505Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97108030505Taşıt Kiralaması Giderleri
97108030505İş Makinası Kiralaması Giderleri
97108030505Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97108030505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
97108030505Lojman Kiralama Giderleri
97108030505Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
97108030505Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97108030505Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97108030505Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97108030505Tersane Kiralaması Giderleri
97108030505Personel Servisi Kiralama Giderleri
97108030505Diğer Kiralama Giderleri
97108030509Diğer Hizmet Alımları
97108030509Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
97108030509Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
97108030509Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
97108030509Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
97108030509Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97108030509Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97108030509Diğer Hizmet Alımları
971080306Temsil ve Tanıtma Giderleri
97108030601Temsil Giderleri
97108030601Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97108030602Tanıtma Giderleri
97108030602Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971080307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
97108030701Menkul Mal Alım Giderleri
97108030701Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
97108030701Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
97108030701Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
97108030701Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
97108030701Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
97108030702Gayri Maddi Hak Alımları
97108030702Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
97108030702Fikri Hak Alımları
97108030702Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
97108030703Bakım ve Onarım Giderleri
97108030703Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
97108030703Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
97108030703Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
97108030703İş Makinası Onarım Giderleri
97108030703Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971080308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
97108030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97108030801Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030801Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030801Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030801Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030801Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97108030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030805Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
97108030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97108030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97108030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97108030809Yayla Tesis Giderleri
97108030809Bahçe Tanzimi Giderleri
9710805Cari Transferler
971080501Görev Zararları
97108050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97108050102Sosyal Güvenlik Kurumu' na
971080503Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
97108050301Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97108050301Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971080504Hane Halkına Yapılan Transferler
97108050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971080504095947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971080506Yurtdışına Yapılan Transferler
97108050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97108050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971080508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
97108050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
97108050801Hazine Hissesi
97108050801SHÇEK Hissesi
97108050801Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97108050801Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97108050801Bilimsel Araştırma Proje Payları
97108050801Ödenecek İşletme Masrafları
97108050801Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97108050801Ödenecek Amortisman Hissesi
97108050801Kurum Harcama Payı
97108050801Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97108050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
97108050802Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar
97108050802Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97108050802Bilimsel Araştırma Proje Payı
97108050802Ağaçlandırma Fonuna
97108050802Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97108050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97108050805Belediye projeleri destek payı
97108050805Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
97108050809Diğerlerine Verilen Paylar
97108050809Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
971080509Diğer Transferler
97108050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97108050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97108050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97108050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97108050909Diğer Transferler
97108050909İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
97108050909Diğer Transferler
9710806Sermaye Giderleri
971080601Mamul Mal Alımları
97108060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
97108060101Büro Mefruşatı Alımları
97108060101İşyeri Mefruşatı Alımları
97108060101Okul Mefruşatı Alımları
97108060101Hastane Mefruşatı Alımları
97108060101Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
97108060101Diğer Mefruşat Alımları
97108060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97108060102Büro Makinaları Alımları
97108060102Bilgisayar Alımları
97108060102Tıbbi Cihaz Alımları
97108060102Laboratuar Cihazı Alımları
97108060102İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97108060102Diğer Makine Teçhizat Alımları
97108060103Avadanlık Alımları
97108060103Tamir Bakım Aleti Alımları
97108060103Atölye Gereçleri Alımları
97108060103Tıbbi Gereçler Alımları
97108060103Laboratuar Gereçleri Alımları
97108060103Zirai Gereç Alımları
97108060103Diğer Avadanlık Alımları
97108060104Taşıt Alımları
97108060104Kara Taşıtı Alımları
97108060104Demiryolu Taşıtı Alımları
97108060104Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
97108060104İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
97108060104Denizaltı Taşıtı Alımları
97108060104Havayolu Taşıtı Alımları
97108060104Uzay Taşıtı Alımları
97108060104Diğer Taşıt Alımları
97108060105İş Makinası Alımları
97108060105Sabit iş Makinası Alımları
97108060105Hareketli İş Makinası Alımları
97108060106Yayın Alımları ve Yapımları
97108060106Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
97108060106El Yazması Alımları ve Yapımları
97108060106Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
97108060106Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
97108060106Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
97108060107Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
97108060107Arkeolojik Kazı Giderleri
97108060107Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
97108060107Eski Eser Alım ve Onarımları
97108060107Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971080602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
97108060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97108060201Proje Giderleri
97108060201Müşavirlik Giderleri
97108060201Kontrol Giderleri
97108060201Diğer Giderler
97108060202Hammadde Alımları
97108060202Hammadde Alımları
97108060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97108060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97108060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97108060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97108060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97108060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97108060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97108060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97108060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97108060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97108060208Metal Ürün Alımları
97108060208Metal Ürün Alımları
97108060209Diğer Alımlar
97108060209Diğer Alımlar
971080603Gayri Maddi Hak Alımları
97108060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97108060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97108060302Harita Plan Proje Alımları
97108060302Harita Alımları
97108060302Plan Proje Alımları
97108060303Lisans Alımları
97108060303Lisans Alımları
97108060304Patent Alımları
97108060304Patent Alımları
97108060309Diğer Fikri Hak Alımları
97108060309Diğer Fikri Hak Alımları
971080604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97108060401Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060401Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97108060402Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060402Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97108060403Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060403Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060403Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060403Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97108060404Gemi Alımları
97108060404Yolcu Gemisi Alımları
97108060404Yük Gemisi Alımları
97108060404Araştırma Gemisi Alımları
97108060404Feribot Alımları
97108060404Tanker Alımları
97108060405Tersane Alımları
97108060405Tersane Alımları
97108060405Yüzer Tersane Alımları
971080605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
97108060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97108060501Proje Giderleri
97108060501Müşavirlik Giderleri
97108060501Kontrol Giderleri
97108060501Diğer Giderler
97108060502Malzeme Giderleri
97108060502İnşaat Malzemesi Giderleri
97108060502Elektrik Tesisatı Giderleri
97108060502Sıhhi Tesisat Giderleri
97108060502Özel Tesisat Giderleri
97108060502Diğer Giderler
97108060503Taşıma Giderleri
97108060503Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97108060503Yolcu Taşıma Giderleri
97108060503Yük Taşıma Giderleri
97108060503Diğer Taşıma Giderleri
97108060504Enerji Giderleri
97108060504Yakacak Alımları
97108060504Akaryakıt ve Yağ Alımları
97108060504Elektrik Alımları
97108060504Diğer Enerji Alımları
97108060505Haberleşme Giderleri
97108060505Posta ve Telgraf Giderleri
97108060505Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97108060505Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97108060505Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97108060505Uydu Haberleşme Giderleri
97108060505Hat Kira Giderleri
97108060505Diğer Haberleşme Giderleri
97108060506Kira Giderleri
97108060506Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97108060506Taşıt Kiralaması Giderleri
97108060506İş Makinası Kiralaması Giderleri
97108060506Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97108060506Bina Kiralaması Giderleri
97108060506Arazi Kiralaması Giderleri
97108060506Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97108060506Uçak Kiralaması Giderleri
97108060506Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97108060506Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
97108060506Diğer Kiralamalar
97108060507Müteahhitlik Giderleri
97108060507Hizmet Binası
97108060507Hizmet Tesisleri
97108060507Lojmanlar
97108060507Sosyal Tesisler
97108060507Gemiler
97108060507Yüzer Tersaneler
97108060507Yol Yapım Giderleri
97108060507İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
97108060507Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
97108060507Diğerleri
97108060509Diğer Giderler
97108060509Diğer Giderler
971080606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
97108060601Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97108060601Proje Giderleri
97108060601Müşavirlik Giderleri
97108060601Kontrol Giderleri
97108060601Diğer Giderler
97108060602Malzeme Giderleri
97108060602Malzeme Giderleri
97108060603Taşıma Giderleri
97108060603Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97108060603Yolcu Taşıma Giderleri
97108060603Yük Taşıma Giderleri
97108060603Diğer Taşıma Giderleri
97108060604Enerji Giderleri
97108060604Yakacak Alımları
97108060604Akaryakıt ve Yağ Alımları
97108060604Elektrik Alımları
97108060604Diğer Enerji Alımları
97108060605Haberleşme Giderleri
97108060605Posta ve Telgraf Giderleri
97108060605Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97108060605Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97108060605Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97108060605Uydu Haberleşme Giderleri
97108060605Hat Kira Giderleri
97108060605Diğer Haberleşme Giderleri
97108060606Kira Giderleri
97108060606Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97108060606Taşıt Kiralaması Giderleri
97108060606İş Makinası Kiralaması Giderleri
97108060606Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97108060606Bina Kiralaması Giderleri
97108060606Arazi Kiralaması Giderleri
97108060606Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97108060606Uçak Kiralaması Giderleri
97108060606Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97108060606Diğer Kiralamalar
97108060607Müteahhitlik Giderleri
97108060607Müteahhitlik Giderleri
97108060609Diğer Giderler
97108060609Diğer Giderler
971080607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97108060701Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97108060701Proje Giderleri
97108060701Müşavirlik Giderleri
97108060701Kontrol Giderleri
97108060701Diğer Giderler
97108060702Malzeme Giderleri
97108060702İnşaat Malzemesi Giderleri
97108060702Elektrik Tesisatı Giderleri
97108060702Sıhhi Tesisat Giderleri
97108060702Özel Tesisat Giderleri
97108060702Diğer Giderler
97108060703Taşıma Giderleri
97108060703Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97108060703Yolcu Taşıma Giderleri
97108060703Yük Taşıma Giderleri
97108060703Diğer Taşıma Giderleri
97108060704Enerji Giderleri
97108060704Yakacak Alımları
97108060704Akaryakıt ve Yağ Alımları
97108060704Elektrik Alımları
97108060704Diğer Enerji Alımları
97108060705Haberleşme Giderleri
97108060705Posta ve Telgraf Giderleri
97108060705Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97108060705Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97108060705Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97108060705Uydu Haberleşme Giderleri
97108060705Hat Kira Giderleri
97108060705Diğer Haberleşme Giderleri
97108060706Kira Giderleri
97108060706Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97108060706Taşıt Kiralaması Giderleri
97108060706İş Makinası Kiralaması Giderleri
97108060706Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97108060706Bina Kiralaması Giderleri
97108060706Arazi Kiralaması Giderleri
97108060706Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97108060706Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97108060706Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97108060706Tersane Kiralaması Giderleri
97108060706Diğer Kiralamalar
97108060707Müteahhitlik Giderleri
97108060707Hizmet Binası
97108060707Hizmet Tesisleri
97108060707Lojmanlar
97108060707Sosyal Tesisler
97108060707Gemiler
97108060707Yüzer Tersaneler
97108060707Diğerleri
97108060709Diğer Giderler
97108060709Diğer Giderler
971080609Diğer Sermaye Giderleri
97108060902Yolluk Giderleri
97108060902Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97108060909Diğer Sermaye Giderleri
97108060909Diğer Sermaye Giderleri
9710807Sermaye Transferleri
971080701Yurtiçi Sermaye Transferleri
97108070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97108070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
9710808Borç Verme ve Geri Ödeme
971080801Yurtiçi Borç Verme
97108080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97108080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97108080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97108080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
9710810Ek Ödeme
971081001Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97108100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97108100101Memur
97108100101Sözleşmeli Personel
97108100101İşçi
97108100101Geçici Personel
971081002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
97108100201Sabit Ek Ödemeler
97108100201Memur
97108100201Sözleşmeli Personel
97108100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
97108100202Memur
97108100202Sözleşmeli Personel
97108100202İşçi
97108100202Geçici Personel
97108100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
97108100203Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
97108100203Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
97108100203Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
97108100203Yöneticilik Payı
971081003Diğer Ek Ödemeler
97108100301Diğer Ek Ödemeler
97108100301Diğer Ek Ödemeler
97108100301Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
97110010101Taban Aylık
97111Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek
9711101Personel Giderleri
971110101Memurlar
97111010101Temel Maaşlar
97111010101Temel Maaşlar
97111010101Taban Aylık
97111010102Zamlar ve Tazminatlar
97111010102Zamlar ve Tazminatlar
97111010103Ödenekler
97111010103Ödenekler
97111010104Sosyal Haklar
97111010104Sosyal Haklar
97111010105Ek Çalışma Karşılıkları
97111010105Ek Çalışma Karşılıkları
97111010105İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97111010105Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
97111010105Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
97111010106Ödül ve İkramiyeler
97111010106Ödül ve İkramiyeler
97111010109Diğer Giderler
97111010109Diğer Giderler
971110102Sözleşmeli Personel
97111010201Ücretler
97111010201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97111010201Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97111010201Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97111010201Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97111010201Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
97111010202Zamlar ve Tazminatlar
97111010202657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97111010202Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97111010202Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97111010202Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97111010202Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97111010203Ödenekler
97111010203657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97111010203Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97111010203Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97111010203Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97111010203Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97111010204Sosyal Haklar
97111010204657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97111010204Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97111010204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97111010204Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97111010204Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97111010205Ek Çalışma Karşılıkları
97111010205657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97111010205Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97111010205Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97111010205Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97111010205Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97111010206Ödül ve İkramiyeler
97111010206657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97111010206Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97111010206Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97111010206Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97111010206Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97111010209Diğer Giderler
97111010209657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97111010209Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97111010209Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97111010209Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97111010209Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
971110103İşçiler
97111010301Ücretler
97111010301Sürekli İşçilerin Ücretleri
97111010301Geçici İşçilerin Ücretleri
97111010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97111010301375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97111010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97111010302Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97111010302Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97111010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97111010302375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97111010303Sosyal Haklar
97111010303Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97111010303Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97111010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97111010303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97111010304Fazla Mesailer
97111010304Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97111010304Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97111010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97111010304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97111010305Ödül ve İkramiyeler
97111010305Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97111010305Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97111010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97111010305375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97111010309Diğer Ödemeler
97111010309Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97111010309Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
97111010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
97111010309375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
971110104Geçici Personel
97111010401Ücretler
97111010401Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97111010401Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97111010401Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97111010401657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97111010401Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97111010401Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
97111010402Fazla Mesailer
97111010402657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
97111010403Sosyal Haklar
97111010403657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
97111010404Ek Ödemeler
97111010404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
9711102Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
971110201Memurlar
97111020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97111020106Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97111020106Sağlık Primi Ödemeleri
971110202Sözleşmeli Personel
97111020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97111020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97111020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
97111020206Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97111020206Sağlık Primi Ödemeleri
971110203İşçiler
97111020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97111020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97111020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
97111020306Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97111020306Sağlık Primi Ödemeleri
971110204Geçici Personel
97111020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97111020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97111020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
97111020406Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97111020406Sağlık Primi Ödemeleri
9711103Mal ve Hizmet Alım Giderleri
971110301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97111030101Hammadde Alımları
97111030101Hammadde Alımları
97111030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97111030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97111030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97111030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97111030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97111030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97111030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97111030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97111030106Kimyevi Ürün Alımları
97111030106Kimyevi Ürün Alımları
97111030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97111030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97111030108Metal Ürünü Alımları
97111030108Metal Ürünü Alımları
97111030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
97111030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
971110302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
97111030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97111030201Kırtasiye Alımları
97111030201Büro Malzemesi Alımları
97111030201Periyodik Yayın Alımları
97111030201Diğer Yayın Alımları
97111030201Baskı ve Cilt Giderleri
97111030201Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97111030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
97111030202Su Alımları
97111030202Temizlik Malzemesi Alımları
97111030202Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
97111030203Enerji Alımları
97111030203Yakacak Alımları
97111030203Akaryakıt ve Yağ Alımları
97111030203Elektrik Alımları
97111030203Diğer Enerji Alımları
97111030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97111030204Yiyecek Alımları
97111030204İçecek Alımları
97111030204Yem Alımları
97111030204Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97111030205Giyim ve Kuşam Alımları
97111030205Giyecek Alımları
97111030205Spor Malzemeleri Alımları
97111030205Tören Malzemeleri Alımları
97111030205Bando Malzemeleri Alımları
97111030205Kuşam Alımları
97111030205Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
97111030206Özel Malzeme Alımları
97111030206Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
97111030206Tıbbi Malzeme Alımları
97111030206Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
97111030206Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
97111030206Tıbbi İlaç Alımları
97111030206Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
97111030206Diğer Özel Malzeme Alımları
97111030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97111030207Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
97111030207Mühimmat Alımları
97111030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
97111030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97111030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97111030207Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97111030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97111030209Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
97111030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
971110303Yolluklar
97111030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97111030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97111030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97111030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97111030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97111030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97111030305Yolluk Tazminatları
97111030305Seyyar Görev Tazminatları
97111030305Arazi Tazminatları
971110304Görev Giderleri
97111030402Yasal Giderler
97111030402Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
97111030402Kusursuz Tazminatlar
97111030402Mahkeme Harç ve Giderleri
97111030402Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
97111030402Diğer Yasal Giderler
97111030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
97111030403Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97111030403İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97111030403Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
97111030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
97111030404Arkeolojik Kazı Giderleri
97111030404Restorasyon ve Yenileme Giderleri
97111030404Kültür Varlıkları Alımı
97111030404Sergi Giderleri
97111030404Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
97111030409Diğer Görev Giderleri
97111030409Diğer Görev Giderleri
971110305Hizmet Alımları
97111030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97111030501Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
97111030501Araştırma ve Geliştirme Giderleri
97111030501Bilgisayar Hizmeti Alımları
97111030501Müteahhitlik Hizmetleri
97111030501Harita Yapım ve Alım Giderleri
97111030501Enformasyon ve Raporlama Giderleri
97111030501Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
97111030501Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
97111030501İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97111030501Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97111030501Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97111030501Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97111030501Personel Hizmet Alım Gideri
97111030501Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97111030501Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97111030501Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97111030501Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97111030501Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97111030501Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97111030501İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97111030501Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97111030501Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97111030501Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97111030501Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97111030501Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97111030501Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97111030501Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97111030502Haberleşme Giderleri
97111030502Posta ve Telgraf Giderleri
97111030502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97111030502Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97111030502Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97111030502Uydu Haberleşme Giderleri
97111030502Hat Kira Giderleri
97111030502Diğer Haberleşme Giderleri
97111030503Taşıma Giderleri
97111030503Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97111030503Yolcu Taşıma Giderleri
97111030503Yük Taşıma Giderleri
97111030503Geçiş Ücretleri
97111030503Diğer Taşıma Giderleri
97111030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
97111030504İlan Giderleri
97111030504Sigorta Giderleri
97111030504Komisyon Giderleri
97111030504Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
97111030505Kiralar
97111030505Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97111030505Taşıt Kiralaması Giderleri
97111030505İş Makinası Kiralaması Giderleri
97111030505Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97111030505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
97111030505Lojman Kiralama Giderleri
97111030505Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
97111030505Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97111030505Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97111030505Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97111030505Tersane Kiralaması Giderleri
97111030505Personel Servisi Kiralama Giderleri
97111030505Diğer Kiralama Giderleri
97111030509Diğer Hizmet Alımları
97111030509Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
97111030509Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
97111030509Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
97111030509Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
97111030509Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97111030509Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97111030509Diğer Hizmet Alımları
971110306Temsil ve Tanıtma Giderleri
97111030601Temsil Giderleri
97111030601Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97111030602Tanıtma Giderleri
97111030602Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
971110307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
97111030701Menkul Mal Alım Giderleri
97111030701Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
97111030701Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
97111030701Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
97111030701Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
97111030701Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
97111030702Gayri Maddi Hak Alımları
97111030702Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
97111030702Fikri Hak Alımları
97111030702Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
97111030703Bakım ve Onarım Giderleri
97111030703Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
97111030703Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
97111030703Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
97111030703İş Makinası Onarım Giderleri
97111030703Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
971110308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
97111030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97111030801Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030801Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030801Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030801Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030801Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97111030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030805Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
97111030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97111030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97111030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97111030809Yayla Tesis Giderleri
97111030809Bahçe Tanzimi Giderleri
9711105Cari Transferler
971110501Görev Zararları
97111050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97111050102Sosyal Güvenlik Kurumuna
971110503Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
97111050301Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97111050301Memurların Öğle Yemeğine Yardım
971110504Hane Halkına Yapılan Transferler
97111050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
971110504095947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
971110506Yurtdışına Yapılan Transferler
97111050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97111050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
971110508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
97111050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
97111050801Hazine Hissesi
97111050801SHÇEK Hissesi
97111050801Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97111050801Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97111050801Bilimsel Araştırma Proje Payları
97111050801Ödenecek İşletme Masrafları
97111050801Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97111050801Ödenecek Amortisman Hissesi
97111050801Kurum Harcama Payı
97111050801Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97111050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
97111050802Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri İçin Aktarılan Tutarlar
97111050802Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97111050802Bilimsel Araştırma Proje Payı
97111050802Ağaçlandırma Fonuna
97111050802Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
97111050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97111050805Belediye Projeleri Destek Payı
97111050805Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
97111050809Diğerlerine Verilen Paylar
971110509Diğer Transferler
97111050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97111050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97111050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97111050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97111050909Diğer Transferler
97111050909Diğer Transferler
9711106Sermaye Giderleri
971110601Mamul Mal Alımları
97111060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
97111060101Büro Mefruşatı Alımları
97111060101İşyeri Mefruşatı Alımları
97111060101Okul Mefruşatı Alımları
97111060101Hastane Mefruşatı Alımları
97111060101Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
97111060101Diğer Mefruşat Alımları
97111060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97111060102Büro Makinaları Alımları
97111060102Bilgisayar Alımları
97111060102Tıbbi Cihaz Alımları
97111060102Laboratuar Cihazı Alımları
97111060102İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97111060102Diğer Makine Teçhizat Alımları
97111060103Avadanlık Alımları
97111060103Tamir Bakım Aleti Alımları
97111060103Atölye Gereçleri Alımları
97111060103Tıbbi Gereçler Alımları
97111060103Laboratuar Gereçleri Alımları
97111060103Zirai Gereç Alımları
97111060103Diğer Avadanlık Alımları
97111060104Taşıt Alımları
97111060104Kara Taşıtı Alımları
97111060104Demiryolu Taşıtı Alımları
97111060104Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
97111060104İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
97111060104Denizaltı Taşıtı Alımları
97111060104Havayolu Taşıtı Alımları
97111060104Uzay Taşıtı Alımları
97111060104Diğer Taşıt Alımları
97111060105İş Makinası Alımları
97111060105Sabit iş Makinası Alımları
97111060105Hareketli İş Makinası Alımları
97111060106Yayın Alımları ve Yapımları
97111060106Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
97111060106El Yazması Alımları ve Yapımları
97111060106Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
97111060106Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
97111060106Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
97111060107Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
97111060107Arkeolojik Kazı Giderleri
97111060107Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
97111060107Eski Eser Alım ve Onarımları
97111060107Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
971110602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
97111060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97111060201Proje Giderleri
97111060201Müşavirlik Giderleri
97111060201Kontrol Giderleri
97111060201Diğer Giderler
97111060202Hammadde Alımları
97111060202Hammadde Alımları
97111060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97111060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97111060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97111060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97111060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97111060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97111060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97111060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97111060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97111060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97111060208Metal Ürün Alımları
97111060208Metal Ürün Alımları
97111060209Diğer Alımlar
97111060209Diğer Alımlar
971110603Gayri Maddi Hak Alımları
97111060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97111060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97111060302Harita Plan Proje Alımları
97111060302Harita Alımları
97111060302Plan Proje Alımları
97111060303Lisans Alımları
97111060303Lisans Alımları
97111060304Patent Alımları
97111060304Patent Alımları
97111060309Diğer Fikri Hak Alımları
97111060309Diğer Fikri Hak Alımları
971110604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97111060401Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060401Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97111060402Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060402Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97111060403Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060403Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060403Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060403Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97111060404Gemi Alımları
97111060404Yolcu Gemisi Alımları
97111060404Yük Gemisi Alımları
97111060404Araştırma Gemisi Alımları
97111060404Feribot Alımları
97111060404Tanker Alımları
97111060405Tersane Alımları
97111060405Tersane Alımları
97111060405Yüzer Tersane Alımları
971110605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
97111060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97111060501Proje Giderleri
97111060501Müşavirlik Giderleri
97111060501Kontrol Giderleri
97111060501Diğer Giderler
97111060502Malzeme Giderleri
97111060502İnşaat Malzemesi Giderleri
97111060502Elektrik Tesisatı Giderleri
97111060502Sıhhi Tesisat Giderleri
97111060502Özel Tesisat Giderleri
97111060502Diğer Giderler
97111060503Taşıma Giderleri
97111060503Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97111060503Yolcu Taşıma Giderleri
97111060503Yük Taşıma Giderleri
97111060503Diğer Taşıma Giderleri
97111060504Enerji Giderleri
97111060504Yakacak Alımları
97111060504Akaryakıt ve Yağ Alımları
97111060504Elektrik Alımları
97111060504Diğer Enerji Alımları
97111060505Haberleşme Giderleri
97111060505Posta ve Telgraf Giderleri
97111060505Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97111060505Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97111060505Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97111060505Uydu Haberleşme Giderleri
97111060505Hat Kira Giderleri
97111060505Diğer Haberleşme Giderleri
97111060506Kira Giderleri
97111060506Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97111060506Taşıt Kiralaması Giderleri
97111060506İş Makinası Kiralaması Giderleri
97111060506Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97111060506Bina Kiralaması Giderleri
97111060506Arazi Kiralaması Giderleri
97111060506Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97111060506Uçak Kiralaması Giderleri
97111060506Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97111060506Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
97111060506Diğer Kiralamalar
97111060507Müteahhitlik Giderleri
97111060507Hizmet Binası
97111060507Hizmet Tesisleri
97111060507Lojmanlar
97111060507Sosyal Tesisler
97111060507Gemiler
97111060507Yüzer Tersaneler
97111060507Yol Yapım Giderleri
97111060507İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
97111060507Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
97111060507Diğerleri
97111060509Diğer Giderler
97111060509Diğer Giderler
971110606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
97111060601Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97111060601Proje Giderleri
97111060601Müşavirlik Giderleri
97111060601Kontrol Giderleri
97111060601Diğer Giderler
97111060602Malzeme Giderleri
97111060602Malzeme Giderleri
97111060603Taşıma Giderleri
97111060603Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97111060603Yolcu Taşıma Giderleri
97111060603Yük Taşıma Giderleri
97111060603Diğer Taşıma Giderleri
97111060604Enerji Giderleri
97111060604Yakacak Alımları
97111060604Akaryakıt ve Yağ Alımları
97111060604Elektrik Alımları
97111060604Diğer Enerji Alımları
97111060605Haberleşme Giderleri
97111060605Posta ve Telgraf Giderleri
97111060605Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97111060605Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97111060605Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97111060605Uydu Haberleşme Giderleri
97111060605Hat Kira Giderleri
97111060605Diğer Haberleşme Giderleri
97111060606Kira Giderleri
97111060606Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97111060606Taşıt Kiralaması Giderleri
97111060606İş Makinası Kiralaması Giderleri
97111060606Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97111060606Bina Kiralaması Giderleri
97111060606Arazi Kiralaması Giderleri
97111060606Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97111060606Uçak Kiralaması Giderleri
97111060606Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97111060606Diğer Kiralamalar
97111060607Müteahhitlik Giderleri
97111060607Müteahhitlik Giderleri
97111060609Diğer Giderler
97111060609Diğer Giderler
971110607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97111060701Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97111060701Proje Giderleri
97111060701Müşavirlik Giderleri
97111060701Kontrol Giderleri
97111060701Diğer Giderler
97111060702Malzeme Giderleri
97111060702İnşaat Malzemesi Giderleri
97111060702Elektrik Tesisatı Giderleri
97111060702Sıhhi Tesisat Giderleri
97111060702Özel Tesisat Giderleri
97111060702Diğer Giderler
97111060703Taşıma Giderleri
97111060703Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97111060703Yolcu Taşıma Giderleri
97111060703Yük Taşıma Giderleri
97111060703Diğer Taşıma Giderleri
97111060704Enerji Giderleri
97111060704Yakacak Alımları
97111060704Akaryakıt ve Yağ Alımları
97111060704Elektrik Alımları
97111060704Diğer Enerji Alımları
97111060705Haberleşme Giderleri
97111060705Posta ve Telgraf Giderleri
97111060705Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97111060705Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97111060705Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97111060705Uydu Haberleşme Giderleri
97111060705Hat Kira Giderleri
97111060705Diğer Haberleşme Giderleri
97111060706Kira Giderleri
97111060706Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97111060706Taşıt Kiralaması Giderleri
97111060706İş Makinası Kiralaması Giderleri
97111060706Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97111060706Bina Kiralaması Giderleri
97111060706Arazi Kiralaması Giderleri
97111060706Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97111060706Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97111060706Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97111060706Tersane Kiralaması Giderleri
97111060706Diğer Kiralamalar
97111060707Müteahhitlik Giderleri
97111060707Hizmet Binası
97111060707Hizmet Tesisleri
97111060707Lojmanlar
97111060707Sosyal Tesisler
97111060707Gemiler
97111060707Yüzer Tersaneler
97111060707Diğerleri
97111060709Diğer Giderler
97111060709Diğer Giderler
971110609Diğer Sermaye Giderleri
97111060902Yolluk Giderleri
97111060902Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97111060909Diğer Sermaye Giderleri
97111060909Diğer Sermaye Giderleri
9711107Sermaye Transferleri
971110701Yurtiçi Sermaye Transferleri
97111070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97111070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
9711108Borç Verme ve Geri Ödeme
971110801Yurtiçi Borç Verme
97111080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97111080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97111080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97111080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
9711110Ek Ödeme
971111001Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97111100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97111100101Memur
97111100101Sözleşmeli Personel
97111100101İşçi
97111100101Geçici Personel
971111002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
97111100201Sabit Ek Ödemeler
97111100201Memur
97111100201Sözleşmeli Personel
97111100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
97111100202Memur
97111100202Sözleşmeli Personel
97111100202İşçi
97111100202Geçici Personel
97111100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
97111100203Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
97111100203Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
97111100203Uluslararası Öğretim Elamanları Ödemesi
97111100203Yöneticilik Payı
971111003Diğer Ek Ödemeler
97111100301Diğer Ek Ödemeler
97111100301Diğer Ek Ödemeler
97111100301Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
97112010101Taban Aylık
975ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
97501Personel Giderleri
9750101Memurlar
975010101Temel Maaşlar
97501010101Temel Maaşlar
97501010102Taban Aylık
975010102Zamlar ve Tazminatlar
97501010201Zamlar ve Tazminatlar
975010103Ödenekler
97501010301Ödenekler
975010104Sosyal Haklar
97501010401Sosyal Haklar
975010105Ek Çalışma Karşılıkları
97501010501Ek Çalışma Karşılıkları
97501010502İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
97501010503Nöbet Ücretleri
97501010504Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
975010106Ödül ve İkramiyeler
97501010601Ödül ve İkramiyeler
975010109Diğer Giderler
97501010901Diğer Giderler
9750102Sözleşmeli Personel
975010201Ücretler
97501020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
97501020103Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97501020104Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
97501020105Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
97501020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
975010202Zamlar ve Tazminatlar
97501020201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
97501020203Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97501020204Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
97501020205Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları
97501020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
975010203Ödenekler
97501020301657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
97501020303Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97501020304Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
97501020305Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri
97501020390Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
975010204Sosyal Haklar
97501020401657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
97501020403Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97501020404Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
97501020405Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
97501020490Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
975010205Ek Çalışma Karşılıkları
97501020501657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97501020503Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97501020504Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
97501020505Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
97501020590Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
975010206Ödül ve İkramiyeler
97501020601657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97501020603Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97501020604Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
97501020605Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
97501020690Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
975010209Diğer Giderler
97501020901657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97501020903Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97501020904Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
97501020905Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri
97501020990Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
9750103İşçiler
975010301Ücretler
97501030101Sürekli İşçilerin Ücretleri
97501030102Geçici İşçilerin Ücretleri
97501030103375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
97501030104375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
975010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
97501030201Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97501030202Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97501030203375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
97501030204375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
975010303Sosyal Haklar
97501030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
97501030302Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
97501030303375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
97501030304375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
975010304Fazla Mesailer
97501030401Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
97501030402Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
97501030403375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
97501030404375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
975010305Ödül ve İkramiyeler
97501030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97501030502Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97501030503375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
97501030504375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
975010309Diğer Ödemeler
97501030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
97501030902Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
97501030903375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
97501030904375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
9750104Geçici Personel
975010401Ücretler
97501040101Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
97501040102Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
97501040103Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
97501040104657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
97501040105Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
97501040190Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
975010402Fazla Mesailer
97501040204657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
975010403Sosyal Haklar
97501040304657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
975010404Ek Ödemeler
97501040404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
97502Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
9750201Memurlar
975020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
97502010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97502010602Sağlık Primi Ödemeleri
9750202Sözleşmeli Personel
975020204İşsizlik Sigortası Fonuna
97502020401İşsizlik Sigortası Fonuna
975020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
97502020601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97502020602Sağlık Primi Ödemeleri
9750203İşçiler
975020304İşsizlik Sigortası Fonuna
97502030401İşsizlik Sigortası Fonuna
975020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
97502030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97502030602Sağlık Primi Ödemeleri
9750204Geçici Personel
975020404İşsizlik Sigortası Fonuna
97502040401İşsizlik Sigortası Fonuna
975020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
97502040601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
97502040602Sağlık Primi Ödemeleri
97503Mal ve Hizmet Alım Giderleri
9750301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
975030101Hammadde Alımları
97503010101Hammadde Alımları
975030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
97503010201Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
975030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97503010301Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
975030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97503010401Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
975030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97503010501Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
975030106Kimyevi Ürün Alımları
97503010601Kimyevi Ürün Alımları
975030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97503010701Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
975030108Metal Ürünü Alımları
97503010801Metal Ürünü Alımları
975030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
97503010901Diğer Mal ve Malzeme Alımları
9750302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
975030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
97503020101Kırtasiye Alımları
97503020102Büro Malzemesi Alımları
97503020103Periyodik Yayın Alımları
97503020104Diğer Yayın Alımları
97503020105Baskı ve Cilt Giderleri
97503020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
975030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
97503020201Su Alımları
97503020202Temizlik Malzemesi Alımları
97503020203Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
975030203Enerji Alımları
97503020301Yakacak Alımları
97503020302Akaryakıt ve Yağ Alımları
97503020303Elektrik Alımları
97503020390Diğer Enerji Alımları
975030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
97503020401Yiyecek Alımları
97503020402İçecek Alımları
97503020403Yem Alımları
97503020490Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
975030205Giyim ve Kuşam Alımları
97503020501Giyecek Alımları
97503020502Spor Malzemeleri Alımları
97503020503Tören Malzemeleri Alımları
97503020504Bando Malzemeleri Alımları
97503020505Kuşam Alımları
97503020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
975030206Özel Malzeme Alımları
97503020601Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
97503020602Tıbbi Malzeme Alımları
97503020603Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
97503020604Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
97503020605Tıbbi İlaç Alımları
97503020606Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
97503020690Diğer Özel Malzeme Alımları
975030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
97503020701Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
97503020703Mühimmat Alımları
97503020705Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
97503020711Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
97503020712Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Tesisat Büyük Onarımları
97503020722Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
97503020790Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
975030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
97503020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
97503020990Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
9750303Yolluklar
975030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
97503030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
975030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
97503030201Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
975030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
97503030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
975030305Yolluk Tazminatları
97503030501Seyyar Görev Tazminatları
97503030502Arazi Tazminatları
9750304Görev Giderleri
975030402Yasal Giderler
97503040202Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
97503040203Kusursuz Tazminatlar
97503040204Mahkeme Harç ve Giderleri
97503040205Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
97503040290Diğer Yasal Giderler
975030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
97503040301Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97503040302İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
97503040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
975030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
97503040401Arkeolojik Kazı Giderleri
97503040402Restorasyon ve Yenileme Giderleri
97503040403Kültür Varlıkları Alımı
97503040404Sergi Giderleri
97503040490Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
975030409Diğer Görev Giderleri
97503040906375 Sayılı KHK kapsamında yüklenicilere yapılacak tazminat ödemeleri
97503040990Diğer Görev Giderleri
9750305Hizmet Alımları
975030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97503050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
97503050102Araştırma ve Geliştirme Giderleri
97503050103Bilgisayar Hizmeti Alımları
97503050104Müteahhitlik Hizmetleri
97503050105Harita Yapım ve Alım Giderleri
97503050106Enformasyon ve Raporlama Giderleri
97503050107Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
97503050108Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
97503050109Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
97503050110İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
97503050111Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
97503050150Yemek Hizmeti Alım Giderleri
97503050151Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
97503050152Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
97503050153Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
97503050154Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
97503050155Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
97503050156Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
97503050157Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
97503050158Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
97503050159Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
97503050160Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
97503050161Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
97503050162Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
97503050163Kalp Cerrahisi Hizmet Alım Giderleri
97503050164Personel Hizmet Alım Gideri
97503050165Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
97503050166Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
97503050167Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
97503050168Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
97503050169Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
97503050170Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
97503050171İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
97503050172Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
97503050173Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
97503050174Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
97503050175Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
97503050176Klinik Destek Hizmeti Giderleri
97503050177Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
97503050178Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
97503050179İlaç Hazırlama Hizmet Alım Giderleri
97503050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
975030502Haberleşme Giderleri
97503050201Posta ve Telgraf Giderleri
97503050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97503050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97503050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97503050205Uydu Haberleşme Giderleri
97503050206Hat Kira Giderleri
97503050290Diğer Haberleşme Giderleri
975030503Taşıma Giderleri
97503050301Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97503050302Yolcu Taşıma Giderleri
97503050303Yük Taşıma Giderleri
97503050304Geçiş Ücretleri
97503050390Diğer Taşıma Giderleri
975030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
97503050401İlan Giderleri
97503050402Sigorta Giderleri
97503050403Komisyon Giderleri
97503050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
975030505Kiralar
97503050501Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97503050502Taşıt Kiralaması Giderleri
97503050503İş Makinası Kiralaması Giderleri
97503050504Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97503050505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
97503050506Lojman Kiralama Giderleri
97503050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
97503050508Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97503050509Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97503050510Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97503050511Tersane Kiralaması Giderleri
97503050512Personel Servisi Kiralama Giderleri
97503050590Diğer Kiralama Giderleri
975030509Diğer Hizmet Alımları
97503050901Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
97503050902Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
97503050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
97503050904Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri
97503050910Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97503050911Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
97503050990Diğer Hizmet Alımları
9750306Temsil ve Tanıtma Giderleri
975030601Temsil Giderleri
97503060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
975030602Tanıtma Giderleri
97503060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
9750307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
975030701Menkul Mal Alım Giderleri
97503070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
97503070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
97503070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
97503070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
97503070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
975030702Gayri Maddi Hak Alımları
97503070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
97503070202Fikri Hak Alımları
97503070290Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
975030703Bakım ve Onarım Giderleri
97503070301Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
97503070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
97503070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
97503070304İş Makinası Onarım Giderleri
97503070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
9750308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
975030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
97503080101Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080102Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080103Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080104Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080190Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
975030802Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080201Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
975030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080301Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
975030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080401Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
975030805Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080501Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080502Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri
975030806Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
97503080601Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
975030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97503080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
97503080970Yayla Tesis Giderleri
97503080971Bahçe Tanzimi Giderleri
97505Cari Transferler
9750501Görev Zararları
975050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
97505010205Sosyal Güvenlik Kurumu' na
9750503Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
975050301Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
97505030105Memurların Öğle Yemeğine Yardım
97505030190Diğerlerine
9750504Hane Halkına Yapılan Transferler
975050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
975050409105947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
9750506Yurtdışına Yapılan Transferler
975050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
97505060201Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
975050609Diğer Yurtdışı Transferleri
97505060901Diğer Yurtdışı Transferleri
9750508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
975050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
97505080106Hazine Hissesi
97505080107SHÇEK Hissesi
97505080108Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97505080109Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
97505080110Bilimsel Araştırma Proje Payları
97505080111Ödenecek İşletme Masrafları
97505080112Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
97505080113Ödenecek Amortisman Hissesi
97505080114Kurum Harcama Payı
97505080190Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
975050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
97505080204Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri İçin Aktarılan Tutarlar
97505080208Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
97505080210Bilimsel Araştırma Proje Payı
97505080215Ağaçlandırma Fonuna
97505080290Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
975050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
97505080505Belediye Projeleri Destek Payı
97505080590Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
975050809Diğerlerine Verilen Paylar
97505080990Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
9750509Diğer Transferler
975050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
97505090201Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
975050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
97505090501Islahçı Hakkı Ödemeleri
975050909Diğer Transferler
97505090901İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
97505090990Diğer Transferler
97506Sermaye Giderleri
9750601Mamul Mal Alımları
975060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
97506010101Büro Mefruşatı Alımları
97506010102İşyeri Mefruşatı Alımları
97506010103Okul Mefruşatı Alımları
97506010104Hastane Mefruşatı Alımları
97506010105Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
97506010190Diğer Mefruşat Alımları
975060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97506010201Büro Makinaları Alımları
97506010202Bilgisayar Alımları
97506010203Tıbbi Cihaz Alımları
97506010204Laboratuar Cihazı Alımları
97506010205İşyeri Makine Teçhizat Alımları
97506010290Diğer Makine Teçhizat Alımları
975060103Avadanlık Alımları
97506010301Tamir Bakım Aleti Alımları
97506010302Atölye Gereçleri Alımları
97506010303Tıbbi Gereçler Alımları
97506010304Laboratuar Gereçleri Alımları
97506010305Zirai Gereç Alımları
97506010390Diğer Avadanlık Alımları
975060104Taşıt Alımları
97506010401Kara Taşıtı Alımları
97506010430Demiryolu Taşıtı Alımları
97506010440Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
97506010441İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
97506010450Denizaltı Taşıtı Alımları
97506010460Havayolu Taşıtı Alımları
97506010470Uzay Taşıtı Alımları
97506010490Diğer Taşıt Alımları
975060105İş Makinası Alımları
97506010501Sabit iş Makinası Alımları
97506010530Hareketli İş Makinası Alımları
975060106Yayın Alımları ve Yapımları
97506010601Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
97506010602El Yazması Alımları ve Yapımları
97506010603Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
97506010604Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
97506010690Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
975060107Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
97506010701Arkeolojik Kazı Giderleri
97506010702Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
97506010703Eski Eser Alım ve Onarımları
97506010790Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
9750602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
975060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97506020101Proje Giderleri
97506020102Müşavirlik Giderleri
97506020103Kontrol Giderleri
97506020190Diğer Giderler
975060202Hammadde Alımları
97506020201Hammadde Alımları
975060203Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
97506020301Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
975060204Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
97506020401Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
975060205Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
97506020501Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
975060206Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
97506020601Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
975060207Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
97506020701Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
975060208Metal Ürün Alımları
97506020801Metal Ürün Alımları
975060209Diğer Alımlar
97506020901Diğer Alımlar
9750603Gayri Maddi Hak Alımları
975060301Bilgisayar Yazılımı Alımları
97506030101Bilgisayar Yazılımı Alımları
975060302Harita Plan Proje Alımları
97506030201Harita Alımları
97506030202Plan Proje Alımları
975060303Lisans Alımları
97506030301Lisans Alımları
975060304Patent Alımları
97506030401Patent Alımları
975060309Diğer Fikri Hak Alımları
97506030901Diğer Fikri Hak Alımları
9750604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
975060401Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97506040101Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040102Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040103İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040104Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040105Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040106Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040107Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040108Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040109İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040110Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040190Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975060402Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97506040201Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040202Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040203Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040204Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040205Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040206İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040207Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040290Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975060403Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri
97506040301Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040302Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040303Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
97506040390Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri
975060404Gemi Alımları
97506040401Yolcu Gemisi Alımları
97506040402Yük Gemisi Alımları
97506040403Araştırma Gemisi Alımları
97506040404Feribot Alımları
97506040405Tanker Alımları
975060405Tersane Alımları
97506040501Tersane Alımları
97506040502Yüzer Tersane Alımları
9750605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
975060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97506050101Proje Giderleri
97506050102Müşavirlik Giderleri
97506050103Kontrol Giderleri
97506050190Diğer Giderler
975060502Malzeme Giderleri
97506050201İnşaat Malzemesi Giderleri
97506050202Elektrik Tesisatı Giderleri
97506050203Sıhhi Tesisat Giderleri
97506050204Özel Tesisat Giderleri
97506050290Diğer Giderler
975060503Taşıma Giderleri
97506050301Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97506050302Yolcu Taşıma Giderleri
97506050303Yük Taşıma Giderleri
97506050390Diğer Taşıma Giderleri
975060504Enerji Giderleri
97506050401Yakacak Alımları
97506050402Akaryakıt ve Yağ Alımları
97506050403Elektrik Alımları
97506050490Diğer Enerji Alımları
975060505Haberleşme Giderleri
97506050501Posta ve Telgraf Giderleri
97506050502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97506050503Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97506050504Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97506050505Uydu Haberleşme Giderleri
97506050506Hat Kira Giderleri
97506050590Diğer Haberleşme Giderleri
975060506Kira Giderleri
97506050601Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97506050602Taşıt Kiralaması Giderleri
97506050603İş Makinası Kiralaması Giderleri
97506050604Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97506050605Bina Kiralaması Giderleri
97506050606Arazi Kiralaması Giderleri
97506050607Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97506050608Uçak Kiralaması Giderleri
97506050609Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97506050610Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri
97506050690Diğer Kiralamalar
975060507Müteahhitlik Giderleri
97506050701Hizmet Binası
97506050702Hizmet Tesisleri
97506050703Lojmanlar
97506050704Sosyal Tesisler
97506050705Gemiler
97506050706Yüzer Tersaneler
97506050707Yol Yapım Giderleri
97506050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
97506050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
97506050790Diğerleri
975060509Diğer Giderler
97506050901Diğer Giderler
9750606Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
975060601Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97506060101Proje Giderleri
97506060102Müşavirlik Giderleri
97506060103Kontrol Giderleri
97506060190Diğer Giderler
975060602Malzeme Giderleri
97506060201Malzeme Giderleri
975060603Taşıma Giderleri
97506060301Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97506060302Yolcu Taşıma Giderleri
97506060303Yük Taşıma Giderleri
97506060390Diğer Taşıma Giderleri
975060604Enerji Giderleri
97506060401Yakacak Alımları
97506060402Akaryakıt ve Yağ Alımları
97506060403Elektrik Alımları
97506060490Diğer Enerji Alımları
975060605Haberleşme Giderleri
97506060501Posta ve Telgraf Giderleri
97506060502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97506060503Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97506060504Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97506060505Uydu Haberleşme Giderleri
97506060506Hat Kira Giderleri
97506060590Diğer Haberleşme Giderleri
975060606Kira Giderleri
97506060601Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97506060602Taşıt Kiralaması Giderleri
97506060603İş Makinası Kiralaması Giderleri
97506060604Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97506060605Bina Kiralaması Giderleri
97506060606Arazi Kiralaması Giderleri
97506060607Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97506060608Uçak Kiralaması Giderleri
97506060609Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri
97506060690Diğer Kiralamalar
975060607Müteahhitlik Giderleri
97506060701Müteahhitlik Giderleri
975060609Diğer Giderler
97506060901Diğer Giderler
9750607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
975060701Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
97506070101Proje Giderleri
97506070102Müşavirlik Giderleri
97506070103Kontrol Giderleri
97506070190Diğer Giderler
975060702Malzeme Giderleri
97506070201İnşaat Malzemesi Giderleri
97506070202Elektrik Tesisatı Giderleri
97506070203Sıhhi Tesisat Giderleri
97506070204Özel Tesisat Giderleri
97506070290Diğer Giderler
975060703Taşıma Giderleri
97506070301Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
97506070302Yolcu Taşıma Giderleri
97506070303Yük Taşıma Giderleri
97506070390Diğer Taşıma Giderleri
975060704Enerji Giderleri
97506070401Yakacak Alımları
97506070402Akaryakıt ve Yağ Alımları
97506070403Elektrik Alımları
97506070490Diğer Enerji Alımları
975060705Haberleşme Giderleri
97506070501Posta ve Telgraf Giderleri
97506070502Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
97506070503Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
97506070504Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
97506070505Uydu Haberleşme Giderleri
97506070506Hat Kira Giderleri
97506070590Diğer Haberleşme Giderleri
975060706Kira Giderleri
97506070601Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
97506070602Taşıt Kiralaması Giderleri
97506070603İş Makinası Kiralaması Giderleri
97506070604Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
97506070605Bina Kiralaması Giderleri
97506070606Arazi Kiralaması Giderleri
97506070607Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
97506070608Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
97506070609Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
97506070610Tersane Kiralaması Giderleri
97506070690Diğer Kiralamalar
975060707Müteahhitlik Giderleri
97506070701Hizmet Binası
97506070702Hizmet Tesisleri
97506070703Lojmanlar
97506070704Sosyal Tesisler
97506070705Gemiler
97506070706Yüzer Tersaneler
97506070790Diğerleri
975060709Diğer Giderler
97506070901Diğer Giderler
9750609Diğer Sermaye Giderleri
975060902Yolluk Giderleri
97506090201Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
975060909Diğer Sermaye Giderleri
97506090901Diğer Sermaye Giderleri
97507Sermaye Transferleri
9750701Yurtiçi Sermaye Transferleri
975070101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97507010101Genel Bütçeye Sermaye Transferleri
97508Borç Verme ve Geri Ödeme
9750801Yurtiçi Borç Verme
975080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
97508011001Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
975080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97508011101Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
97510Ek Ödeme
9751001Kardan Ödenen Ek Ödemeler
975100101Kardan Ödenen Ek Ödemeler
97510010101Memur
97510010102Sözleşmeli Personel
97510010103İşçi
97510010104Geçici Personel
9751002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
975100201Sabit Ek Ödemeler
97510020101Memur
97510020102Sözleşmeli Personel
975100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
97510020201Memur
97510020202Sözleşmeli Personel
97510020203İşçi
97510020204Geçici Personel
975100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
97510020301Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
97510020302Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
97510020303Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
97510020304Yöneticilik Payı
9751003Diğer Ek Ödemeler
975100301Diğer Ek Ödemeler
97510030101Diğer Ek Ödemeler
97510030102Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
98TAAHHÜT HESAPLARI
980GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
98001Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler
9800103Cari Taahhütler
980010301Cari Taahhütler
980010302Cari Taahhütler (C.K)
9800106Sermaye Taahhütleri
98002Ertesi Mali Yıla İlişkin Taahhütler
9800203Cari Taahhütler
9800206Sermaye Taahhütleri
98003Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler
9800303Cari Taahhütler
9800306Sermaye Taahhütleri
98004Özel Hesap Taahhütleri Hesabı
9800401Kaynak Tahsisleri
9800402Kira Yardımı
9800403Faiz Desteği
9800499Diğer Taahhütler
98099Gider Taahhütleri Diğer
981GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI
983GELECEK YILLARA AİT TAŞINMAZ MAL KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI
98301Orman İçi Dinlenme Yeri Gelirleri
98302Yayla Gelirleri
98309Diğer Taşınmaz Gelirleri
984GELECEK YILLARA AİT TAŞINMAZ MAL KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ KARŞILIĞI HESABI
986AKTARIM HESABI ALACAKLI
98625Sağlık Bakanlığı Kodu Eşitlenmeyen Amortisman Hesapları
9862570Sağlık Amortismanı
986257009Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Amortismanı
99DİĞER NAZIM HESAPLAR
990PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELER HESABI
99001Perfonmansa Dayalı Ek Ödemeler
991PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELER ALACAKLI HESABI
992BASILAN PARA VE DEĞERLİ KAĞIT HESABI
99201Basılı Kağıtlar
9920101Kadın Nüfus Cüzdanı
9920102İş Makinesi Tescil Belgesi
9920103Motorlu Araçlar Trafik Belgesi
9920104Motorlu Araçlar Tescil Belgesi
9920105Sürücü Belgesi-Ehliyet
9920106Yeni Tip Hususi Pasaport
9920107Yeni Tip Hizmet Pasaportu
9920108Yeni Tip Umuma Mahsus Pasaport
9920109Mavi Kart
9920110Diplomatik Pasaport
9920111Aile Cüzdanı
9920112Erkek Nüfus Cüzdanı
9920113İkametgah Teskeresi
9920114Avlanma İzin Kartı
992011401Avlanma İzin Kartı (Dernek Üyesi Olan)
992011402Avlanma İzin Kartı (Dernek Üyesi Olmayan)
99202Basılmış Tedavül Paralar
99202015 Kuruş 2008
992020210 Kuruş 2008
992020325 Kuruş 2008
992020450 Kuruş 2008
99202051 TL 2008
99202061 Kuruş 2008
99203Basılmış Hatıra Paralar
9920301Hatıra Paralar
9920302Diğer Ürünler
993BASILAN PARA VE DEĞERLİ KAĞIT KARŞILIK HESABI
994FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI HESABI
99401KETEM Fatura Tahakkukları
99402H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
99403Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
99404H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
99405Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
99406Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
99407İnsan Ticareti Mağdurları
99413GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 Günden fazla Prim Borcu Olan Hastalar Hesabı ( 29.09.2015 tarih ve 8106 Sayılı B.K.K İle)
99414Evde Sağlık Hizmetleri Araç Görevlendirme Tahakkukları Hesabı
99499Diğer FaturalandırılmayanTahakkuklar
995FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ HİZMETİ TAHAKKUKLARI ALACAKLI HESABI
99501KETEM Fatura Tahakkukları
99502H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
99503Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
99505Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
99506Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
99507İnsan Ticareti Mağdurları
99513GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 Günden fazla Prim Borcu Olan Hastalar Hesabı ( 29.09.2015 tarih ve 8106 Sayılı B.K.K İle)
99599Diğer Faturalandırılmayan Tahakkuklar
99802SGK Global Bütçe Tahakkukları
99901Aktarım Hesabı Geçici
99902Aktarim Hesabi Gecici1


Faydalı Linkler