Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak "2017 YILINDA KULLANILACAK HESAP PLANI" nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu 1 Hesap Kodu 2 Hesap Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5 Hesap Adı
7MALİYET HESAPLARI
71DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI
71003Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7100301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
710030101Hammadde Alımları
71003010101Hammadde Alımları
710030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
71003010201Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
710030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
71003010301Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
710030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
71003010401Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
710030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
71003010501Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
710030106Kimyevi Ürün Alımları
71003010601Kimyevi Ürün Alımları
710030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
71003010701Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
710030108Metal Ürünü Alımları
71003010801Metal Ürünü Alımları
710030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
71003010901Diğer Mal ve Malzeme Alımları
7100302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
710030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
71003020101Kırtasiye Alımları
71003020102Büro Malzemesi Alımları
71003020105Baskı ve Cilt Giderleri
71003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
710030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
71003020202Temizlik Malzemesi Alımları
71003020203Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
710030203Enerji Alımları
71003020302Akaryakıt ve Yağ Alımları
71003020303Elektrik Alımları
710030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
71003020401Yiyecek Alımları
71003020402İçecek Alımları
71003020403Yem Alımları
71003020490Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
710030205Giyim ve Kuşam Alımları
71003020501Giyecek Alımları
710030206Özel Malzeme Alımları
71003020601Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
71003020602Tıbbi Malzeme Alımları
71003020603Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
71003020604Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
71003020605Tıbbi İlaç Alımları
71003020606Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
71003020690Diğer Özel Malzeme Alımları
710030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
71003020701Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
710030209Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
71003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
71050Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
712DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI HESABI
72DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
720DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI
72001Personel Giderleri
7200103İşçiler
720010301Ücretler
72001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri
72001030102Geçici İşçilerin Ücretleri
720010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
72001030201Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
72001030202Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
720010303Sosyal Haklar
72001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
72001030302Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
720010304Fazla Mesailer
72001030401Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
72001030402Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
720010305Ödül ve İkramiyeler
72001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
72001030502Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
720010309Diğer Ödemeler
72001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
72001030902Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
7200104Geçici Personel
720010401Ücretler
72001040101Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
72001040102Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
72001040104657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
72002Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
7200203İşçiler
720020304İşsizlik Sigortası Fonuna
72002030401İşsizlik Sigortası Fonuna
720020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
72002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
72002030602Sağlık Primi Ödemeleri
7200204Geçici Personel
720020404İşsizlik Sigortası Fonuna
72002040401İşsizlik Sigortası Fonuna
720020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
72002040601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
72002040602Sağlık Primi Ödemeleri
72010Ek Ödeme
7201002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
720100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
72010020201Memur
72010020202Sözleşmeli Personel
72010020204Geçici Personel
7201003Diğer Ek Ödemeler
720100301Diğer Ek Ödemeler
72010030101Diğer Ek Ödemeler
721DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
73GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI
73001Personel Giderleri
7300104Geçici Personel
730010401Ücretler
73001040102Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
73003Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7300301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
730030101Hammadde Alımları
73003010101Hammadde Alımları
73003010201Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
730030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
73003010301Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
730030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
73003010401Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
73003010501Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
730030106Kimyevi Ürün Alımları
73003010601Kimyevi Ürün Alımları
730030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
73003010701Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
73003010801Metal Ürünü Alımları
730030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
73003010901Diğer Mal ve Malzeme Alımları
7300302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
730030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
73003020101Kırtasiye Alımları
73003020105Baskı ve Cilt Giderleri
73003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
730030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
73003020201Su Alımları
73003020202Temizlik Malzemesi Alımları
730030203Enerji Alımları
73003020301Yakacak Alımları
73003020302Akaryakıt ve Yağ Alımları
73003020303Elektrik Alımları
73003020390Diğer Enerji Alımları
730030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
73003020402İçecek Alımları
73003020403Yem Alımları
73003020490Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
730030206Özel Malzeme Alımları
73003020603Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
73003020605Tıbbi İlaç Alımları
73003020690Diğer Özel Malzeme Alımları
730030209Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
73003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
73003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
7300303Yolluklar
730030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
73003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
7300304Görev Giderleri
730030402Yasal Giderler
73003040290Diğer Yasal Giderler
730030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
73003040301Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
73003040302İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
730030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
73003050102Araştırma ve Geliştirme Giderleri
73003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
730030502Haberleşme Giderleri
73003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
73003050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
730030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
73003050401İlan Giderleri
73003050402Sigorta Giderleri
73003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
730030505Kiralar
73003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri
730030509Diğer Hizmet Alımları
73003050990Diğer Hizmet Alımları
7300307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
730030702Gayri Maddi Hak Alımları
73003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
73003070202Fikri Hak Alımları
730030703Bakım ve Onarım Giderleri
73003070301Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
73003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
73003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
73003070304İş Makinası Onarım Giderleri
73003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
7300308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
730030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
73003080102Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
73003080104Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
730030809Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
73003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
73005Cari Transferler
7300508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
730050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
73005080106Hazine Hissesi
73005080107SHÇEK Hissesi
73005080108Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
73005080111Ödenecek İşletme Masrafları
73005080113Ödenecek Amortisman Hissesi
7300604Nakliye ve Ardiye Giderleri
73010Ek Ödeme
7301002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
73010020203İşçi
7301003Diğer Ek Ödemeler
730100301Diğer Ek Ödemeler
73010030101Diğer Ek Ödemeler
73070Orman Ürünleri Üretim Giderleri
731GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
74HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI
74001Personel Giderleri
7400101Memurlar
740010101Temel Maaşlar
74001010101Temel Maaşlar
74001010102Taban Aylık
740010102Zamlar ve Tazminatlar
74001010201Zamlar ve Tazminatlar
740010103Ödenekler
74001010301Ödenekler
740010104Sosyal Haklar
74001010401Sosyal Haklar
740010105Ek Çalışma Karşılıkları
74001010501Ek Çalışma Karşılıkları
74001010502İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
74001010503Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
74001010504Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
740010106Ödül ve İkramiyeler
74001010601Ödül ve İkramiyeler
740010109Diğer Giderler
74001010901Diğer Giderler
7400102Sözleşmeli Personel
740010201Ücretler
74001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
74001020104Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
74001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
740010202Zamlar ve Tazminatlar
74001020201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
74001020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
740010203Ödenekler
74001020301657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
740010204Sosyal Haklar
74001020401657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
74001020490Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
740010205Ek Çalışma Karşılıkları
74001020501657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
74001020503Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
740010209Diğer Giderler
74001020901657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
7400103İşçiler
740010301Ücretler
74001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri
74001030102Geçici İşçilerin Ücretleri
740010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
74001030201Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
74001030202Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
740010303Sosyal Haklar
74001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
74001030302Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
740010304Fazla Mesailer
74001030401Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
74001030402Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
740010305Ödül ve İkramiyeler
74001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
74001030502Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
740010309Diğer Ödemeler
74001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
74001030902Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
7400104Geçici Personel
740010401Ücretler
74001040101Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
74001040102Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
74001040103Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
74001040104657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
74001040105Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
74001040190Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
740010402Fazla Mesailer
74001040204657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
74002Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
7400201Memurlar
740020106Sosyal Güvenlik Kurumuna
74002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
74002010602Sağlık Primi Ödemeleri
7400202Sözleşmeli Personel
740020204İşsizlik Sigortası Fonuna
74002020401İşsizlik Sigortası Fonuna
740020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
74002020601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
74002020602Sağlık Primi Ödemeleri
7400203İşçiler
740020304İşsizlik Sigortası Fonuna
74002030401İşsizlik Sigortası Fonuna
740020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
74002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
74002030602Sağlık Primi Ödemeleri
7400204Geçici Personel
740020404İşsizlik Sigortası Fonuna
74002040401İşsizlik Sigortası Fonuna
740020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
74002040601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
74002040602Sağlık Primi Ödemeleri
74003Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7400301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
740030101Hammadde Alımları
74003010101Hammadde Alımları
740030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
74003010201Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
740030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
74003010301Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
740030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
74003010401Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
740030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
74003010501Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
740030106Kimyevi Ürün Alımları
74003010601Kimyevi Ürün Alımları
740030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
74003010701Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
740030108Metal Ürünü Alımları
74003010801Metal Ürünü Alımları
740030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
74003010901Diğer Mal ve Malzeme Alımları
7400302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
740030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
74003020101Kırtasiye Alımları
74003020102Büro Malzemesi Alımları
74003020103Periyodik Yayın Alımları
74003020104Diğer Yayın Alımları
74003020105Baskı ve Cilt Giderleri
74003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
740030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
74003020201Su Alımları
74003020202Temizlik Malzemesi Alımları
74003020203Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
740030203Enerji Alımları
74003020301Yakacak Alımları
74003020302Akaryakıt ve Yağ Alımları
74003020303Elektrik Alımları
74003020390Diğer Enerji Alımları
740030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
74003020401Yiyecek Alımları
74003020402İçecek Alımları
74003020403Yem Alımları
74003020490Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
740030205Giyim ve Kuşam Alımları
74003020501Giyecek Alımları
74003020502Spor Malzemeleri Alımları
74003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
740030206Özel Malzeme Alımları
74003020601Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
74003020602Tıbbi Malzeme Alımları
74003020603Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
74003020604Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
74003020605Tıbbi İlaç Alımları
74003020606Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
74003020690Diğer Özel Malzeme Alımları
740030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
74003020701Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
74003020703Mühimmat Alımları
74003020705Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri
74003020790Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
740030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
74003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
74003020990Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
7400303Yolluklar
740030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
74003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
740030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
74003030201Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
740030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
74003030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
740030305Yolluk Tazminatları
74003030501Seyyar Görev Tazminatları
74003030502Arazi Tazminatları
7400304Görev Giderleri
740030402Yasal Giderler
74003040202Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
74003040204Mahkeme Harç ve Giderleri
74003040290Diğer Yasal Giderler
740030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
74003040301Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
74003040302İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
74003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
740030409Diğer Görev Giderleri
74003040990Diğer Görev Giderleri
7400305Hizmet Alımları
740030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
74003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
74003050102Araştırma ve Geliştirme Giderleri
74003050103Bilgisayar Hizmeti Alımları
74003050104Müteahhitlik Hizmetleri
74003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri
74003050106Enformasyon ve Raporlama Giderleri
74003050107Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
74003050108Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
74003050109Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
74003050110İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
74003050111Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
74003050150Yemek Hizmeti Alım Giderleri
74003050151Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
74003050152Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
74003050153Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
74003050154Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
74003050155Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
74003050156Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
74003050157Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
74003050158Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
74003050159Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
74003050160Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
74003050161Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
74003050162Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
74003050164Personel Hizmet Alım Gideri
74003050166Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
74003050167Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
74003050168Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
74003050169Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
74003050170Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
74003050171İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
74003050172Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
74003050173Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
74003050174Kemoterapi Hizmet Alım Giderleri
74003050176Klinik Destek Hizmeti Giderleri
74003050177Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
74003050178Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
74003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
740030502Haberleşme Giderleri
74003050201Posta ve Telgraf Giderleri
74003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
74003050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
74003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
74003050205Uydu Haberleşme Giderleri
74003050206Hat Kira Giderleri
74003050290Diğer Haberleşme Giderleri
740030503Taşıma Giderleri
74003050301Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
74003050302Yolcu Taşıma Giderleri
74003050303Yük Taşıma Giderleri
74003050304Geçiş Ücretleri
74003050390Diğer Taşıma Giderleri
740030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
74003050401İlan Giderleri
74003050402Sigorta Giderleri
74003050403Komisyon Giderleri
74003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
740030505Kiralar
74003050501Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
74003050502Taşıt Kiralaması Giderleri
74003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri
74003050505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
74003050508Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
74003050509Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
74003050510Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
74003050512Personel Servisi Kiralama Giderleri
74003050590Diğer Kiralama Giderleri
740030509Diğer Hizmet Alımları
74003050902Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
74003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
74003050911Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
74003050990Diğer Hizmet Alımları
7400306Temsil ve Tanıtma Giderleri
740030601Temsil Giderleri
74003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
740030602Tanıtma Giderleri
74003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
7400307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
740030701Menkul Mal Alım Giderleri
74003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
74003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
74003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
74003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
74003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
740030702Gayri Maddi Hak Alımları
74003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
74003070202Fikri Hak Alımları
740030703Bakım ve Onarım Giderleri
74003070301Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
74003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
74003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
74003070304İş Makinası Onarım Giderleri
74003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
7400308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
740030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
74003080101Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
74003080102Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
74003080103Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
74003080104Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
74003080190Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
74003080201Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
740030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
74003080301Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
740030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
74003080401Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
74003080601Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
740030809Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
74003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
74003080971Bahçe Tanzimi Giderleri
74005Cari Transferler
7400501Görev Zararları
740050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
74005010205Sosyal Güvenlik Kurumu' na
7400504Hane Halkına Yapılan Transferler
740050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
740050409105947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
7400506Sosyal Güvenlik Primi Giderleri
740050602Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
74005060201Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
7400508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
740050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
74005080290Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
740050809Diğerlerine Verilen Paylar
74005080990Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
7400509Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
740050909Diğer Transferler
74005090990Diğer Transferler
74006Sermaye Giderleri
7400601Mamul Mal Alımları
740060101Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
74006010101Büro Mefruşatı Alımları
74006010102İşyeri Mefruşatı Alımları
74006010103Okul Mefruşatı Alımları
74006010104Hastane Mefruşatı Alımları
74006010105Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
74006010190Diğer Mefruşat Alımları
740060102Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
74006010290Diğer Makine Teçhizat Alımları
740060103Avadanlık Alımları
74006010390Diğer Avadanlık Alımları
740060106Yayın Alımları ve Yapımları
74006010604Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
7400602Menkul Sermaye Üretim Giderleri
740060201Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
74006020101Proje Giderleri
74006020190Diğer Giderler
7400605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
740060501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
74006050101Proje Giderleri
74006050102Müşavirlik Giderleri
74006050103Kontrol Giderleri
74006050190Diğer Giderler
740060502Malzeme Giderleri
74006050201İnşaat Malzemesi Giderleri
74006050202Elektrik Tesisatı Giderleri
74006050203Sıhhi Tesisat Giderleri
74006050290Diğer Giderler
740060503Taşıma Giderleri
74006050390Diğer Taşıma Giderleri
740060506Kira Giderleri
74006050602Taşıt Kiralaması Giderleri
740060507Müteahhitlik Giderleri
74006050701Hizmet Binası
74006050702Hizmet Tesisleri
74006050703Lojmanlar
74006050704Sosyal Tesisler
74006050707Yol Yapım Giderleri
74006050708İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri
74006050709Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
74006050790Diğerleri
740060509Diğer Giderler
74006050901Diğer Giderler
740060607Müteahhitlik Giderleri
74006060701Müteahhitlik Giderleri
7400607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
740060707Müteahhitlik Giderleri
74006070701Hizmet Binası
74006070702Hizmet Tesisleri
74006070790Diğerleri
74010Ek Ödeme
7401001Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
740100101Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
74010010101Memur
74010010102Sözleşmeli Personel
74010010104Geçici Personel
7401002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
740100201Sabit Ek Ödemeler
74010020101Memur
74010020102Sözleşmeli Personel
740100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
74010020201Memur
74010020202Sözleşmeli Personel
74010020203İşçi
74010020204Geçici Personel
740100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
74010020301Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
74010020302Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
74010020303Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
74010020304Yöneticilik Payı
7401003Diğer Ek Ödemeler
740100301Diğer Ek Ödemeler
74010030101Diğer Ek Ödemeler
74010030102Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
74025Maddi Duran Varlıklar Amortismanları
74025020101İdare Binaları
74025020101Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
740250302Makineler ve Aletler
740250303Cihazlar ve Aletler
740250401Karayolu Taşıtları
7402505Demirbaşlar
740250501Döşeme ve Mefruşat
740250502Büro Makineleri
740250503Mobilyalar
740250504Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları
740250505Canlı Demirbaşlar
740250506Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar
740250508Eğitim Demirbaşları
740250510Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar
740250512Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar
740250599Diğer Demirbaşlar
74029Diğer Duran Varlıklar Amortismanı
7402902Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
740290202Taşıtlar
741HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
75ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
75003Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7500301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
750030101Hammadde Alımları
75003010101Hammadde Alımları
750030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
75003010201Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
75003010601Kimyevi Ürün Alımları
750030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
75003010701Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
750030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
75003010901Diğer Mal ve Malzeme Alımları
7500302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
750030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
75003020101Kırtasiye Alımları
75003020102Büro Malzemesi Alımları
750030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
75003020201Su Alımları
750030203Enerji Alımları
75003020301Yakacak Alımları
75003020302Akaryakıt ve Yağ Alımları
75003020303Elektrik Alımları
750030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
75003020401Yiyecek Alımları
75003020403Yem Alımları
750030206Özel Malzeme Alımları
75003020601Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
75003020604Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
75003020606Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
750030209Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
75003020990Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
7500303Yolluklar
750030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
75003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
7500305Hizmet Alımları
750030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
75003050102Araştırma ve Geliştirme Giderleri
75003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
750030502Haberleşme Giderleri
75003050201Posta ve Telgraf Giderleri
75003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
75003050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
75003050290Diğer Haberleşme Giderleri
750030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
75003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
7500307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
750030703Bakım ve Onarım Giderleri
75003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
75010Ek Ödeme
7501002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
750100201Sabit Ek Ödemeler
75010020101Memur
7501003Diğer Ek Ödemeler
750100301Diğer Ek Ödemeler
75010030102Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
75070Orman Araştırma ve Geliştirme Giderleri
751ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
76PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI
76003Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7600302Üretim ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
760030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
76003020101Kırtasiye Alımları
76003020102Büro Malzemesi Alımları
76003020103Periyodik Yayın Alımları
760030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
76003020201Su Alımları
760030209Diğer Üretim ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
76003020990Diğer Üretim ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
7600303Yolluklar
760030305Yolluk Tazminatları
76003030501Seyyar Görev Tazminatları
7600305Hizmet Alımları
760030502Haberleşme Giderleri
76003050201Posta ve Telgraf Giderleri
76003050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
760030503Taşıma Giderleri
76003050303Yük Taşıma Giderleri
760030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
76003050401İlan Giderleri
76003050402Sigorta Giderleri
760030505Kiralar
76003050590Diğer Kiralama Giderleri
7600306Temsil ve Tanıtma Giderleri
760030602Tanıtma Giderleri
76003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
761PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
77GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
77001Personel Giderleri
7700101Memurlar
770010101Temel Maaşlar
77001010101Temel Maaşlar
77001010102Taban Aylık
770010102Zamlar ve Tazminatlar
77001010201Zamlar ve Tazminatlar
770010103Ödenekler
77001010301Ödenekler
770010104Sosyal Haklar
77001010401Sosyal Haklar
770010105Ek Çalışma Karşılıkları
77001010501Ek Çalışma Karşılıkları
77001010502İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
77001010503Nöbet Ücretleri (Memur 4/A)
77001010504Nöbet Ücretleri (Sözleşmeli Personel 4/B)
770010106Ödül ve İkramiyeler
77001010601Ödül ve İkramiyeler
770010109Diğer Giderler
77001010901Diğer Giderler
7700102Sözleşmeli Personel
770010201Ücretler
77001020101657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
77001020103Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
77001020104Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
77001020190Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
770010202Zamlar ve Tazminatlar
77001020201657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
77001020290Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
770010203Ödenekler
77001020301657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
77001020303Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
770010204Sosyal Haklar
77001020401657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
770010205Ek Çalışma Karşılıkları
77001020501657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
77001020503Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
77001020504Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
770010206Ödül ve İkramiyeler
77001020601657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
770010209Diğer Giderler
77001020901657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
7700103İşçiler
770010301Ücretler
77001030101Sürekli İşçilerin Ücretleri
77001030102Geçici İşçilerin Ücretleri
770010302İhbar ve Kıdem Tazminatları
77001030201Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
77001030202Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
770010303Sosyal Haklar
77001030301Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
77001030302Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
770010304Fazla Mesailer
77001030401Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
77001030402Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
770010305Ödül ve İkramiyeler
77001030501Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
77001030502Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
770010309Diğer Ödemeler
77001030901Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
7700104Geçici Personel
770010401Ücretler
77001040101Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
77001040102Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
77001040103Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
77001040104657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Ücretleri
77001040190Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
770010402Fazla Mesailer
77001040204657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri
770010404Ek Ödemeler
77001040404657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
77002Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
7700201Memurlar
77002010601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
77002010602Sağlık Primi Ödemeleri
7700202Sözleşmeli Personel
770020204İşsizlik Sigortası Fonuna
77002020401İşsizlik Sigortası Fonuna
770020206Sosyal Güvenlik Kurumuna
77002020601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
77002020602Sağlık Primi Ödemeleri
7700203İşçiler
770020304İşsizlik Sigortası Fonuna
77002030401İşsizlik Sigortası Fonuna
770020306Sosyal Güvenlik Kurumuna
77002030601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
77002030602Sağlık Primi Ödemeleri
7700204Geçici Personel
770020404İşsizlik Sigortası Fonuna
77002040401İşsizlik Sigortası Fonuna
770020406Sosyal Güvenlik Kurumuna
77002040601Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
77002040602Sağlık Primi Ödemeleri
77003Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7700301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
770030101Hammadde Alımları
77003010101Hammadde Alımları
770030102Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
77003010201Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
770030103Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
77003010301Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
770030104Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
77003010401Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
770030105Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
77003010501Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
770030106Kimyevi Ürün Alımları
77003010601Kimyevi Ürün Alımları
770030107Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
77003010701Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
770030108Metal Ürünü Alımları
77003010801Metal Ürünü Alımları
770030109Diğer Mal ve Malzeme Alımları
77003010901Diğer Mal ve Malzeme Alımları
7700302Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
770030201Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
77003020101Kırtasiye Alımları
77003020102Büro Malzemesi Alımları
77003020103Periyodik Yayın Alımları
77003020104Diğer Yayın Alımları
77003020105Baskı ve Cilt Giderleri
77003020190Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
770030202Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
77003020201Su Alımları
77003020202Temizlik Malzemesi Alımları
77003020203Dezenfeksiyon ve Solüsyon Alımları
770030203Enerji Alımları
77003020301Yakacak Alımları
77003020302Akaryakıt ve Yağ Alımları
77003020303Elektrik Alımları
77003020390Diğer Enerji Alımları
770030204Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
77003020401Yiyecek Alımları
77003020402İçecek Alımları
77003020403Yem Alımları
770030205Giyim ve Kuşam Alımları
77003020501Giyecek Alımları
77003020502Spor Malzemeleri Alımları
77003020503Tören Malzemeleri Alımları
77003020590Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
770030206Özel Malzeme Alımları
77003020601Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
77003020602Tıbbi Malzeme Alımları
77003020603Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
77003020604Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
77003020605Tıbbi İlaç Alımları
77003020606Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
77003020690Diğer Özel Malzeme Alımları
770030207Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
77003020701Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tükem Malzemeleri
77003020703Mühimmat Alımları
77003020711Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Techizat Alımları
77003020790Diğer Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
770030209Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
77003020901Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
77003020990Diğer Üretim ve Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
7700303Yolluklar
770030301Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
77003030101Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
770030302Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
77003030201Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
770030303Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
77003030301Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
770030305Yolluk Tazminatları
77003030501Seyyar Görev Tazminatları
77003030502Arazi Tazminatları
7700304Görev Giderleri
770030402Yasal Giderler
77003040202Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
77003040204Mahkeme Harç ve Giderleri
77003040205Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
77003040290Diğer Yasal Giderler
770030403Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
77003040301Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
77003040302İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
77003040390Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
770030404Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
77003040401Arkeolojik Kazı Giderleri
77003040402Restorasyon ve Yenileme Giderleri
770030409Diğer Görev Giderleri
77003040990Diğer Görev Giderleri
7700305Hizmet Alımları
770030501Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
77003050101Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
77003050102Araştırma ve Geliştirme Giderleri
77003050103Bilgisayar Hizmeti Alımları
77003050104Müteahhitlik Hizmetleri
77003050105Harita Yapım ve Alım Giderleri
77003050106Enformasyon ve Raporlama Giderleri
77003050107Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
77003050108Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
77003050109Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
77003050110İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
77003050111Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
77003050150Yemek Hizmeti Alım Giderleri
77003050151Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
77003050154Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
77003050157Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
77003050160Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
77003050161Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
77003050164Personel Hizmet Alım Gideri
77003050166Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
77003050171İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
77003050172Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
77003050173Kalorifer Kazanı Yakma Hizmeti Alım Giderleri
77003050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
770030502Haberleşme Giderleri
77003050201Posta ve Telgraf Giderleri
77003050202Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
77003050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
77003050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
77003050205Uydu Haberleşme Giderleri
77003050206Hat Kira Giderleri
77003050290Diğer Haberleşme Giderleri
770030503Taşıma Giderleri
77003050302Yolcu Taşıma Giderleri
77003050303Yük Taşıma Giderleri
77003050304Geçiş Ücretleri
77003050390Diğer Taşıma Giderleri
770030504Tarifeye Bağlı Ödemeler
77003050401İlan Giderleri
77003050402Sigorta Giderleri
77003050403Komisyon Giderleri
77003050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
770030505Kiralar
77003050501Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
77003050502Taşıt Kiralaması Giderleri
77003050503İş Makinası Kiralaması Giderleri
77003050505Hizmet Binası Kiralama Giderleri
77003050506Lojman Kiralama Giderleri
77003050507Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
77003050510Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
77003050512Personel Servisi Kiralama Giderleri
77003050590Diğer Kiralama Giderleri
770030509Diğer Hizmet Alımları
77003050901Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
77003050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
77003050990Diğer Hizmet Alımları
7700306Temsil ve Tanıtma Giderleri
770030601Temsil Giderleri
77003060101Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
770030602Tanıtma Giderleri
77003060201Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
7700307Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
770030701Menkul Mal Alım Giderleri
77003070101Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
77003070102Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
77003070103Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
77003070104Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
77003070190Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
770030702Gayri Maddi Hak Alımları
77003070201Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
77003070202Fikri Hak Alımları
770030703Bakım ve Onarım Giderleri
77003070301Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
77003070302Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
77003070303Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
77003070304İş Makinası Onarım Giderleri
77003070390Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
7700308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
770030801Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
77003080101Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080102Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080103Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080104Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080190Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
77003080201Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
770030803Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080301Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
770030804Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080401Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080601Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
77003080901Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
77005Cari Transferler
7700501Görev Zararları
770050102Sosyal Güvenlik Kurumlarına
77005010205Sosyal Güvenlik Kurumu' na
7700503Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
770050301Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
77005030105Memurların Öğle Yemeğine Yardım
7700504Hane Halkına Yapılan Transferler
770050409Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
770050409105947 Sayılı Kanun Gereği Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri
77005060201Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Ödemeleri
7700508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
770050801Genel Bütçeye Verilen Paylar
77005080106Hazine Hissesi
77005080107SHÇEK Hissesi
77005080108Genel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
77005080109Yıl Sonu Kârından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
77005080110Bilimsel Araştırma Proje Payları
77005080111Ödenecek İşletme Masrafları
77005080112Bina Onarım Katkı Payı ve Bina Giderlerine Katılım Payı
77005080113Ödenecek Amortisman Hissesi
77005080114Kurum Harcama Payı
77005080190Genel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
770050802Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
77005080208Özel Bütçeli İdareler Merkez Hissesi
77005080210Bilimsel Araştırma Proje Payı
77005080290Özel Bütçeye Verilen Diğer Paylar
770050805Mahalli İdarelere Verilen Paylar
77005080505Belediye projeleri destek payı
77005080590Mahalli İdarelere Verilen Diğer Paylar
770050809Diğerlerine Verilen Paylar
77005080990Türk Akreditasyon Kurumu' na Verilen Paylar
7700509Geçici Personele Yapılacak Diğer Ödemeler
770050902Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
77005090201Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yapılan Transferler
770050905Islahçı Hakkı Ödemeleri
77005090501Islahçı Hakkı Ödemeleri
770050909Diğer Transferler
77005090901İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler
77005090902İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Giderleri
77005090903Bağlı İdareye Bedelsiz Demirbaş Devri
77005090990Diğer Transferler
770060302Harita Plan Proje Alımları
77006030201Harita Alımları
77008Borç Verme ve Geri Ödeme
7700801Yurtiçi Borç Verme
770080110Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
77008011001Döner Sermayeli İşletmelerce Verilen Borçlar
770080111Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
77008011101Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
77010Ek Ödeme
7701001Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
770100101Kârdan Ödenen Ek Ödemeler
77010010101Memur
77010010102Sözleşmeli Personel
77010010104Geçici Personel
7701002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
770100201Sabit Ek Ödemeler
77010020101Memur
77010020102Sözleşmeli Personel
770100202Performansa Dayalı Ek Ödemeler
77010020201Memur
77010020202Sözleşmeli Personel
77010020203İşçi
77010020204Geçici Personel
770100203Hasılat Üzerinden Ödenen Diğer Ek Ödemeler
77010020301Mesai Dışı İlave Çalışmaya Dayalı Ek Ödeme
77010020302Öğretim Üyesi Kurumsal Sözleşmeye Dayalı Ek Ödeme
77010020303Yabancı Uyruklu Asistan Ücreti Ek Ödemesi
77010020304Yöneticilik Payı
7701003Diğer Ek Ödemeler
770100301Diğer Ek Ödemeler
77010030101Diğer Ek Ödemeler
77010030102Proje, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ek Ödemesi
77025Maddi Duran Varlıklar Amortismanları
7702501Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
77025020199Diğer Binalar
7702503Tesis, Makine ve Cihazlar
770250302Makineler ve Aletler
770250303Cihazlar ve Aletler
770250399Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
770250401Karayolu Taşıtları
7702505Demirbaşlar
770250501Döşeme ve Mefruşat
770250502Büro Makineleri
770250503Mobilyalar
770250504Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları
770250599Diğer Demirbaşlar
7702506Diğer Maddi Duran Varlıklar
77026Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı)
7702601Haklar Amortismanı
7702602Özel Maliyetler Amortismanı
7702607Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
77029Diğer Duran Varlıklar Amortismanı
7702902Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
770290201Makine ve Cihazlar
770290202Taşıtlar
77070Orman Diğer Genel Yönetim Giderleri
7707010 Orman Genel Yönetim Diğer Giderler Hesabı
770701001Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri
770701009Diğer Giderler
771GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

Faydalı Linkler