Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak "2017 YILINDA KULLANILACAK HESAP PLANI" nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu 1 Hesap Kodu 2 Hesap Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5 Hesap Adı
5ÖZ KAYNAKLAR
50ÖDENMİŞ SERMAYE
500SERMAYE HESABI
50001Tahsis Edilen Sermaye
50002Artırılan Sermaye
50003Kârlardan Eklenen
50004Bağış ve Yardımlardan Eklenen
50005Hazinece Verilen Ayni Yardımlardan Eklenen
50006Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışlarından Eklenen
501ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)
50101Tahsis Edilen Sermaye
50102Artırılan Sermaye
505Net Değer Hesabı
50512Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar
52SERMAYE YEDEKLERİ
522MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI
52201Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
5220101Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
5220102Binalar
5220103Tesis, Makine ve Cihazlar
5220104Taşıtlar
5220105Demirbaşlar
5220106Diğer Maddi Duran Varlıklar
5220110Arazi ve Arsaların Yeniden Değerleme Farkları
52202Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
5220201Hakların Yeniden Değerleme Farkları
5220203Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları
5220204Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
52203Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
527DEĞER ARTIŞLARI HESABI
52701Değer Artışları
54YEDEKLER
549ÖZEL FONLAR HESABI
54901Özel Fonlar
57GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
57001N-1 Yılına Ait Kârlar
57002N-2 Yılına Ait Kârlar
57003N-3 Yılına Ait Kârlar
57004N-4 Yılına Ait Kârlar
57005N-5 Yılına Ait Kârlar
57006N-6 Yılına Ait Kârlar
58GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)
58001N-1 Yılına Ait Zararlar
58002N-2 Yılına Ait Zararlar
58003N-3 Yılına Ait Zararlar
58004N-4 Yılına Ait Zararlar
58005N-5 Yılına Ait Zararlar
58006N-6 Yılına Ait Zararlar
59DÖNEM NET KARI/ZARARI
590DÖNEM NET KÂRI HESABI
591DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)


Faydalı Linkler