Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak "2017 YILINDA KULLANILACAK HESAP PLANI" nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu 1 Hesap Kodu 2 Hesap Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5 Hesap Adı
4UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40MALİ BORÇLAR
403İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
40301İşletmeler Arası Mali Borçlar
40302KDV Mahsulaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlar
404HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR
404012547 sayılı Kanunun Geçici 75. Maddesi Kapsamında Hazineye Borçlar
42TİCARİ BORÇLAR
420SATICILAR HESABI
42001Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar
42002Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Borçlar
42003Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar
42004Mahalli İdarelere Borçlar
42005Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar
42006KİT'lere Borçlar
42007Diğer Tüzel Kişilere Borçlar
42008Sigorta Şirketlerine Borçlar
42009Özel Sektör Şirketlerine Borçlar
42010Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar
42011Gerçek Kişilere Borçlar
42012Temlikli Borçlar
42013İcralı Borçlar
42014Periyodik Abonelik Ödemeleri
42015Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar
426ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
42601İhale Teminatları
4260101Geçici Teminatlar
4260102Kesin Teminatlar
4260103Ek Kesin Teminatlar
426010301Ek Kesin Teminatlar
426010302Ek Kesin Teminatlar (C.K)
42699Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
429DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
42901Diğer Ticari Borçlar
43DİĞER BORÇLAR
436DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
43601Diğer Çeşitli Borçlar
438KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
43801Vergi ve Fonlar
4380101Gelir Vergisi
4380102Kurumlar Vergisi
4380103Damga Vergisi
4380104Katma Değer Vergisi
4380199Diğer Vergiler
43802Sosyal Güvenlik Kesintileri
43803Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
4380301Hazine Hissesi
4380302SHÇEK Payı
4380303Merkez Hissesi
4380304Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
43809Diğer Yükümlülükler
44ALINAN AVANSLAR
440ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
44001Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden
44002Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden
44003Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
44004Mahalli İdarelerden
44007Diğer Kamu Tüzel Kişilerden
44008Sigorta Şirketlerinden
44009Özel Sektör Şirketlerinden
44011Gerçek Kişilerden
4401101Yurtiçi Gerçek Kişilerden
44099Diğer Alıcılardan
449ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
44901Alınan Diğer Avanslar Hesabı
44902SGK'dan Global Bütçe Kapsamında Gelen Paralar
47BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
47201Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
47202Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
47203Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
47204375 S. KHK nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Kıdem Tazminatları Karşılıkları Hesabı
47205375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Karşılıkları Hs
47209Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları
48GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI
48001Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri
48002Gelecek Yıllara Ait Satış Gelirleri
48009Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
481GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
48101Personel Ücret Tahakkukları
48102Personel Yolluk Tahakkukları
48103Diğer Personel Tahakkukları
48109Diğer Gider Tahakkukları


Faydalı Linkler