Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak "2017 YILINDA KULLANILACAK HESAP PLANI" nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu 1 Hesap Kodu 2 Hesap Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5 Hesap Adı
3KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30MALİ BORÇLAR
303İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
30301İşletmeler Arası Mali Borçlar
30302KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlar
304HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR
304012547 sayılı Kanunun Geçici 75. Maddesi Kapsamında Hazineye Borçlar
32TİCARİ BORÇLAR
320SATICILAR HESABI
32001Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar
3200101Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar
3200102Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar (C.K)
32002Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar
3200201Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar
3200202Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar (C.K)
32003Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar
32004Mahalli İdarelere Borçlar
32005Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar
32006KİT'lere Borçlar
32007Diğer Kamu Tüzel Kişilere Borçlar
32008Sigorta Şirketlerine Borçlar
32009Özel Sektör Şirketlerine Borçlar
32010Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar
32011Gerçek Kişilere Borçlar
32012Temlikli Borçlar
32013İcralı Borçlar
32014Periyodik Abonelik Ödemeleri
32015Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar
3201501Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alımlarından Doğan Borçlar
3201502AFAD Protokolü Kapsamında Üniversitelerden Hizmet Alımından Doğan Borçlar
3201503AFAD Protokolü Kapsamında Özel Hastanelerden Hizmet Alımından Doğan Borçlar
3201504Görüntüleme Rapor Okuma Hizmetinden Doğan Borçlar
3201505Diğer Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar
32016DMO Sağlık Market Alımlarından Doğan Borçlar
326ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
32601İhale Teminatları
3260101Geçici Teminatlar
3260102Kesin Teminatlar
3260103Ek Kesin Teminatlar
326010301Ek Kesin Teminatlar
326010302Ek Kesin Teminatlar (CK)
32699Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
329DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
32901Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
32902Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
32909Diğer Ticari Borçlar
33DİĞER BORÇLAR
333EMANETLER HESABI
33301Kurumlara Ait Emanetler
33302Kişilere Ait Emanetler
33303İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan Tahsilat
3330301Normal İcra Kesintisi
3330302Nafaka Kesintisi
3330303Taahhütlü İcra Kesintisi
33304Niteliği Belli Olmayan Paralar
33305Sendikaya Ait Emanetler
33306Lojman Kesintisi
33399Diğer Emanetler
335PERSONELE BORÇLAR HESABI
33501Personele Ödenecek Ücretler
33502Personele Ödenecek Yolluklar
33503Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri
3350301Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri (CK)
3350302Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri
33504Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları
33505Personele Ödenecek İhbar Tazminatları
33506Personele Ödenecek İkramiyeler
33507Personele Ödenecek Fazla Mesai
33508Personele Ödenecek Memur Maaşları
33509Personele Olan Diğer Borçlar
33510Toplu Sözleşme Primi Emanetleri Hesabı
33511Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri (Aktarılan)
33599Personele Olan Diğer Borçlar
336DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
33601Kira Borçları
33602Faiz Borçları
33603Öğrenci Hakkı
33604S.B. Merkez Payından Aktarılanlar
33605S.B. 5510 Sayılı SGK Kanununa Göre Aktarılan Tutarlar
33606SGK Katılım Payları
33607Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar
33608Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar
33609Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Tahsilatları
33610Askeri Hastanelerin Tahakkuk Fazlası Götürü Bedel Tutarları
3361101Kurumlararası Bedelli Taşınır Satışlarından Doğan Borçlar
3361102Bağlı Hastanelere Tedarikten Doğan Borçlar
3361103Müdürlük İçi Taşınır Devrinden Doğan Borçlar
3361104Müdürlük İçi Hizmet Devrinden Doğan Borçlar
33612Iban ve Benzeri Nedenlerle Hak Sahibine Ödenemeyen Tutarlar
3361201Iban ve Benzeri Nedenlerle Hak Sahibine Ödenemeyen Tutarlar
3361202Iban ve Benzeri Nedenlerle Hak Sahibine Ödenemeyen Tutarlar(C.K)
33613Avukatlık Ücretleri
33614Fazla ve Yersiz Tahsilat
33615İşletmeye Ait Detayı Tespit Edilemeyen Tahsilatlar
33616Gümrük ve Kaçakçılık Kanunlarına Göre Alınan Emanetler
33617Kira Emanetleri
33619Personel ve Diğer Kişilerden Alacaklara Ait Emanetler
3361901Personel ve Diğer Kişilerden Alacaklara Ait Emanetler
3361902Personel ve Diğer Kişilerden Alacaklara Ait Emanetler (C.K)
33620Kurumlar Arası Sağlık Dışı Hizmet Alımından Doğan Borçlar
33621Hizmet Alımı Yolu İle Çalıştırılan İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatlarına Ait Emanetler
33624İş Sağlığı ve Güvenliği Diğer Çeşitli Borçları
33625S.B. Ahıska Türkleri Alacaklar Hesabı
33626Üniversite Hastanesi Destekleyici Araştırma Proje Gelirleri (DAPS)
3362601Etik Kurul Geliri
3362602Klinik Çalışma Geliri
3362603Konuşmacı Ücreti Geliri
3362604Danışmanlık Rapor Hazırlama Geliri
33627Yemek Ücreti Emanetleri
33628H.S.M.den KETEMe Aktarılacak Ödenekler
33629Yargı Safhasına Düşmüş Borçlar
33630İdari Para Cezası ve Gecikme Faizi Hesabı
3363001İdari Para Cezası Hesabı
3363002İdari Para Cezasına İlişkin Gecikme Zammı Hesabı
33631Aile Hekimleri Geçici Görevlendirme Hesabı
33632İl Sağlık Müdürlüklerine 112 Ambulans Hizmeti Borcu
33633İlkyardım Sınav Gözetmen Ücret Hesabı
33634Bakanlık Merkez Hissesinden Aktarılan Tutar
33635Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan İşletme Giderleri
3363501Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Elektrik Giderleri
3363502Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Su Giderleri
3363503Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Yakıt Giderleri
3363509Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Diğer İşletme Giderleri
33699Diğer Çeşitli Borçlar
3369901Diğer Çeşitli Borçlar
3369902Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan İşletme Giderleri
337SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı
33701SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar
34ALINAN AVANSLAR
340ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
34001Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden
34002Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden
34003Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
34004Mahalli İdarelerden
34005Sosyal Güvenlik Kurumlarından
34006KİT'lerden
34007Diğer Kamu Tüzel Kişilerden
34008Sigorta Şirketlerinden
34009Özel Sektör Şirketlerinden
34010Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan
34011Gerçek Kişilerden
3401101Yurtiçi Gerçek Kişilerden
3401102Yurtdışı Gerçek Kişilerden
34012Elçiliklerden
34020Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan
34099Diğer Alıcılardan
3409901Diğer Alıcılardan (C.K)
3409902Diğer Alıcılardan
349ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
34901Alınan Diğer Avanslar
34902SGK'dan Global Bütçe Kapsamında Gelen Paralar
35YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350- 358YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI
358YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI
36ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
36001Gelir Vergisi Tevkifatları
3600101Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
3600102İstihkak ve Hizmet Alımlarından Kesilen Gelir Vergisi
3600108Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi
3600109Diğer Kesilen Gelir Vergisi
36002Kurumlar Vergisi
36003Damga Vergisi
3600301Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
3600302Sözleşmeye Ait Damga Vergisi
3600303İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi
3600304Karar Puluna Ait Damga Vergisi
3600305Ödemelerden Kesilen Damga Vergisi
3600399Diğer Kesilen Damga Vergisi
36004Katma Değer Vergisi
3600401Ödenecek Katma Değer Vergisi
3600402Katma Değer Vergisi Tevkifatı
3600402011/2 KDV Kesintisi
3600402021/3 KDV Kesintisi
3600402032/3 KDV Kesintisi
3600402049/10 KDV Kesintisi
3600402051/6 KDV Kesintisi
3600402064/5 KDV Kesintisi
3600402071/1 KDV Kesintisi
3600402082/10 KDV Kesintisi
3600402095/10 KDV Kesintisi
3600402107/10 KDV Kesintisi
3600402113/10 KDV Kesintisi
3600409Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri
36005İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler
36006Özel Tüketim Vergisi
36099Ödenecek Diğer Vergiler
361ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
36101İştirakçi Payları
3610101Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
3610102Genel Sağlık Sigortası Primi
36102İşveren Payı
3610201Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
3610202Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
3610203Genel Sağlık Sigortası Primi
3610204Fiili Hizmet Zamları
3610209Matrah Farkı Primi
36103Geçmiş Yıllar Primleri
36104İşsizlik Sigortası Primleri
3610401İştirakçi Payı
3610402İşveren Payı
36105Prim Artığı
3610501İştirakçi Prim Artığı
3610502İşveren Prim Artığı
36106Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
36109Diğer Kesintiler
3610902Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları
3610999Diğer Kesintiler
36110Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne
3611001İştirakçi Payları
361100101% 16 Aylık Aidat Kesintisi
361100103% 100 Artış Kesenekleri
3611002Devlet Payları
361100201% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı
361100203% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı
361100204% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi
3611003İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar
3611004Emekli İkramiyeleri
3611005Yönetim Giderleri
3611006Makam Tazminatı
36110085434 Sayılı E.San.Kan. 14/i Mad. Satış Aidatından Yapılan % 50 Kesinti
3611011Temsil ve Görev Tazminatı Karşılığı
3611012Emekli Sandığı Diğer Gelirleri
36111Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına
3611101SSK Primleri
361110101SSK Primi - İşçi
361110102SSK Primi - İşveren
3611102SSK Para Cezaları
3611103Müteahhit Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları
3611105Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
3611106Para Cezaları
3611199Sosyal Sigortalar Kurumu Adına Yapılan Diğer Tahsilatlar
36112SGK Ek Karşılık Prim Tahakkuk Ödemeleri (5510 SK. 81/h md. %20)
36198Bireysel Emeklilik
3619802Bireysel Emeklilk Şirketleri
362ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI
36201Ödenecek Hazine Hissesi
36202SHÇEK Payı
36203Merkez Hissesi
36204Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
36205Bilimsel Araştırma Proje Payları
36206Ödenecek İşletme Masrafları
36207Ödenecek Amortisman Giderleri
36208Kurum Harcama Payı
36209Bina Onarım Katkı Payı
36210Akreditasyon Payı
36211Akademi Payı
36299Ödenecek Diğer Yükümlülükler
363ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI
36301Aylık Ödenecek Katkı Payları
3630101Sabit Ek Ödeme
3630102Diğer Ek Ödeme
3630103Performans Ek Ödemesi
3630104Mesai Dışı İlave Çalışma Ek Ödemesi
3630105Kurumsal Sözleşme Ücreti Ek Ödemesi
3630106375 KHK Ek Ödeme Farkları Hesabı(Aylık Mahsuplaşma)
36302Yılsonu Karı Üzerinden Ödenecek Katkı Payları
36303Sözleşmeli Yönetici Döner Sermaye Katkı Payları
3630301Sabit Ek Ödeme
3630302Sabit Dışı Ek Ödeme
36309Diğer Ödemeler
366MERKEZ HİSSESİ HESABI
36601Bakanlık Merkez Hissesi Gelen
36605Özel Güvenlikten Gelen
368VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
36801Vergi ve Fonlar
3680101Gelir Vergisi
3680102Kurumlar Vergisi
3680103Damga Vergisi
3680104Katma Değer Vergisi
3680109Diğer Vergiler
36802Sosyal Güvenlik Kesintileri
36803Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
3680301Ödenecek Hazine Hissesi
3680302SHÇEK Payı
3680303Merkez Hissesi
3680304Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
3680909Diğer Yükümlülükler
369ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
36901İcra ve Nafaka Kesintileri
3690101İcra Kesintileri
3690102Nafaka Kesintileri
36902Kefalet Aidatları
3690201Kefalet Aidatları
3690202Kefalet Giriş Aidatları
36903Sendika Kesintileri
3690301Sendika Kesintileri
36904Oyak Kesintileri
3690401Oyak Kesintileri
3690402Oyak Konut Kesintileri
36906Mahkemece Tedbir Konulan Firma Alacağı
36907Mahkemece Tedbir Konulan Firma KDV si
36908Lojman Kesintisi
36909Diğer Yükümlülükler
3690901Lojman Kirası
3690902Çeşitli Emanetler
3690903Personelden Diğer Alacaklar
3690909Diğer Yükümlülükler
36910Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları
36911Ödenecek İcra ve Diğer Kesintiler
36912Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları Avukat Vekalet Ücreti ve Mahkeme Masrafları
36913 Asgari Ücret Destek Kesintisi
37BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI
371DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)
372KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
37201Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
37202Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
37203Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
37204375 S. KHK nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Kıdem Tazminatları Karşılıkları Hesabı
37205375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Karşılıkları Hs
37209Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları
373MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI
37301Maliyet Gider Karşılığı
379DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI
37901Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
38GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI
38001Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri
38002Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri
38009Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
381GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
38101Personel Ücret Tahakkukları
38102Personel Yolluk Tahakkukları
38103Diğer Personel Tahakkukları
38109Diğer Gider Tahakkukları
39DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
391HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
39101Hesaplanan KDV Hesabı-%1
39102Hesaplanan KDV Hesabı-%8
39103Hesaplanan KDV Hesabı-%18
39199Diğer Hesaplanan KDV Hesabı
392DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
39201Diğer Katma Değer Vergisi
393MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
39301Merkez
39302İşletme
394PROJE EMANETLERİ HESABI
39401Proje Emanetleri
397SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI
39701Kasa Sayım Fazlaları
39704Menkul Kıymet Sayım Fazlaları
39705Stok Sayım Fazlaları
39706Maddi Duran Varlık Fazlaları
39799Diğer Sayım Fazlaları
399DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
39901Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


Faydalı Linkler