Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak "2017 YILINDA KULLANILACAK HESAP PLANI" nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu 1 Hesap Kodu 2 Hesap Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5 Hesap Adı
2DURAN VARLIKLAR
22TİCARİ ALACAKLAR
220ALICILAR HESABI
22001Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
22002Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
22003Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
22004Mahalli İdarelerden Alacaklar
22006KİT'lerden Alacaklar
22007Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar
22009Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
22011Gerçek Kişilerden Alacaklar
2201101Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
22099Diğer Alıcılardan Alacaklar
226VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
22601Verilen Depozitolar
22602Verilen Teminatlar
227DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
22701Diğer Ticari Alacaklar
229ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
22901Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
23DİĞER ALACAKLAR
232KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
23201Konut Kredileri
23202İşyeri Kredileri
23203Yıkım Kredileri
23204Güçlendirme Kredileri
234İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
23401İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
23402KDV Mahsuplaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
235PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
23501Personel Ücretlerinden Doğan Alacaklar
23502Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar
23503Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
23509Personelden Diğer Alacaklar
236DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
23601Gerçek Kişilerden Alacaklar
2360101Alacağın Aslı
2360102Alacağın Faizi
23602Tüzel Kişilerden Alacaklar
2360201Alacağın Aslı
23699Diğer Çeşitli Alacaklar
2369901Alacağın Aslı
2369902Alacağın Faizi
239ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
23901Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
24MALİ DURAN VARLIKLAR
241MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN
24101Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler
2410101TOKİ
2410102İller Bankası A.Ş.
2410103İdareler
2410199Diğer
248DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI
24801Diğer Mali Duran Varlıklar
25MADDİ DURAN VARLIKLAR
250ARAZİ VE ARSALAR HESABI
25001Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar
2500101Araziler
250010101Tarla
2500102Arsalar
25002Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar
25003Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar
2500301Araziler
250030101Tarla
250030102Bağ Bahçe
250030103Çayır ve Otlaklar
250030104Tarım Dışı Alanlar
250030105Ağaçlandırılmış Alanlar
2500302Arsalar
251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
25101Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar
2510103Su İsale Hatları
2510104Kanalizasyon Hatları
251010601Köprüler
2510107Yollar
2510108Sulama Kanalları
251010901Su Kuyuları
251011003Göletler
251012003Tramvay Hatları ve İstasyonları
251012004Teleferik Hatları ve İstasyonları
2510199Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
251019901Yeraltı
251019902Yerüstü
25102Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar
252BİNALAR HESABI
25201Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar
2520101Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar
252010101İdare Binaları
25201010101Hizmet Binaları
25201010199Diğer
252010102Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
25201010204Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları
25201010205Mesleki Eğitim Merkezleri
25201010299Diğer
252010103Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
25201010304Hastaneler
25201010399Diğer
252010104Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
25201010403Kreş ve Gündüz Bakımevleri
25201010404Misafirhaneler
25201010412Eğitim ve Dinlenme Binaları
25201010413Düğün, Tören ve Konferans Salonları
25201010499Diğer
25201010501Spor Sahaları
25201010502Spor Salonları
252010106Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
25201010602Oteller
25201010606Kültür ve Eğlence Merkezleri
25201010607Kamping ve Günübirlik Alanları
25201010608İçmece ve Kaplıca Tesisleri
25201010699Diğer
25201010701Kamu Konutları
25201010799Diğer Binalar
25201010903Market ve Süpermarketler
25201010904Restoranlar, Lokantalar
25201010999Diğer
252010110Depolama Amaçlı Binalar
25201011001Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar
25201011099Diğer
252010113Tarımsal Amaçlı Binalar
25201020101Hizmet Binaları
25201020199Diğer
2520104Galip Malzemesi Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar
252010404Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
25201040408Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları
252010410Depolama Amaçlı Binalar
25201041001Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar
2520199Diğer Binalar
25203Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar
2520301Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar
252030107Konutlar
25203010703Konutlar
25203010704Dükkan ve İşyeri
253TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
25301Tesisler Grubu
2530101İletişim/Haberleşme Tesisleri
2530102Enerji Tesisleri
2530103Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri
2530199Diğer Tesis ve Sistemler
25302Makineler ve Aletler Grubu
2530201Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
2530202İnşaat Makineleri ve Aletleri
2530203Atölye Makineleri ve Aletleri
2530204İş Makineleri ve Aletleri
2530205Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri
2530206Posta Makineleri
2530207Paketleme Makineleri
2530208Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri
2530209Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
2530210Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler
25303Cihazlar ve Aletler Grubu
2530301Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
2530302Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
2530303Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
2530304Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
2530305Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler
2530306Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri
2530307Müzik Aletleri ve Aksesuarları
2530308Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
25399Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
254TAŞITLAR HESABI
25401Karayolu Taşıtları Grubu
2540101Otomobiller
2540102Yolcu Taşıma Araçları
2540103Yük Taşıma Araçları
2540104Arazi Taşıtları
2540105Özel Amaçlı Taşıtlar
2540106Mopet ve Motosikletler
2540107Motorsuz Kara Araçları
25402Su ve Deniz Taşıtları Grubu
2540201Gemiler
2540204Römorkörler ve İtici Gemiler
2540206Tekneler
2540207Botlar
2540209Kanolar ve Kayıklar
2540211Sandallar ve Sallar
25403Hava Taşıtları Grubu
2540301Motorlu Hava Taşıtları
2540302Motorsuz Hava Taşıtları
25499Diğer Taşıtlar
255DEMİRBAŞLAR HESABI
25501Döşeme ve Mefruşat Grubu
2550101Döşeme Demirbaşları
2550102Temsil ve Tören Demirbaşları
2550103Koruyucu Giysi ve Malzemeler
2550104Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
2550105Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
25502Büro Makineleri Grubu
2550201Bilgisayarlar ve Sunucular
2550202Bilgisayar Çevre Birimleri
2550203Teksir ve Çoğaltma Makineleri
2550204Haberleşme Cihazları
2550205Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
2550206Aydınlatma Cihazları
2550299Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
25503Mobilyalar Grubu
2550301Büro Mobilyaları
2550302Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar
2550303Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
2550304Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları
2550305Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
25504Beslenme/ Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu
2550401Yemek Hazırlama Ekipmanları
25505Canlı Demirbaşlar Grubu
2550501Çiftlik Hayvanları
255050101Sığırlar
25505010101Boğa
25505010102İnek
25505010103Genç Boğa
25505010104Düve
25505010105Erkek Dana
25505010106Dişi Dana
25505010107Erkek Buzağı
25505010108Dişi Buzağı
255050102Mandalar
25505010201Manda Boğası
25505010202Manda İneği
25505010203Manda Genç Boğası
25505010204Manda Düvesi
25505010205Manda Erkek Danası
25505010206Manda Dişi Danası
25505010207Erkek Malak
25505010208Dişi Malak
255050103Koyunlar
25505010301Koç
25505010302Koyun
25505010303Erkek Toklu
25505010304Dişi Toklu
25505010305Erkek Kuzu
25505010306Dişi Kuzu
255050104Keçiler
25505010401Teke
25505010402Keçi
25505010403Erkek Çepiç
25505010404Dişi Çepiç
25505010405Erkek Oğlak
25505010406Dişi Oğlak
255050105Tavuklar
25505010501Horoz
25505010502Tavuk
25505010503Erkek Piliç
25505010504Dişi Piliç
25505010506Dişi Civciv
255050106Hindiler
25505010601Erkek Hindi
255050107Ördekler
25505010701Erkek Ördek
255050108Tavşanlar
25505010803Erkek Tavşan
255050109Arılar
25505010901Ana Arı
25505010902Anaç Kovan
25505010903Oğul Kovan
255050112Bıldırcın
25505011201Erkek Bıldırcın
25505011202Dişi Bıldırcın
255050113Keklik
25505011301Erkek Keklik
25505011302Dişi Keklik
25505011303Erkek Keklik Palaz
25505011304Dişi Keklik Palaz
255050114Sülün
25505011401Sülün
255050199Diğer Çiftlik Hayvanları
25505019999Diğer Çiftlik Hayvanları
2550502Hizmet Amaçlı Hayvanlar
2550503Gösteri Amaçlı Hayvanlar
2550504Koruma Altına Alınan Hayvanlar
25506Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu
2550603Geleneksel Türk Süslemeleri
2550604Güzel Sanat Eserleri
2550605Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler
2550607Tabletler
2550608Mühür ve Mühür Baskıları
25507Kütüphane Demirbaşları Grubu
2550701Kütüphane Mobilyaları
2550702Basılı Yayınlar
2550703Görsel ve İşitsel Kaynaklar
2550704Bilgi Saklama Üniteleri
25508Eğitim Demirbaşları Grubu
2550801Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
2550802Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
2550803Derslik Süslemeleri
2550804Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
25509Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu
2550901Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
2550902Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
2550903Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
2550999Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
25510Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu
2551001Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
2551002Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
2551003Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
25511Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
2551101Vitrinde Sergilenen Eşyaları
2551102Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
2551103Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları
25512Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar
2551201Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları
2551202Büro Malzemeleri
25599Diğer Demirbaşlar Grubu
2559901Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler
2559902Seyyar Tanklar ve Tüpler
2559903Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar
2559999Diğer Demirbaşlar
256DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI
25601Diğer Maddi Duran Varlıklar
257BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
25701Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
2570101Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar
257010101Boru Hatları
257010102Enerji Nakil Hatları
257010103Su İsale Hatları
257010104Kanalizasyon Hatları
257010106Köprü ve Geçitler
257010107Yollar
257010108Sulama Kanalları
257010109Kuyular
257010110Baraj ve Göletler
257010120Genel Hizmet Alanları
257010199Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
25701019901Yeraltı
25701019902Yerüstü
25702Binalar
2570201Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar
257020101Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar
25702010101İdare Binaları
25702010102Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
25702010103Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
25702010104Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
25702010106Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
25702010107Konutlar
25702010109Ticaret Amaçlı Binalar
25702010110Depolama Amaçlı Binalar
25702010113Tarımsal Amaçlı Binalar
257020102Ahşap-Kerpiç Binalar
25702010201İdare Binaları
25702010202Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
25702010204Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
25702010205Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
25702010206Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
25702010207Konutlar
25702010209Ticaret Amaçlı Binalar
25702010210Depolama Amaçlı Binalar
25702010304Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
257020104Galip Malzemesi Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar
25702010401İdare Binaları
25702010402Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
25702010404Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
25702010405Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
25702010406Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
25702010407Konutlar
25702010409Ticaret Amaçlı Binalar
25702010410Depolama Amaçlı Binalar
25702010413Tarımsal Amaçlı Binalar
257020199Diğer Binalar
25703Tesis, Makine ve Cihazlar
2570301Tesisler
2570302Makineler ve Aletler
2570303Cihazlar ve Aletler
2570399Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar
25704Taşıtlar
2570401Karayolu Taşıtları
2570402Su ve Deniz Taşıtları
2570403Hava Taşıtları
25705Demirbaşlar
2570501Döşeme ve Mefruşat
2570502Büro Makineleri
2570503Mobilyalar
2570504Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları
2570505Canlı Demirbaşlar
2570506Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar
2570507Kütüphane Demirbaşları
2570508Eğitim Demirbaşları
2570509Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
2570510Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar
2570511Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
2570512Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar
2570599Diğer Demirbaşlar
25706Diğer Maddi Duran Varlıklar
25799Birikmiş Toplu Amortismanlar
258YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
25801Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
25802Binalar
25803Tesis, Makine ve Cihazlar
25804Etüt ve Proje Giderleri
259VERİLEN AVANSLAR HESABI
25901Avanslar
2590101Avanslar
2590102Avanslar (CK)
25902Akreditifler
2590201Akreditifler
2590202Akreditifler (CK)
25903Krediler
26MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260HAKLAR HESABI
26001Harita, Plan ve Projeler
2600102Plan ve Projeler
26002Lisanslar
26003Patentler
26099Diğer Haklar
264ÖZEL MALİYETLER HESABI
26401Özel Maliyetler
267DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI
26701Bilgisayar Yazılımları
2670101Antivirüs ve Bilgi Güvenlik
2670102İşletim ve Ofis Sistemleri
2670103Biyomedikal
2670104Bilgi Yönetim Sistemleri
26799Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
26801Haklar Amortismanı
26802Özel Maliyetler Amortismanı
26807Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
269VERİLEN AVANSLAR HESABI
26901Avanslar
26902Akreditifler
27ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271ARAMA GİDERLERİ HESABI
27101Arama Giderleri
272HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
27201Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
278BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)
27801Birikmiş Tükenme Payları
279VERİLEN AVANSLAR HESABI
27901Avanslar
28GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI
28001Gelecek Yıllara Ait Maaş (1/2)
28002Gelecek Yıllara Ait Aylıklar
28003Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri
28004Gelecek Yıllara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri
28005Gelecek Yıllara Ait Haberleşme Giderleri
28006Gelecek Yıllara Ait Ulaştırma Giderleri
28007Gelecek Yıllara Ait Siğorta Giderleri
28009Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
281GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
28101Faiz Geliri Tahakkukları
28102Kira Geliri Tahakkukları
28103Tedavi Geliri Tahakkukları
28109Diğer Gelir Tahakkukları
29DİĞER DURAN VARLIKLAR
293GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI
29301Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI
29401Elden Çıkarılacak Stoklar
29402Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
2940201Makine ve Cihazlar
2940202Taşıtlar
2940203Demirbaşlar
2940299 Elden Çıkarılacak Diğer Maddi Duran Varlıklar
295PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
297DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI
29701Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
298STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
29801Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
299BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)
29902Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
2990201Makine ve Cihazlar
2990202Taşıtlar
2990203Demirbaşlar
2990299Diğer Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
29999Diğer Çeşitli Duran Varlıklar


Faydalı Linkler