Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak "2017 YILINDA KULLANILACAK HESAP PLANI" nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu 1 Hesap Kodu 2 Hesap Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5 Hesap Adı
1DÖNEN VARLIKLAR
10HAZIR DEĞERLER
100KASA HESABI
101ALINAN ÇEKLER HESABI
10101Alınan Çekler
102BANKALAR HESABI
10201Vadesiz
1020101Ziraat Bankası
1020102Halk Bankası
1020103Vakıflar Bankası
1020104İş Bankası
1020105Türk Ekonomi Bankası
1020106Akbank
1020107Finansbank
1020150Ziraat Katılım Bankası
1020151Vakıf Katılım Bankası
1020199Diğer Bankalar
10202Vadeli
1020201Ziraat Bankası
1020202Halk Bankası
1020203Vakıflar Bankası
1020207Finansbank
1020250Ziraat Katılım Bankası
1020251Vakıf Katılım Bankası
103VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)
10301Verilen Çekler
10302Gönderme Emirleri
1030201Ziraat Bankası
1030202Halk Bankası
1030203Vakıflar Bankası
1030250Ziraat Katılım Bankası
1030251Vakıf Katılım Bankası
1030299Diğer Bankalar
104PROJE ÖZEL HESABI
10401Vadesiz
1040101Ziraat Bankası
1040102Halk Bankası
1040103Vakıflar Bankası
10402Vadeli
1040201Ziraat Bankası
1040202Halk Bankası
1040203Vakıflar Bankası
105DÖVİZ HESABI
10501Kasadaki Dövizler
1050101Euro
1050102ABD Doları
10502Bankadaki Dövizler
1050201Euro
1050202ABD Doları
1050203Diğer Dövizler
106DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)
10601Döviz Gönderme Emirleri
108DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
10801Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar
10802Veznedar Adına Düzenlenen Çekler
10803Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler
10804Pullar
10809Çeşitli Diğer Hazır Değerler
11MENKUL KIYMETLER
118DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI
11801Altın ve Gümüşler
11802Maden ve Taşlardan Yapılmış Eşyalar
11803Çeşitli Diğer Menkul Kıymetler
12TİCARİ ALACAKLAR
120ALICILAR HESABI
12001Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
1200101Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
1200102Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar (C.K)
12002Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
12003Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
12004Mahalli İdarelerden Alacaklar
12005Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar
12006KİT'lerden Alacaklar
12007Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
1200701Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
1200702Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar (C.K)
12008Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
1200801Yurtiçi Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
1200802Yurtdışı Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
12009Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
12010Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar
12011Gerçek Kişilerden Alacaklar
1201101Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
1201102Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar
1201103Aktarım
12012Elçiliklerden Alacaklar
12014Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
1201401Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
1201402İşyeri Hekimliği Gelirlerinden Alacaklar
12015Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
12018GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
12019Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
12020Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
1202001Banka Sandıklarından Alacaklar
1202002Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
12099Diğer Alıcılardan Alacaklar
1209999Çeşitli Diğer Alıcılardan Alacaklar
121ALACAK SENETLERİ HESABI
12101Tüzel Kişilerden Alacak Senetleri
1210101Portföydeki Senetler
1210102Tahsildeki Senetler
12102Gerçek Kişilerden Alacak Senetleri
1210201Portföydeki Senetler
1210202Tahsildeki Senetler
123BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
12301Ziraat Bankası
12302Halk Bankası
12303Vakıflar Bankası
12304İş Bankası
12305Türkiye Ekonomi Bankası
12306Akbank
12350Ziraat Katılım Bankası
12399Diğer Bankalar
126VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
12601Verilen Depozitolar
12602Verilen Teminatlar
127DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
12701Diğer Ticari Alacaklar
128ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI
12801Dava ve Takipteki Alacaklar
12809Diğer Şüpheli Ticari Alacaklar
129SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
12901Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
13DİĞER ALACAKLAR
132KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
13201Konut Kredileri
13202İşyeri Kredileri
13203Yıkım Kredileri
13204Güçlendirme Kredileri
134İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
13401İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
13402KDV Mahsulaşmasından Doğan İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar
135PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
13501 Ücretlerden Doğan Personelden Alacaklar
13502Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar
13503Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
13509Diğer Personelden Alacaklar
136DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
13601Gerçek Kişilerden Alacaklar
1360101Alacağın Aslı
1360102Alacağın Faizi
13602Tüzel Kişilerden Alacaklar
1360201Alacağın Aslı
1360202Alacağın Faizi
13603Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan İşletme Alacakları
1360301Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Elektrik Alacakları
1360302Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Su Alacakları
1360303Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Yakıt Alacakları
1360309Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Diğer İşletme Alacakları
13604Sayıştay İlamından Doğan Alacaklar
13699Diğer Çeşitli Alacaklar
1369901Alacağın Aslı
1369902Alacağın Faizi
137TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI
13701Konut Kredileri
13702İşyeri Kredileri
13703Yıkım Kredileri
13704Güçlendirme Kredileri
138ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI
13801Şüpheli Diğer Alacaklar
139ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
13901Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
14DİĞER ALACAKLAR
140KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
14001Kişilerden Alacaklar Hesabı
1400101Kira Yardımı
1400102Faiz Desteği
1400103Diğer
15STOKLAR
150İLK MADDE VE MALZEME HESABI
15001Kırtasiye Malzemeleri Grubu
1500101Yazı Araçları
1500102Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri
1500103Kağıt Ürünler
1500104Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri
1500105Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar
1500106Yazı Düzelticiler
1500107Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
1500108Bilişim Malzemeleri
15002Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
1500201Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
1500202Servis ve Saklama Kapları
1500203Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
1500204İçecek Servis Takımları
1500205Mutfak Araç ve Gereçleri
15003Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
1500301İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
1500302Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar
1500303Medikal Malzemeler
1500304Laboratuvar Malzemeleri
15004Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
1500401Katı Yakıtlar
1500402Sıvı Yakıtlar
1500403Gaz Yakıtlar
1500404Yağlar ve Katkı Yağlar
1500405Kimyevi Maddeler
15005Temizleme Ekipmanları Grubu
1500501Temizlik Malzemeleri
1500502Temizlik Araç ve Gereçleri
1500503Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları
15006Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
1500601Giyecekler
1500602Mefruşat Ürünleri
1500603Tuhafiye Malzemeleri
15007Yiyecek Grubu
1500701Bakliyat
1500702Yağlar
1500703Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
1500704Un ve Unlu Gıdalar
1500705Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar
1500706Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
1500707Etler ve Et Ürünleri
1500708Deniz Ürünleri
15008İçecek Grubu
1500801Alkolsüz İçecekler
1500802Alkollü İçecekler
15009Canlı Hayvanlar Grubu
1500901Çiftlik Hayvanları
1500902Hizmet Amaçlı Hayvanlar
1500904Deney Amaçlı Hayvanlar
1500905Koruma Altına Alınan Hayvanlar
15010Zirai Maddeler Grubu
1501001Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları
1501002Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
1501003Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
1501004Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler
1501005Çiçekler
15011Yem Grubu
1501101Çiftlik Hayvan Yemleri
1501102Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri
1501103Balık Yemleri
1501104Köpek ve Kedi Yemleri
1501105Kemirgen Hayvan Yemleri
1501106Sürüngen Yemleri
1501199Diğer Hayvan Yemleri
15012Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
1501201Küçük El Aletleri ve Gereçleri
1501202Tutturucular
1501203Kaplayıcılar
1501204Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri
1501205Ağaç Ürünleri
1501206Metal Ürünler
1501207Cam Ürünler
1501208Plastik Ürünler
1501209Karayolları ve Trafik Malzemeleri
1501210Kaynak Malzemeleri
15013Yedek Parçalar Grubu
1501301Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
1501302Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
1501303Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
1501304Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
1501305Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
1501306Tesis Yedek Parçaları
1501399Diğer Yedek Parçalar
15014Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
1501401Otomobil Lastikleri
1501402Minibüs, Kamyonet Lastikleri
1501403Kamyon, Otobüs Lastikleri
1501404Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
1501405Bisiklet Lastikleri
15015Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
1501501Basılı Yayınlar
15016Spor Malzemeleri Grubu
1501601Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
1501602Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
1501603Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
1501699Diğer Spor Malzemeleri
15017Basınçlı Ekipmanlar Gurubu
1501701Pompalar
15040Mesleki Eğitim İlk Madde ve Malzemeleri
1504001Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü
1504002Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
1504003Bahçecilik Bölümü
1504004Bilişim Teknolojileri Bölümü
1504007Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
1504008Gemi Yapım İşleri Bölümü
1504009Denizcilik Bölümü
1504011El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü
1504012Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
1504013Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü
1504014Grafik ve Fotoğraf Bölümü
1504015Gazetecilik Bölümü
1504016Gıda Teknolojisi Bölümü
1504017Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
1504018Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü
1504019Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü
1504021İnşaat Teknolojisi Bölümü
1504022Kimya Teknolojisi Bölümü
1504023Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
1504024Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
1504025Makine Teknolojisi Bölümü
1504026Matbaa Bölümü
1504027Metal Teknolojisi Bölümü
1504028Metalürji Bölümü
1504029Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
1504031Plastik Teknolojisi Bölümü
1504032Radyo Televizyon Bölümü
1504033Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü
1504034Sanat ve Tasarım Bölümü
1504035Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
1504036Tekstil Teknolojisi Bölümü
1504037Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
1504038Uçak Bakım Bölümü
1504040Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
1504043Hayvan Sağlığı Bölümü
1504044Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
1504046Tarım Teknolojileri Bölümü
1504047Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
1504099Diğer Mesleki Eğitim Bölümleri
15050Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzemeleri
15060Tarım ve Hayvancılık Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzemeleri
1506001Bitkisel Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150600101Tohumlar
150600102Fideler
150600103Fidanlar
150600106Çöğürler
150600107Aşı Gözü
150600108Amerikan Asma Çeliği
150600111Mantar Miseli
150600199Diğerleri
1506002Silaj Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150600202Silajlık Yem Bitkileri
150600399Diğerleri
1506005Kendi Tohum Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150600504Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
150600505Çayır-Mera Yem Bitkileri
150600511Süs Bitkileri (Çepelli Tohum)
150600599Diğerleri
1506006Ziraat Sanatları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150600601Süt
150600602Yoğurt
150600603Krema
150600607Kolza
150600608Aspir
150600609Üzüm
150600617Pekmezlik Meyve
150600618Meyve Suyu İçin Meyve
150600619Salçalık Domates
150600620Salçalık Biber
150600699Diğerleri
1506007Hayvancılık Üretiminde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeleri
150600701Damızlık Yumurta
150600704Sperma
150600706Sıvı Azot
150600799Diğerleri
1506008Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretim İlk Madde Malzemeleri
150600801Aşı Üretim İlk Maddeleri
1506010Zirai Mücadele İlaçları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601001Fare Zehiri Üretim İlk Maddeleri
150601002Ziray İlacı Üretim İlk Maddeleri
150601099Diğerleri
1506011El Sanatları Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601102El Dokuma Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601104Mefruşat Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601105Halı-Kilim-Heybe ve Torba Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601107Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601108Mermercilik Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601199Diğerleri
1506012Basılı Yayınlar Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601201Kağıt-Karton
150601202Baskı Malzemeleri
1506013Görüntülü Yayınlar Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601304Slayt, Fotoğraf, Film ve Malzemeleri
150601399Diğer Görüntülü Yayın Malzemeleri
1506016Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretim İlk Madde ve Malzemeleri
150601601Tuz
150601602Şeker (Üretim İçin)
150601603Maya
150601604Melas
150601605Deney Hayvanları
150601606Kurs ve Eğitim Malzemesi
150601607Ambalaj Malzemeleri
150601699Diğer Tarım ve Hayvancılık Üretimine Yönelik İlk Madde ve Malzemeler
1506049Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
150604901Basılı Yayın Üretimleri
150604999Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
15070Darphane İlk Madde ve Malzemeleri
1507001Döküm Atölyesi
150700101Altın
150700102Gümüş
150700103Adi Metal
1507002Kalıp Atölyesi
150700201Elektrolitik Bakır
150700202Bronz
150700203Tombak
1507003Hadde Atölyesi
150700301Altın
150700302Gümüş
150700303Adi Metal
150700305Altın
1507004Baskı Atölyesi
150700401Altın
150700402Gümüş
150700403Adi Metal
150700406Para Pulları
150700407Tedavül Paralar
150700408Hatıra Paralar
150700409Cumhuriyet Altınları
150700410Madalya ve Rozetler
1507005Mine Galvano Atölyesi
150700501Altın
150700502Gümüş
150700503Adi Metal
150700509Para Setleri
150700511Hatıra Paralar
150700512Mühür ve Soğuk Damgalar
1507006Kimya Atölyesi
150700601Altın
150700602Gümüş
150700603Adi Metal
1507007Mühür Atölyesi
150700703Adi Metal
1507008Bakım Onarım Atölyesi
1507009Kıymetli Madenler Ambarı
150700901Altın
150700902Gümüş
150700903Cumhuriyet Altınları
1507010Sanat ve Pantograf
150701001Sanat ve Pantograf Atölyesi
1507011Matbaa
150701101 Kağıtlar
150701102İlaç ve Malzemeler
150701103Yardımcı Malzemeler
150701104Temizlik Malzemeleri
150701105Bakım Onarım Malzemeleri
150701106Kırtasiye Malzemeleri
150701107Elektrik Malzemeleri
150701199Muhtelif Malzemeler
1507012Baskı Atölyesi
150701201İlk Maddeler
150701202Ürünler
1507013Kart Üretim Atölyesi
150701301Beyaz Renkli Polikarbon ( 200 UHM)
150701302Lazer Yapılabilen Şeffaf Polikarbon
150701303Lazer Yapılamayan Polikarbon
150701304Ürünler
1507014Cilt Atölyesi
150701401İlk Maddeler
150701402Ürünler
1507015Paket Atölyesi
150701501İlk Maddeler
150701502Ürünler
1507016Kalıp Atölyesi
1507017 Mamül Ambarı
150701701Ürünler
1507018Pasaport Atölyesi
150701801İlk Maddeler
1507050Darphane Merkez Ambar
150705001Giyim
150705002İlk Maddeler
15071Darphane İlk Madde Malzemeler
1507101Kıymetli Malzemeler
150710101Altın Malzemeler
150710102Bakır Malzemeler
150710103Bronz Malzemeler
150710104Çelik Malzemeler
150710105Çinko Malzemeler
150710106Demir Malzemeler
150710107Gümüş Malzemeler
150710108Pirinç Malzemeler
150710109Platin Malzemeler
150710110Sac Malzemeler
150710111Tombak
1507102Para Pulları
1507102012014 Para Seti
1507102022015 Para Seti
1507102032016 Para Seti
1507102042017 Para Seti
1507102052018 Para Seti
150710206Hatıra Para Pulları
150710207Tedavülden Kalkan Para Hurdaları
150710208Diğer Para Pulları
1507103Baskı Öncesi Malzemeler
1507104Bilgi İşlem Malzemeleri
1507105Boyalar
1507106Cilt Malzemeleri
1507107Etiketler
1507110Hassas Takım Malzemeleri
1507111Kağıtlar
1507112Kalıplar
150711201Çelik Kalıplar
1507113Kapsüller
1507114Kutular
1507115Marangoz Malzemeleri
1507116Metal Malzemeler
1507117Pnomotik Malzemeler
1507118Rulolar
1507119Bakım Onarım Malzemeleri
1507120Diğer Yardımcı Malzemeler
15099Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
1509901Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
1509902Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
1509903Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
1509904Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler
1509905Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
1509906Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri
1509907Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar
1509908Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar
1509909Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar
151YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI
15103Tarım ve Hayvancılık Üretimi
1510301Tohum Üretimi
151030101Buğday Tohumu
151030102Arpa Tohumu
151030104Tritikale Tohumu
151030105Yulaf Tohumu
151030106Mısır Tohumu
151030107Nohut Tohumu
151030108Mercimek Tohumu
151030109Fasulye Tohumu
151030110Soya Fasulyesi Tohumu
151030111Bakla Tohumu
151030112Ayçiçek Tohumu
151030113Pamuk Tohumu
151030115Patates Tohumu
151030116Aspir Tohumu
151030117Susam Tohumu
151030118Çeltik Tohumu
151030119Yer Fıstığı Tohumu
151030120Kolza (Kanola) Tohumu
151030121Sebze Tohumu
151030122Meyve Tohumu
151030126Fiğ Tohumu
151030128Çim Tohumu
151030129Yonca Tohumu
151030130Sudan Otu Tohumu
151030131Üçgül Tohumu
151030133Sorgun Tohumu
151030136Yem Bezelyesi Tohumu
151030139Tütün Tohumu
151030145Çörekotu Tohumu
151030147Kekik Tohumu
151030150Melisa Tohumu
151030152Adaçayı Tohumu
151030199Diğer Tohumlar
1510302Sözleşmeli Tohum Üretimi
151030201Sözleşmeli Buğday Tohumu
151030206Sözleşmeli Mısır Tohumu
151030207Sözleşmeli Nohut Tohumu
151030220Sözleşmeli Kolza (Kanola) Tohumu
1510303Tahıl Üretimi
151030301Buğday
151030302Arpa
151030303Çavdar
151030304Tritikale
151030305Yulaf
151030306Koçanlı Mısır
151030307Çeltik
151030399Diğer Tahıllar
1510304Baklagiller Üretimi
151030401Nohut
151030403Fasulye
151030404Bakla
151030499Diğer Baklagiller
1510305Endüstri Bitkileri Üretimi
151030501Soya
151030502Ayçiçek
151030503Kütlü Pamuk
151030504Şeker Pancarı
151030505Patates
151030506Aspir
151030507Susam
151030509Kolza (Kanola)
151030511Zeytin
151030516Yer Bademi
1510306Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi
151030602Kekik
151030604Kişniş
151030605Çörekotu
151030609Melisa
151030610Nane
151030611Adaçayı
151030612Salep
151030614Biberiye
151030615Ekinezya
151030616Ihlamur
151030617Lavanta
151030699Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi
1510307Çayır-Mera Yem Bitkileri Üretimi
151030701Korunga
151030702Fiğ
151030703Çayır Otu
151030705Yonca
151030712Yem Bezelyesi
151030799Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri Üretimi
1510308Fide ve Fidan Üretimi
151030801Fide
151030802Fidan
151030803Çelik
151030804Çöğür
151030805Aşı Kalemi
151030806Aşı Gözü
151030899Diğer Fide ve Fidan Üretimi
1510309Sebzecilik Üretimi
151030902Bamya
151030903Bezelye
151030904Biber
151030906Brokoli
151030907Brüksel Lahanası
151030909Domates
151030910Enginar
151030911Fasulye
151030912Güvey Feneri
151030913Havuç
151030914Hıyar
151030915Ispanak
151030916Kabak
151030917Karnabahar
151030918Kereviz
151030919Lahana
151030920Mantar
151030921Marul
151030924Patlıcan
151030930Soğan
151030999Diğer Sebzecilik Üretimi
1510310Meyvecilik Üretimi
151031003Armut
151031004Ayva
151031005Badem
151031007Çilek
151031009Elma
151031010Erik
151031011Greyfurt
151031013Karpuz
151031014Kavun
151031015Kayısı
151031016Kestane
151031018Kiraz
151031019Kivi
151031021Limon
151031022Mandalina
151031023Mandarin
151031025Nar
151031026Portakal
151031027Şeftali
151031028Trabzon Hurması
151031099Diğer Meyvecilik Üretimi
1510311Süs Bitkileri Üretimi
151031103Gerbera
151031104Glayöl
151031106Karanfil
151031107Katır Tırnağı
151031108Manolya
151031110Saksılı Lilium
151031113Zambak
151031199Diğer Süs Bitkileri
1510312Ziraat Sanatları Üretimi
151031201Yoğurt
151031203Peynir
151031204Tereyağı
151031207Bitkisel Yağ
151031208Sofralık Zeytin
151031210Konserve
151031211Turşu
151031212Reçel
151031213Marmelat
151031214Pekmez
151031215Meyve Suyu
151031217Biber Salçası
151031218Kuru Üzüm
151031219Kuru Kayısı
151031224Sabun
151031299Diğer Ziraat Sanatları Üretimi
1510313Silaj ve Hasıllar
151031301Silajlık Tahıl Bitkileri
151031302Silajlık Yem Bitkileri
151031303Silajlık Baklagiller
151031304Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
151031305Silajlık Yem Bitkileri Hasılları
151031306Silajlık Baklagil Hasılları
151031399Diğer Silaj ve Hasıllar
1510314Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretimi
151031401Aşı Üretimi
151031402Serum Üretimi
151031403Antijen Üretimi
1510315Biyolojik Mücadele Üretimi
151031501Faydalı Böcek
1510316Mücadele İlaç Üretimi
151031601Ziray İlacı
151031602Zehirli Buğday
1510317Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
151031701Tahıl Tali Ürünleri
151031705Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
151031706Hayvancılık Tali Ürünleri
151031799Diğer Tali Ürünler
1510327Bağcılık
151032701Üzüm
151032702Bağ Yaprağı
151032703Salamura Asma Yaprağı
151032799Diğer Bağcılık Ürünleri
1510328Fındık
151032801Fındık
1510329Antep Fıstığı
151032901Antep Fıstığı
1510330Ceviz
151033001Ceviz
1510331İncir
151033101İncir
1510332Sığırcılık
151033201Buzağı
151033202Çağ Farkı
151033203İnek Sütü
151033204Damızlık Sığır
151033205Kasaplık Sığır
151033206Sığır Gübresi
151033207Sığır Derisi
151033208Sığır Sakatatı
1510333Mandacılık
151033301Malak
151033302Çağ Farkı
151033303Manda Sütü
151033304Damızlık Manda
151033305Kasaplık Manda
151033306Manda Gübresi
151033307Manda Derisi
151033308Manda Sakatatı
1510334Koyunculuk
151033401Kuzu
151033402Çağ Farkı
151033403Koyun Sütü
151033404Yapağı
151033405Damızlık Koyun
151033406Kasaplık Koyun
151033407Koyun Gübresi
151033408Koyun Derisi
151033409Koyun Sakatatı
1510335Keçicilik
151033501Oğlak
151033502Çağ Farkı
151033503Keçi Sütü
151033504Tiftik
151033505Keçi Kılı
151033506Damızlık Keçi
151033507Kasaplık Keçi
151033508Keçi Gübresi
151033509Keçi Derisi
151033510Keçi Sakatatı
1510336Tavukçuluk
151033601Civciv
151033602Çağ Farkı
151033603Tavuk Yumurtası
151033605Kasaplık Tavuk
1510337Tavşancılık
151033701Yavru Tavşan
1510338Balıkçılık
151033801Yavru Balık
151033803Sofralık Balık
151033804Balık Yumurtası
1510339Arıcılık
151033901Ana Arı
151033903Bal
151033904Arı Sütü
151033905Polen
151033906Bal Mumu
151034105Kasaplık Hindi
1510344Bıldırcıncılık
151034401Bıldırcın Civcivi
151034403Bıldırcın Yumurtası
151034405Kasaplık Bıldırcın
1510345Keklikçilik
151034501Keklik Civcivi
151034502Çağ Farkı
151034503Keklik Yumurtası
151034504Damızlık Keklik
151034505Kasaplık Keklik
151034601Sperma
1510347Deney Hayvanları
151034702Deney Hayvanları
151034799Diğer Deney Hayvanları
1510348El Sanatları Eğitim Mamulleri
151034802El Dokuma Mamulleri
151034804Mefruşat Mamulleri
151034805Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
151034807Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
1510349Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
151034901Basılı Yayın Üretimleri
1510351Sülüncülük
151035101Sülün Civcivi
151035102Çağ Farkı
151035103Sülün Yumurtası
151035104Damızlık Sülün
151035105Kasaplık Sülün
1510390Üretime İlişkin Devreden Giderler
151039001Buğday Ekimi
151039002Arpa Ekimi
151039003Çavdar Ekimi
151039004Tritikale Ekimi
151039005Yulaf Ekimi
151039010Fiğ Ekimi
151039012Aspir Ekimi
151039099Diğer Üretime İlişkin Devreden Giderler
15104Mesleki Eğitim Mamulleri Üretimi
1510401Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü
1510402Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
1510404Bilişim Teknolojileri Bölümü
1510407Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
1510408Gemi Yapım İşleri Bölümü
1510411El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü
1510412Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
1510414Grafik ve Fotoğraf Bölümü
1510415Gazetecilik Bölümü
1510416Gıda Teknolojisi Bölümü
1510417Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
1510421İnşaat Teknolojisi Bölümü
1510422Kimya Teknolojisi Bölümü
1510424Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
1510425Makine Teknolojisi Bölümü
1510426Matbaa Bölümü
1510427Metal Teknolojisi Bölümü
1510428Metalürji Bölümü
1510430Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
1510432Radyo Televizyon Bölümü
1510434Sanat ve Tasarım Bölümü
1510435Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
1510436Tekstil Teknolojisi Bölümü
1510437Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
1510440Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
1510443Hayvan Sağlığı Bölümü
1510444Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
1510446Tarım Teknolojileri Bölümü
1510447Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
1510499Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
15106Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
15140Mesleki Eğitim
1514027Metal Teknolojisi Bölümü
15170Darphane Yarı Mamulleri
1517001Darphane
1517002Matbaa
15171Darphane Yarı Mamuller
1517101Kıymetli Yarı Mamuller
151710101Altın Malzemeler
151710107Gümüş Malzemeler
15199Diğer Yarı Mamul Üretimleri
152MAMULLER HESABI
15203Tarım ve Hayvancılık Mamulleri
1520301Tohum Üretimi
152030101Buğday Tohumu
152030102Arpa Tohumu
152030103Çavdar Tohumu
152030104Tritikale Tohumu
152030105Yulaf Tohumu
152030106Mısır Tohumu
152030107Nohut Tohumu
152030108Mercimek Tohumu
152030109Fasulye Tohumu
152030110Soya Fasulyesi Tohumu
152030111Bakla Tohumu
152030112Ayçiçek Tohumu
152030113Pamuk Tohumu
152030115Patates Tohumu
152030116Aspir Tohumu
152030117Susam Tohumu
152030118Çeltik Tohumu
152030119Yer Fıstığı Tohumu
152030120Kolza (Kanola) Tohumu
152030121Sebze Tohumu
152030122Meyve Tohumu
152030125Korunga Tohumu
152030126Fiğ Tohumu
152030128Çim Tohumu
152030129Yonca Tohumu
152030131Üçgül Tohumu
152030136Yem Bezelyesi Tohumu
152030139Tütün Tohumu
152030140Keten Tohumu
152030146Kişniş Tohumu
152030147Kekik Tohumu
152030150Melisa Tohumu
152030152Adaçayı Tohumu
152030199Diğer Tohumlar
1520302Tohum (Sözleşmeli Üretim)
152030201Sözleşmeli Buğday Tohumu
152030206Sözleşmeli Mısır Tohumu
152030207Sözleşmeli Nohut Tohumu
1520303Tahıllar
152030301Buğday
152030302Arpa
152030303Çavdar
152030304Tritikale
152030305Yulaf
152030306Koçanlı Mısır
152030307Çeltik
152030399Diğer Tahıllar
1520304Baklagiller
152030401Nohut
152030403Fasulye
152030404Bakla
152030499Diğer Baklagiller
1520305Endüstri Bitkileri
152030501Soya
152030502Ayçiçek
152030503Kütlü Pamuk
152030504Şeker Pancarı
152030505Patates
152030506Aspir
152030507Susam
152030511Zeytin
152030599Diğer Endüstri Bitkileri
1520306Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
152030602Kekik
152030604Kişniş
152030605Çörekotu
152030609Melisa
152030610Nane
152030611Adaçayı
152030612Salep
152030614Biberiye
152030615Ekinezya
152030617Lavanta
152030618Limon Çimi
152030699Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
1520307Çayır-Mera Yem Bitkileri
152030701Korunga
152030702Fiğ
152030703Çayır Otu
152030705Yonca
152030713Mürdümük
152030715Silaj ve Hasıllar
152030799Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri
1520308Fide ve Fidan
152030801Fide
152030802Fidan
152030803Çelik
152030804Çöğür
152030805Aşı Kalemi
152030806Aşı Gözü
152030899Diğer Fide ve Fidanlar
1520309Sebzecilik
152030903Bezelye
152030904Biber
152030906Brokoli
152030909Domates
152030910Enginar
152030911Fasulye
152030914Hıyar
152030915Ispanak
152030916Kabak
152030917Karnabahar
152030919Lahana
152030920Mantar
152030921Marul
152030924Patlıcan
152030999Diğer Sebzeler
1520310Meyvecilik
152031003Armut
152031004Ayva
152031005Badem
152031007Çilek
152031009Elma
152031010Erik
152031011Greyfurt
152031013Karpuz
152031014Kavun
152031015Kayısı
152031016Kestane
152031018Kiraz
152031019Kivi
152031021Limon
152031022Mandalina
152031023Mandarin
152031025Nar
152031026Portakal
152031027Şeftali
152031028Trabzon Hurması
152031099Diğer Meyveler
1520311Süs Bitkileri
152031101Agapanthus
152031103Gerbera
152031105Gül
152031106Karanfil
152031108Manolya
152031109Saksılı İris Bitkisi
152031111Saksılı Şakayık
152031199Diğer Süs Bitkileri
1520312Ziraat Sanatları Üretimi
152031201Yoğurt
152031203Peynir
152031204Tereyağı
152031206İncir Lokumu
152031207Bitkisel Yağ
152031208Sofralık Zeytin
152031210Konserve
152031211Turşu
152031212Reçel
152031213Marmelat
152031214Pekmez
152031215Meyve Suyu
152031217Biber Salçası
152031218Kuru Üzüm
152031219Kuru Kayısı
152031220Kuru İncir
152031222Pul Biber
152031224Sabun
152031299Diğer Ziraat Sanatları Ürünleri
1520313Silaj ve Hasıllar
152031301Silajlık Tahıl Bitkileri
152031302Silajlık Yem Bitkileri
152031303Silajlık Baklagiller
152031304Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları
152031306Slajlık Baklagil Hasılları
152031399Diğer Silaj ve Hasıllar
1520314Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Üretimi
152031401Aşı
152031402Serum
152031403Antijen
152031501Faydalı Böcek
1520316Mücadele İlaç Üretimi
152031601Ziray İlacı
152031602Zehirli Buğday
1520327Bağcılık
152032701Üzüm
152032702Bağ Yaprağı
152032703Salamura Asma Yaprağı
152032799Diğer Bağcılık Ürünleri
1520328Fındık
152032801Fındık
1520329Antep Fıstığı
152032901Antep Fıstığı
1520330Ceviz
152033001Ceviz
152033101İncir
1520332Sığırcılık
152033203İnek Sütü
152033205Kasaplık Sığır
1520333Mandacılık
152033303Manda Sütü
152033308Manda Sakatatı
1520334Koyunculuk
152033403Koyun Sütü
152033404Yapağı
152033406Kasaplık Koyun
1520335Keçicilik
152033501Oğlak
152033503Keçi Sütü
152033504Tiftik
152033505Keçi Kılı
152033506Damızlık Keçi
152033507Kasaplık Keçi
1520336Tavukçuluk
152033601Civciv
152033603Tavuk Yumurtası
152033605Kasaplık Tavuk
1520338Balıkçılık
152033801Yavru Balık
152033803Sofralık Balık
152033804Balık Yumurtası
1520339Arıcılık
152033901Ana Arı
152033902Oğul Arı
152033903Bal
152033904Arı Sütü
152033905Polen
152034105Kasaplık Hindi
1520344Bıldırcıncılık
152034403Bıldırcın Yumurtası
152034405Kasaplık Bıldırcın
152034501Keklik Civcivi
152034502Çağ Farkı
152034503Keklik Yumurtası
1520346Sperma
152034601Sperma
1520347Deney Hayvanları
152034702Deney Hayvanları
1520348El Sanatları Eğitim Mamulleri
152034801Konfeksiyon Mamulleri
152034802El Dokuma Mamulleri
152034803Makrome Mamulleri
152034805Halı, Kilim, Heybe ve Torba Mamulleri
152034806Kuyumculuk Mamulleri
152034807Mobilya, Yakma, Boyama, Örgücülük Mamulleri
152034808Mermercilik Mamulleri
152034899Diğer El Sanatları Eğitim Mamulleri
1520349Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
152034901Basılı Yayın Üretimleri
152034999Diğer Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
15204Mesleki Eğitim Mamulleri
1520401Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü
1520402Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü
1520403Bahçecilik Bölümü
1520404Bilişim Teknolojileri Bölümü
1520406Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü
1520407Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
1520408Gemi Yapım İşleri Bölümü
1520411El Sanatları Teknolojileri/Nakış Bölümü
1520412Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü
1520414Grafik ve Fotoğraf Bölümü
1520415Gazetecilik Bölümü
1520416Gıda Teknolojisi Bölümü
1520417Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
1520421İnşaat Teknolojisi Bölümü
1520422Kimya Teknolojisi Bölümü
1520424Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü
1520425Makine Teknolojisi Bölümü
1520426Matbaa Bölümü
1520427Metal Teknolojisi Bölümü
1520428Metalürji Bölümü
1520429Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü
1520430Müzik Aletleri Yapımı Bölümü
1520432Radyo Televizyon Bölümü
1520434Sanat ve Tasarım Bölümü
1520435Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü
1520436Tekstil Teknolojisi Bölümü
1520437Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
1520440Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
1520444Laboratuvar Hizmetleri Bölümü
1520446Tarım Teknolojileri Bölümü
1520447Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
1520499Diğer Mesleki Eğitim Bölümü
15205Orman Mamulleri
1520501Makta Stokları
152050103Maden Direkler
152050113Çıralar
152050114Reçine
152050115Şimşir
152050116Sığla Yağı
152050117Defne yaprağı
152050118Çıralı Çam Kökü
1520502Orman İçi Stokları
152050213Çıralar
152050214Reçine
152050215Şimşir
152050216Sığla Yağı
152050217Defne yaprağı
152050218Çıralı Çam Kökü
152050220Dikili Ağaçlar
1520503Orman Dışı Stokları
152050309Talaş Odunu
152050313Çıralar
152050314Reçine
152050315Şimşir
152050316Sığla Yağı
152050317Defne yaprağı
152050318Çıralı Çam Kökü
152050319Diğer Tali Ürünler
152050320Dikili Ağaçlar
15206Baskı, Matbaa ve Yayın Üretimleri
15240Mesleki Eğitim
1524027Metal Teknolojisi Bölümü
15270Darphane Mamulleri
1527001Darphane
152700101Tedavül Para
152700102Hatıra Paralar
152700103Diğer Ürünler (Yardımcı Malzemeler)
152700104Cumhuriyet Altını
152700105Madalya ve Rozetler
152700106Kurşun Sıkma Tableti
152700107Yazar Kasa Mühürü
152700108Mühür-Soğuk Damgalar
152700109Et Damga
1527002Matbaa
152700201Basılı Kağıtlar
152700299Diğer
15271Darphane Mamuller
1527101Kıymetli Mamuller
152710101Altın
1527102Hatıra Paralar
1527103Madalya ve Rozetler
1527104Mühür ve Soğuk Damgalar
1527105Matbaa Basılı Yayınlar
1527106Ölçü Ayar ve Kontrol Damgaları
1527107Tedavül Para
15299Diğer Mamul Üretimleri
153TİCARİ MALLAR HESABI
15303Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
1530301Bitkisel Ürün Ticari Malları
153030101Tohumlar
153030199Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
1530302Hayvansal Ürün Ticari Malları
153030201Sperma
153030299Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
1530303Aşı Serum Antijen Ticari Mallar
153030301Aşı
15303030101Agalaksipen Canlı Aşısı (50 Dozluk)
15303030102Antraks Aşısı
15303030103Avian Tuberkulin PPD
15303030106Botulismus Aşısı (Bir doz 20 ml)
15303030107Bovine Tüberkülin PPD
15303030109Br. Melitensis Rev-1 Aşısı (Genç) Programlı
15303030113Capripen Aşısı (25 Dozluk)
15303030117Ektima Aşısı (Bir doz 20 ml)
15303030119Enteropen Aşısı (100 CC'lik)
15303030120Enteropen Aşısı (200 CC'lik)
15303030122Ergin Rev-1 Aşısı Programlı
15303030130İntradermik Sauton Mallein
15303030134Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (100 Doz)
15303030135Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (200 Doz)
15303030136Koyun Keçi Çiçek Aşısı Penpox-M (50 Doz)
15303030144Mavi Dil Aşısı
15303030150Penorf (100 Doz)
15303030155Ppd Bovine Tüberkülin
15303030160SAM-VAC Yanıkara Aşısı
15303030163Turvac-Oil Tetravalan Şap Aşısı (A+2xO+Asia-1)
15303030164Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+2xO)
15303030165Turvac-Oil Trivalan Şap Aşısı (A+O+Asia-1)
15303030170Brucella Referans Suşları ve Fajları
15303030178Koyun-Keçi Çiçek Suşu
15303030199Diğer Aşılar
153030303Antijen
15303030399Diğer Antijenler
1530305Zirai Mücadele İlaçları Ticari Malları
1530399Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
15304Mesleki Eğitim Ticari Malları
1530440Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
15306Baskı, Matbaa ve Yayınlar
1530601Basılı Yayınlar
1530602Sesli ve Görüntülü Yayınlar
1530630Dini Yayınlar
153063001Kur'an-ı Kerim
153063002Kur'an-ı Kerim Meali
153063006Kaynak Eserler
153063007İlmi Eserler
153063008Meslek Kitapları
153063009Edebi Eserler
153063010Sanat Eserleri
153063011Cep Kitapları
153063012Çocuk Yayınları
153063013Halk Kitapları
153063014Görsel Yayınlar
153063015Sureli Yayınlar
153063016Takvimler
153063017Kartela ve Broşürler
153063019Ahlak Kitapları
153063020Gençlik Kitapları
1530699Diğer Baskı, Matbaa ve Yayınları
15360Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
1536001Bitkisel Ürün Ticari Malları
153600101Tohumlar
153600103Tahıllar
153600105Endüstri Bitkileri
153600109Fide ve Fidan
153600199Diğer Bitkisel Ürün Ticari Malları
1536002Hayvancılık Ticari Malları
153600201Sperma
153600202Hayvan Kulak Küpesi
153600203Sıvı Azot
153600299Diğer Hayvansal Ürün Ticari Malları
1536003Aşı, Serum, Antijen ve Mikrobiyal Bakteri Kültürü Ticari Malları
153600301Aşı
1536004Mücadele İlaçları Ticari Malları
153600401Ziray İlacı
153600402Zehirli Buğday
153600499Diğer Mücadele İlaçları
1536099Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
153609901Diğer Tarım ve Hayvancılık Ticari Malları
15370Darphane Ticari Mallari
1537001Çekmeceli Kutu
1537002Tekli Kirmizi Kutu
1537003Şeffaf Hatira Para Kutusu
1537004Tekli Kadife Kutu
1537005İkili Kadife Kutu
1537006Tekli Hat. Para Kutusu (Ahşap-Leksan)
1537007İkili Hatira Para Kutusu
153700820 Li Hatira Para Kutusu
1537009Kirmizi İç Tabla (Yeni)
1537010Ahşap Kutu, 4 Çekmeceli
1537011Deri Saat Kordonu
1537012Kolleksiyon Üyelik Belgesi
1537013Hatıra Para Kitleri
15399Diğer Ticari Mallar
1539999Diğer Ticari Mallar
153999999Diğer Ticari Mallar
157DİĞER STOKLAR HESABI
15701Hurda Malzemeler
15702Hurda Metaller
15703Değeri Düşen Stoklar
1570301Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
157030106Hayvancılık Tali Ürünleri
15760Tarım ve Hayvancılık Tali Ürünleri
1576001Tahıl Tali Ürünleri
1576002Tohum Üretim ve Değişime Tabi Mahsullere Ait Sellektör Altı Ürünler
1576005Bitkisel Üretimlere Ait Hububat Sapları ve Samanları
1576007Hayvansal Üretimlere Ait Tali Ürünler
157600701Sığır Gübresi
157600702Sığır Derisi
157600703Sığır Sakatatı
157600704Manda Gübresi
157600705Manda Derisi
157600706Manda Sakatatı
157600707Koyun Gübresi
157600708Koyun Derisi
157600709Koyun Sakatatı
157600710Keçi Gübresi
157600711Keçi Derisi
157600712Keçi Sakatatı
157600716Bal Mumu
157600799Diğer Hayvancılık Tali Ürünleri
1576010Basılı Yayın Üretim Artıkları
1576030Canlı Stoklar
157603001Reforme Sığırlar
157603002Reforme Mandalar
157603003Reforme Koyunlar
157603004Reforme Keçiler
157603012Reforme Keklikler
157603014Reforme Sülün
1576099Diğer Tali Ürünler
15771Darphane Diğer Stoklar
15799Diğer Stoklar
1579999Diğer Stoklar
158STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
15801Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
159VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
15901Avanslar
1590101Avanslar
1590102Avanslar (C.K)
15902Krediler
1590201Krediler
1590202Krediler (C.K)
15903Akreditifler
1590301Akreditifler
1590302Akreditifler (C.K)
17YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ
170YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ HESABI
17001Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
179TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI
17901Taşeronlara Verilen Avanslar
18GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI
18001Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri
18002Gelecek Aylara Ait Aylıklar
18003Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri
18004Gelecek Aylara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri
18005Haberleşme Giderleri
18006Gelecek Aylara Ait Ulaştırma Giderleri
18007Gelecek Aylara Ait Sigorta Giderleri
18009Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
181GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
18101Faiz Geliri Tahakkukları
18102Kira Geliri Tahakkukları
18103Tedavi Geliri Tahakkukları
18109Diğer Gelir Tahakkukları
182SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI
18201Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri
19DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
19001Devreden Katma Değer Vergisi
191İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
19101İndirilecek KDV Hesabı-%1
19102İndirilecek KDV Hesabı-%8
19103İndirilecek KDV Hesabı-%18
19199Diğer İndirilecek KDV Hesabı
192DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
19201Diğer Katma Değer Vergisi
193PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
19301Peşin Ödene Vergiler
19301011 Dönem
19301022 Dönem
19301033 Dönem
19301044 Dönem
19302Fonlar
19303Mevduat Faizinden Kesilen Stopaj
19304Kurumlar Vergisi %5 İndirim Tutarı
194PROJE AVANSLARI HESABI
19401Avanslar
195İŞ AVANSLARI HESABI
19501Avanslar
19502Krediler
19503Özel Hesap Avasları
1950301Müteahhit Avansları
1950302Dava Gider Avansları
1950303Kamulaştırma Avansları
1950304Diğer İş Avansları
196PERSONEL AVANSLARI HESABI
19601Yurtiçi Yolluk Avansları
19602 Yurtdışı Yolluk Avansları
19603Memur Maaş ve İşçi Ücret Avansları
1960301Memur Maaş Avansları
1960302İşçi Ücret Avansları
197SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI
19701Kasa Sayım Noksanları
19702Döviz Sayım Noksanları
19703Çek Sayım Noksanları
19704Menkul Kıymet Sayım Noksanları
19705Stok Sayım Noksanları
19706Maddi Duran Varlık Noksanları
19799Diğer Sayım Noksanları
198DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI
19801Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
19901Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı


Faydalı Linkler