Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Sağda bulunan indirme bağlantısına tıklayarak DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ EK-1 / DSS-1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA 'ni bilgisayarınıza indirebilirsiniz.DSS - 2.b
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN
II. DÜZEY GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI

I
II
GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI
01

GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
Genel Hizmetler
01
04
Temel Araştırma Hizmetleri
01
06
Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
01
08
Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
01
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri
02

SAVUNMA HİZMETLERİ
02
08
Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
02
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri
03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
01
Güvenlik Hizmetleri
03
08
Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
03
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
01
Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
04
02
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri
04
03
Yakıt ve Enerji Hizmetleri
04
04
Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri
04
05
Ulaştırma Hizmetleri
04
06
İletişim Hizmetleri
04
07
Diğer Endüstriler
04
08
Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
04
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler
05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
05
01
Atık Yönetimi Hizmetleri
05
02
Atık Su Yönetimi Hizmetleri
05
03
Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
05
04
Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması
05
08
Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
05
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri
06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
06
01
İskan İşleri ve Hizmetleri
06
02
Toplum Refahı Hizmetleri
06
03
Su Temini İşleri ve Hizmetleri
06
08
İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
06
09
Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
07

SAĞLIK HİZMETLERİ
07
01
Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler
07
02
Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
07
03
Hastane İşleri ve Hizmetleri
07
04
Halk Sağlığı Hizmetleri
07
08
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
07
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri
08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
08
01
Dinlenme ve Spor Hizmetleri
08
02
Kültür Hizmetleri
08
03
Yayın ve Yayım Hizmetleri
08
08
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
08
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
09

EĞİTİM HİZMETLERİ
09
01
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri
09
02
Ortaöğretim Hizmetleri
09
03
Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri
09
04
Yükseköğretim Hizmetleri
09
05
Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri
09
06
Eğitime Yardımcı Hizmetler
09
08
Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
09
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
10
01
Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri
10
02
Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
10
04
Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
10
08
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
10
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
Faydalı Linkler