Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin

DMİS HAKKINDA

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak, kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama ve taşınır işlemlerini kapsayan, veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere 7/12/2010 tarihinde Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bünyesinde bir Proje Grubu oluşturulmuştur. Kasım 2011 de bütçe, muhasebe, harcama, personel, taşınır, gelir ve yönetim bilgi sistemi modülleri geliştirilmiş. Aralık 2012’ de DMİS projesi tamamlanmış ve aktif kullanıma başlatılmıştır.

Döner Sermayeli İşletmelerin kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve mali verilerinin genel yönetim verileri ile konsolide edilebilmesi hedeflenmektedir.

DMIS, “Döner Sermaye Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi” ve “Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sistemi” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

A) Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sistemi: Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, başta mali veriler olmak üzere mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara, karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir yönetim bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem ile; Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, mali veriler ile mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara ve karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir yönetim bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem ile;

 • Karar vericilere, başta mali veriler olmak üzere, mali verilere etki eden diğer veriler hızlı ve doğru şekilde sunulacaktır.
 • İşletmelerin mali verileri, genel yönetim mali istatistikleriyle entegre edilecektir.
 • Karar vericilerin ihtiyaç duyduğu raporlar anlık, günlük, haftalık, aylık ya da yıllık olarak üretilecektir.
 • Kurumlar ve birimler arasında karşılaştırma yapma imkânı sağlanacaktır

B) Döner Sermaye Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi: Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı, değişik alanda faaliyetle bulunan döner sermayeli işletmelerin mali işlemlerinin yürütülmesine imkân veren ortak web tabanlı bir sistemin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.

 • Bütçe Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • Personel Modülü
 • Taşınır Modülü
 • Harcama Modülü
 • Gelir Modülü
 • Yönetim Modülü

Bu Sistem ile;

 1. Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmeler; bütçe, harcama, muhasebe, gelir, personel ödemeleri ve taşınır işlemlerini bu sistem üzerinden yürüteceklerdir.
 2. Kurulması hedeflenen sistem, döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe ve harcama süreçlerinin tamamını kapsayacaktır.
 3. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğinin (Sıra No:1) ön gördüğü Detaylı Hesap Planının uygulanmasına imkân veren, tüm işletmeler için standart bir uygulama yazılımı geliştirilecektir.
 4. İşletmelerin gelir, gider, nakit, borç ve alacak durumu günlük olarak izlenebilecektir.
 5. İşletmelerin mali verileri, genel yönetim mali istatistikleri ile konsolide edilebilecektir.


Faydalı Linkler